Sökning: "near"

Visar resultat 1 - 5 av 2092 uppsatser innehållade ordet near.

 1. 1. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alicja Miodonska; [2019]
  Nyckelord :remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. LÄS MER

 2. 2. Förädling av hamnområde

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Beijer; Erik Svenstrup; [2019]
  Nyckelord :Land development; harbour; performance; real estate; land acquisition; market analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I flera havsnära kommuner finns attraktiv mark med vattennära och central lokalisering som utnyttjas ineffektivt. Hur kan man ta tillvara på denna mark och hur har tidigare exploateringar genomförts? Utgångspunkten för studien var att hitta en bättre användning för mark i hamnområden vilket födde exjobbsidén. LÄS MER

 3. 3. New immobilizer concept based on Scania’s electrical platform

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Navid Varzandeh; [2019]
  Nyckelord :Immobilizer;

  Sammanfattning : Immobilizers are security systems that are set up and installed in modern vehicles in order to prevent thieves from starting the vehicles. The idea is that if any wrong keys are used to start the vehicle, the immobilizer detects the wrong key and start the immobilization procedure to stop the vehicle from turning on. LÄS MER

 4. 4. Demokrati i Thailand : En studie om Thailands möjlighet till en konsoliderad demokrati

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Filip Areström; [2019]
  Nyckelord :Democracy; Deepening of democracy; Democratic consolidation; Thailand; Demokrati; Fördjupning av demokrati; Konsoliderad demokrati; Thailand;

  Sammanfattning : This essay aims to examine and analyze how the political situation in Thailand looks like and what conditions Thailand has to become a consolidated democracy. This is achieved via a theoretical case study where Linz and Stepans five arenas of consolidated democracy is the center. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för utveckling av självkörande skyttelbussar i kollektivtrafiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Felicia Hökars; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The most sustainable way to incorporate self-driving vehicles into our transportation system is to combine them with high capacity public transport. Unlike other forms of self-driving vehicles, in recent years self-driving shuttles have been tested to provide shorter transportation services. LÄS MER