Sökning: "Lågkolhydratkost"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Lågkolhydratkost.

 1. 1. Bör kolhydratintag begränsas vid polycystiskt ovariesyndrom? Effekten av en kalorirestriktiv lågkolhydratskost på vikt, midjeomfång och testosteron hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och övervikt.- En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Arnborger; Amanda Järnvall; [2024-02-20]
  Nyckelord :PCOS; Lågkolhydratkost; RCT; Low carbohydrate diet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här översiktsartikeln är att studera litteraturen som finns kring effekten av en energirestriktiv lågkolhydratkost på vikt, midjeomfång och testosteronnivåer hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och övervikt jämfört med en energirestriktiv kontrollkost. Metod: Studier inkluderade i denna översikt skulle undersökte kvinnor mellan 16-45 år diagnostiserade med PCOS enligt Rotterdam-kriterierna. LÄS MER

 2. 2. Ger en ketogen kost en högre viktnedgång för personer med övervikt-fetma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Pernilla Börjesson; Christine Ullholm; [2019-06-25]
  Nyckelord :fetma; ketogen; lågkolhydrat; viktminskning; övervikt; obesity; overweight; ketogen; low carbohydrate; weight loss;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ger en ketogen kost en högre viktnedgång för personer med övervikt-fetma jämfört med en måttlig lågkolhydratkost? - En systematisk översiktsartikel Författare: Pernilla Börjesson och Christine Ullholm Handledare: Ingrid Larsson Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Datum: 2019-05-29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bakgrund: En av grundstenarna i livsstilsintervention för behandling av fetma är energireducerad kost. En av dessa kostförändringar som är vanliga att göra är en minskning av sitt intag av kolhydrater. LÄS MER

 3. 3. Effekt av lågkolhydratkost på energiförbrukningen vid bibehållande av

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefina Kristiansen; Nicolina Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :Energiförbrukning REE and TEE ; Lågkolhydratkost; bibehållande av; Energy expenditure REE and TEE ; Low carbohydrate diet; weight loss;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lågkolhydratkost är ett diskuterat ämne där vissa forskare anser att det är enklare att genom denna kost uppnå viktnedgång samt bibehållande av denna, till följd av bland annat ökad energiförbrukning. Denna teori utmanar de konventionella kostråd som i dagsläget används inom vården och som bygger på vetenskapligt underlag. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av lågkolhydratkost vid övervikt, metabolt syndrom och diabetes mellitus typ II : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Olsson; Marie Sveronius; [2018]
  Nyckelord :Lågkolhydratkost; Upplevelse; Övervikt; Metabolt syndrom; Diabetes Mellitus typ II;

  Sammanfattning : Förekomsten av icke smittsamma sjukdomar är enligt Världshälsoorganisationen en av de största hälsoutmaningarna vad gäller både människolidande och påverkan på den socioekonomiska situationen i världens länder. Hjärtsjukdom förblir den ledande dödsorsaken och utgör 46 procent av icke-smittsamma sjukdomar följt av cancer, lungsjukdomar och diabetes. LÄS MER

 5. 5. Lågkolhydratkost och dess påverkan på personer med fetma- En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Jivenius; [2016]
  Nyckelord :Fetma; Lågkolhydratkost; Ketogen kost; Viktminskning; Hälsorelaterad livskvalitet. Personcentrerad vård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund fetma har blivit ett stort hälsoproblem som drabbar människor fysiskt, psykiskt och socialt. För hälso -och sjukvården är fetma en utmaning och behovet av effektiv behandling är stort. LÄS MER