Sökning: "EU s"

Visar resultat 1 - 5 av 5279 uppsatser innehållade orden EU s.

 1. 1. The dilemma of authorship for AI-generated work in the  EU and US. A comparative study of the notions of ‘human input’ and ‘author’s own intellectual creation’ in the assessment of authorship for copyright protection of AI-generated work

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ibrahim Halwachi; [2024-02-19]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Generative AI; Authorship; AI-generated work;

  Sammanfattning : With the technological advancements of the 21st century, there has been a significant increase of AI-generated work in both the EU and the US. However, authorship of AI-generated works has been a contested issue as it challenges the traditional view of creations being associated with human beings. LÄS MER

 2. 2. Ju mer, desto bättre? En rättsteoretisk undersökning av det upphovsrättsliga skyddet för idrottsevenemang och idrottsarrangörer inom EU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adnan Kulovac; [2024-02-19]
  Nyckelord :Upphovsrätt; idrottsevenemang; idrottsarrangörer; Locke; Hegel; ekonomisk teori; idrottskapitalism; affärsmodeller;

  Sammanfattning : I takt med idrottens tilltagande kommersialisering har EU successivt tagit på sig en mer aktiv roll i regleringen av idrottsrelaterade frågor. På det upphovsrättsliga området har EU vid ett flertal tillfällen framhållit hur upphovsrättsliga regler är centrala för att skydda idrottsarrangörers investeringar och kreativa insatser mot digitala plattformar som olovligen tillgängliggör sändningar av idrottsevenemang. LÄS MER

 3. 3. "I tryggt förvar? En rättssäkerhetsanalys av möjligheten till domstolsprövning av förvarsbeslut"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Axelsson; [2024-02-16]
  Nyckelord :Förvar; Migrationsrätt; Rättssäkerhet; Domstolsprövning; EU-rätt; Återvändandedirektivet;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en kritisk undersökning av rättssäkerheten i utlänningslagens regler avseende domstolsprövning av förvarsbeslut. Ett frihetsberövande beslut om förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten, migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen. LÄS MER

 4. 4. "Har dygnet för få timmar? Förändringar i de svenska kollektivavtalsbestämmelserna för att följa EU:s minimikrav på 11 timmars dygnsvila"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Axelsson; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter att Sverige fått kritik från EU-kommissionen på grund av bristande uppfyllnad av EU:s minimikrav på 11 timmars dygnsvila, infördes under hösten 2023 nya kollektivavtalsbestämmelser för arbetstagare inom en rad olika branscher Sverige. De nya kollektivavtalsbestämmelserna medförde begränsningar för hur arbetstagare inom samhällsviktig verksamhet kunde schemaläggas. LÄS MER

 5. 5. THE PANDEMIC’S EFFECT ON TRUST IN THE EU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oliver Toivanen; [2024-02-15]
  Nyckelord :Trust; EU; corruption; pandemic;

  Sammanfattning : There are some democratic deficiencies with the European union such as low voter turnout and lack of control from directly elected institutions. Political trust is an important aspect of democracy as it creates democratic legitimacy for political institutions. LÄS MER