Sökning: "varje"

Visar resultat 1 - 5 av 20040 uppsatser innehållade ordet varje.

 1. 1. ’’en starkt lysande stjärna’’

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Carolina Olsson; Evelina Kind; Malin Lange; [2024-02-26]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; gråzonsbarn; förskollärares upplevelse; specialpedagogers upplevelse; särskilt stöd;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan skrivs ambitiösa mål fram om hur verksamheten ska utformas efter alla barn som medverkar i den. Den lyfter också att om ett barn behöver särskilt stöd ska de få det, vare sig det är tillfälligt eller varaktigt. LÄS MER

 2. 2. Elektroniska löpande skuldebrev i blockkedjeteknik: En handbok

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabine de Ruiter; [2024-02-19]
  Nyckelord :Elektroniska löpande skuldebrev; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Besittning; Tradition; Original; Skuldebrevslagen; Utsökningsbalken; NJA 2017 s. 769; Fordringsrätt; Sakrätt;

  Sammanfattning : Elektroniska löpande skuldebrevs förekomst ökar, men ännu tillerkänns de inte fullständig rättslig verkan i Sverige. Skuldebrevslagen ska enligt NJA 2017 s. 769 tillämpas teknikneutralt, men kronofogdemyndigheten godtar inte ett elektroniskt löpande skuldebrev vid ansökan om verkställighet. LÄS MER

 3. 3. En komparativ studie avseende likabehandling av aktier med olika röstvärden - Likabehandling till varje pris?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alva Kåresen; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how Sweden's takeover regulation ensures equal treatment for shareholders with diverse voting rights, in comparison to the approaches that have been adopted in the US, Canada, and the United Kingdom. Thereby, the Swedish regulation is contrasted with the regulations of other countries, allowing us to critically analyze Swedish takeover regulation in a comparative manner. LÄS MER

 4. 4. Förseningsvite vid obefogade hävningsförklaringar i entreprenadavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Eberil; [2024-02-16]
  Nyckelord :Obefogad hävningsförklaring; Hävning; Förseningsvite; Entreprenadavtal; Avtalsbrott; AB 04;

  Sammanfattning : Förseningsvitet kan löpa fram till dess att beställaren befogat mothäver entreprenadavtalet inom skälig tid Hävning av ett entreprenadavtal utgör en synnerligen radikal åtgärd. Trots det förekommer det att entreprenörer, som själva är försenade i förhållande till avtalade tider, häver avtalet obefogat, det vill säga utan grund. LÄS MER

 5. 5. Har blåbär en effekt på HDL och LDL? En systematisk översikt bland vuxna med metabola syndromet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Matilda Kinberg; Moa Witte; [2024-02-09]
  Nyckelord :Blueberries; anthocyanins; LDL; HDL; metabolic syndrome; Blåbär; antocyaniner; metabola syndromet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översiktsartikel var att undersöka evidensen för om intag av blåbär har en effekt på blodlipider mätt som HDL och LDL hos vuxna med metabola syndromet. Metod: Litteratursökningar genomfördes i databaserna Scopus och PubMed den 23 mars 2023. Sökningen baserades på tre stycken block. LÄS MER