Sökning: "near"

Visar resultat 1 - 5 av 2680 uppsatser innehållade ordet near.

 1. 1. Longing for Leisure: How Near-Past Nostalgia Shapes Leisure Practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Taraneh Kianersi Adegani; Johanna Brun Gustavsson; [2021-07-02]
  Nyckelord :Near-past nostalgia; leisure practices; practice theory; qualitative methodology;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. The shifting landscape of ESG-investing in Sweden A qualitative study of how five Swedish fund companies plan to integrate the EU Action Plan on Sustainable Finance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marco Benedetto; Robin Thomsen; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; Finance; Funds; Asset management; Sustainability; Greenwashing; SFDR; NFRD; Taxonomy; Investment.;

  Sammanfattning : The awareness of sustainability has increased significantly in recent years as a result ofchanges in the environment, economic trends and social structures. As a result of that,regulatory organizations have urged the European Union to overhaul the current regulationmade to govern sustainable investing in Europe as many in the industry have feltthat ESG performance reporting has lacked supervision. LÄS MER

 3. 3. FETAL DOSE ESTIMATION IN ABDOMINAL AND PELVIC CT EXAMINATIONS

  Master-uppsats,

  Författare :Olivia Carlstein; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Fetal dose; abdominal CT examination; pelvic CT examination; phantom measurement;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this is study was to compare different methods for estimating the fetal dose, how much the different methods differ from each other and on which dose levels the fetal doses are estimated to. Theory: A radiological procedure should always be justified and in the case of a pregnant patient the justification should include both the mother and the fetus. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av två stomsystem för byggnader- skillnaden mellan trä- och betongstommar ur klimatpåverkansynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maikel Aro; Mattias Isak; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jorden genomgår idag klimatförändringar och den största faktorn till detta är allaväxthusgaser som släpps ut, som människan dessutom ansvarar för. I Sverige stårbyggsektorn för en dryg femtedel av den klimatpåverkan som finns i landet och står därförinför stora utmaningar i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Interventioner via digitala verktyg för individer med ADHD, Autismspektrumtillstånd och Intellektuell funktionsnedsättning : arbetsterapeuters erfarenhet och resonemang

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Hassel; [2021]
  Nyckelord :Telerehabilitation; Occupational Therapy; Attention deficit and hyperactivity disorder; Autism spectrum disorder; Intellectual disabilities;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to describe the experiences and reasoning of occupational therapists' about obstacles and opportunities of implementing interventions via telerehabilitation for individuals with ADHD, Autism Spectrum Disorder or Intellectual Disability. Data were collected via semi-structured interviews with occupational therapists in psychiatric outpatient care and adult habilitation. LÄS MER