Sökning: "near"

Visar resultat 1 - 5 av 3006 uppsatser innehållade ordet near.

 1. 1. Geographical expansion rate of a brown bear population in Fennoscandia and the factors explaining the directional variations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lisbet Hougaard Baklid; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; brown bear; expansion rate; Ursus arctos; Fennoscandia; Sweden; barrier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The brown bears, Ursus arctos L., in the Scandinavian peninsula were distributed in almost all counties before aimed reduction during the 1700-1900s (Swenson et al. 1995). From 1981-2013 the population increased more than five times (Chapron et al. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär hydroponi : Från urbant avfall till odlingssubstrat

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Izabella Karlsson; Maya Spencer; [2022]
  Nyckelord :Hydroponics; urban agriculture; circular economy; industrial symbiosis; Hydroponi; urban odling; cirkulär ekonomi; industriell symbios;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är fullt av utmaningar vad gäller hållbarhet. En av de viktigaste frågeställningarna är hur mänskligheten kan tänka om jordbruket för att anpassa sig till den förväntade ökningen i efterfrågan på mat, och samtidigt göra jordbruket mer miljövänligt. LÄS MER

 3. 3. Aerodynamic Analysis of Reflex Airfoils at Low Reynolds Numbers

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Alexander Elliott Meyer Ströborg; [2022]
  Nyckelord :low Reynolds number; reflex airfoils; CFD; XFOIL;

  Sammanfattning : Low Reynolds number airfoil analysis has become increasingly significant as urban air mobility vehicles and unmanned aerial vehicles surge in popularity. The Green Raven project at KTH Aero aims to use reflex airfoils where little data is available beyond classical analysis. LÄS MER

 4. 4. Determination of Proton Beam Waist Positions Using Beam Position Monitors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/European Spallation Source ESS AB; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Gustav Gird Fahlström; [2022]
  Nyckelord :ESS; European Spallation Source; Proton beam; waist; BPM; Method; transverse; beam dynamics; beam physics; Lattice Error; Matrix formalism; Python; trajectory simulation; physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this work, we examine a novel method for the determination of proton beam waist locations using beam position monitors. Based on the lattice of the final transport line section of the European Spallation Source linac, a simplified version of the beam line composed of quadrupole magnets and correctors is constructed in Python using a matrix formalism. LÄS MER

 5. 5. Meeting point - Kvicksund

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Tystrand; [2022]
  Nyckelord :Kvicksund; Eskilstuna; elderly; preschool; courtyard; one story building;

  Sammanfattning : Kvicksund is located in north west Eskilstuna and is an area with very unique conditions. It's an area that is both divided by the lake Mälaren but also by two municipalities: Västerås in the north and Eskilstuna in the south. In this area you are surrounded by nature while still having access to communications such as trains. LÄS MER