Sökning: "Annan"

Visar resultat 1 - 5 av 12458 uppsatser innehållade ordet Annan.

 1. 1. Dom som vet bäst - En kvantitativ studie om HR-anställdas upplevelse av de framtida kompetensbehoven inom HR-området

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Thea Stenfeldt; Annie Nobring; [2023-09-13]
  Nyckelord :HR-anställda; HR-kompetenser; kompetensbehov;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker HR-anställdas upplevelse av de framtida kompetensbehoven inom HR-området. Studiens syfte är att identifiera vilka HR-kompetenser som HR-anställda anser mest nödvändiga, både i dagsläget och om fem år. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hansen; Elin Fryckberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :Cirkulär supply chain; Cirkulär strategi; Cirkulära loopar; Cirkulära modeller; SWOT; Hållbar modebransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. LÄS MER

 3. 3. Strategi och ekonomistyrning i en bransch i mognadsfas: En fallstudie av Padelföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melvin Borneklint; Benjamin Borneklint; [2023-08-30]
  Nyckelord :Mognadsfas; ekonomistyrning; strategier; konkurrens;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Strategi definieras som en plan för att uppnå en unik position på marknaden och för att skapa konkurrensfördelar. Organisationer kan genom väl uttänkta strategier skapa konkurrensfördelar på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Skatterättslig hemvist i dubbelbeskattningsavtal - en analys av "centrum för levnadsintressen"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Persson; [2023-07-07]
  Nyckelord :Skatterättslig hemvist; Centrum för levnadsintressen; Dubbelbeskattningsavtal; OECD modellavtal; Individbeskattning; Internationell skatterätt;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur centrum för levnadsintressen har tolkats och tillämpats i Sverige samt hur det bör tolkas och tillämpas i Sverige. Med centrum för levnadsintressen avses i denna uppsats den bedömning som görs i den så kallade ”stegen” i artikel 4. LÄS MER

 5. 5. I gränslandet mellan ljud och musik En studie i skapandet av en ljudmeditation med orgeln som redskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Josefine Domargård; [2023-07-05]
  Nyckelord :Ljudskapande; naturljud; ljudmeditation; orgel;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur jag med orgeln som redskap kan skapa en ljudmeditation. Utgångspunkt är forskningsstudier om ljuds påverkan på människan. LÄS MER