Sökning: "near"

Visar resultat 1 - 5 av 3289 uppsatser innehållade ordet near.

 1. 1. The Sound of Skepticism Analyzing Climate Change Denial in Swedish Podcasts and YouTube Channels

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Victoria Vallström; [2024-02-14]
  Nyckelord :denialism; climate skepticism; social movements; countermovements; digital media; digital data; computational grounded theory; topic modeling; computational text analysis;

  Sammanfattning : This study explores Sweden's climate change denial by analyzing the spoken-word discourse of its countermovement, focusing on digital media content from Swedish parliament member Elsa Widding with an aim to provide empirical insights into the discourse of Sweden's Climate Change Countermovement (CCCM). Questions guiding this study are: What are the most prevalent topics and themes related to climate change denial and skepticism? How do they align with established categories of climate change denial, shaping the overall narrative? What mobilizing ideas and meanings are present, how are they shaped, and how do they contribute to the movement's goals? The material consists of Elsa Widding's complete audio-based "movement texts'' from 2019-2023, including YouTube content, podcasts, and appearances on Riks, totaling over 2000 minutes of audio transcribed into text via AI technology. LÄS MER

 2. 2. En framtid för alla? : En diskursanalys av Kalmar kommuns geografiska planering kring laddinfrastruktur för elbilar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Markus Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Diskursanalys; Elbilar; Laddstation; Infrastruktur; Kalmar;

  Sammanfattning : This essay seeks to examine the expansion of charging infrastructure for electric cars in the Swedish city of Kalmar. The municipality of Kalmar will be at the centre of this study given their role as the governing body responsible for the development of the city. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder mot förhöjda halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i dagvatten : Styrande mål och riktvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Felicia Hagberg; [2024]
  Nyckelord :PFAS; PFCA; PFSA; stormwater; guidelines; foam fractionation; activated carbon; anion exchangers; PFAS; PFCA; PFSA; dagvatten; riktvärden; åtgärder; skumfraktionering; aktivt kol; jonbytare;

  Sammanfattning : Stormwater is a significant transport medium for pollutants to recipients located near cities. Substances commonly found in stormwater include nutrients, metals, organic substances and particles. A group of pollutants detected in stormwater are per- och polyfluoroalkyl substances (PFAS). LÄS MER

 4. 4. Efter en nära döden upplevelse : Upplevelser av deltagare som överlevt ett hjärtstopp.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yasmina Zarrouk; Batura Rahimli; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Secondary students’ perception of English teachers’ motivational strategies.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Farimah Ferdosi; [2024]
  Nyckelord :English language education; students’ perception; motivational strategies.;

  Sammanfattning : This thesis aimed to investigate the perception of secondary school students regarding English teachers’ motivational strategies. The investigation focuses on evaluating the effectiveness of these strategies, the frequency of their implementation, and the disjunction between students’ preferred motivational approaches and their perception of teachers’ practices. LÄS MER