Sökning: "Julia Arnborger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Arnborger.

  1. 1. Bör kolhydratintag begränsas vid polycystiskt ovariesyndrom? Effekten av en kalorirestriktiv lågkolhydratskost på vikt, midjeomfång och testosteron hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och övervikt.- En systematisk översikt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Julia Arnborger; Amanda Järnvall; [2024-02-20]
    Nyckelord :PCOS; Lågkolhydratkost; RCT; Low carbohydrate diet;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här översiktsartikeln är att studera litteraturen som finns kring effekten av en energirestriktiv lågkolhydratkost på vikt, midjeomfång och testosteronnivåer hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och övervikt jämfört med en energirestriktiv kontrollkost. Metod: Studier inkluderade i denna översikt skulle undersökte kvinnor mellan 16-45 år diagnostiserade med PCOS enligt Rotterdam-kriterierna. LÄS MER