Sökning: "fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 1310 uppsatser innehållade ordet fritidshem.

 1. 1. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 2. 2. Rörelseförmåga och dess inverkan på utanförskap och innanförskap i dagens skolor : En kvalitativ studie gjord på en låg- och mellanstadieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Love Lånström; Joakim Ytterberg; [2022]
  Nyckelord :Motorik; allsidig rörelseförmåga; utanförskap; innanförskap; social kompetens;

  Sammanfattning : Aim The study aims to investigate how physical literacy is linked to social exclusion or inclusion. More specifically, the aim is to examine the importance of pupils' physical literacy in primary and middle school during physical education, recess and after school activities. LÄS MER

 3. 3. Från Spotify till Lapp-Nils : En studie om att tekniskt lära sig spela Offerdalslåtar på fiol med inspiration från ett musiketnologiskt synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Brink Madeleine; [2022]
  Nyckelord :traditionsbärare; Lapp-Nils; Offerdal; folkmusik; musiketnologi; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Lapp-Nils, född 1804, var en samisk storspelman i Offerdal i Jämtland, vars låtar har levt vidare till idag, och utgör grunden för Lapp-Nilstraditionen. Syftet med denna studie är att tekniskt kunna spela fem låtar i Lapp-Nilstradition, samt att även få en ökad förståelse för kontexten kring Lapp-Nils. LÄS MER

 4. 4. Relationer i blickfånget : Ett pedagogperspektiv på lärar-elev-relationen i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Antonia Ljungmark; [2022]
  Nyckelord :educational sciences; pedagogy; teacher-student relationships; relationships; relationship work; relationship skills; schoolage educare centres; leisure centres; teaching at the leisure center; individual perspective; social interaction; collegial support; utbildningsvetenskap; pedagogik; fritidspedagogik; lärar-elev-relationer; relationer; relationsarbete; relationskompetens; fritidshem; undervisning på fritidshemmet; individperspektiv; socialt samspel; kollegialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I en asymmetrisk relation såsom mellan vuxen och barn, har den vuxne alltid det yttersta ansvaret för relationens kvalitet (Juul & Jensen, 2002/2003). Skolverket (2016) framhåller att relationer som präglas av närhet, respekt och positivitet är en del av fritidshemsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Utomhusvistelsen : En tid för fysisk och social lek på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Källström; Anton Lidmo; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; Utomhusvistelse; Fysisk lek; Social lek; Sociokulturella perspektivet; Stöttning; Fantasi; Kreativitet; Affordance;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur fritidshemslärare och fritidspedagoger möjliggör för deltagande i fysisk och social lek under utomhusvistelsen. Detta går i linje med fritidshemmets uppdrag enligt del fyra i LGR 11 (Skolverket, 2019). LÄS MER