Sökning: "fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 1543 uppsatser innehållade ordet fritidshem.

 1. 1. Digitala verktyg i fritidshemmet : En intervjustudie med grundlärare med inriktning fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Joakim Svendsen; Gustav Norman; [2023]
  Nyckelord :Fritidshem; Lärare i fritidshem; Skolan; elever; digitala verktyg; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka på vilket sätt lärare i fritidshemmet arbetar med digitala verktyg. Vidare handlar studien om fördelar och nackdelar med digitala verktyg. För att undersöka detta har en kvalitativ intervjumetod genomförts och fem lärare med inriktning fritidshem intervjuades i studien. LÄS MER

 2. 2. Hänger du med på äventyr? : En kvalitativ studie om hur lärare i fritidshem ser på användandet av äventyrspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Frelin; Sofia Rising; [2023]
  Nyckelord :Leisure center; SOC; Leisure center teacher; Collaboration; Adventure education; Fritidshem; KASAM; Lärare i fritidshem; Samarbete; Äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare i fritidshem arbetar med äventyrspedagogik. Detta har genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer besvarat studiens frågeställningar och syfte. Sex enskilda intervjuer med lärare i fritidshem som har kunskap om äventyrspedagogik ägde rum. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta på fritidshemmet med en dubbel yrkesroll : En kvalitativ studie om upplevelser av en dubbel yrkesroll och dess utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Norrlander Forsberg; Joakim Nyström; [2023]
  Nyckelord :school-age educare center; school-age educare teacher; subject teaching; frame factors; dual profession; fritidshemmet; lärare i fritidshem; ämnesundervisning; ramfaktorer; dubbel yrkesroll;

  Sammanfattning : In this study we examine the experience of working with a two-sided assignment as a leisure time teacher. The dual profession involves teaching a subject during school hours and working during the afternoon hours in the school-age educare center. LÄS MER

 4. 4. ”Det är farligt att leva” : En studie om fritidshemslärares förhållningssätt till sina elever i relation till gränssättning i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alvin Bengs; Elias Englund; [2023]
  Nyckelord :gränssättning; barnsyn; barndomssociologi; kompetent aktör; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Gränssättning i fritidshemmet handlar om att skapa regler som ger barn trygghet och fördelaktiga förutsättningar för utveckling. Syftet med denna studie är att undersöka fritidshemslärares förhållningssätt till sina elever och hur detta påverkar deras syn på gränssättning i relation till aktiviteter i fritidshemmets utomhusmiljö. LÄS MER

 5. 5. Det dubbla uppdraget : Fritidshemslärares professionsidentitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maya Alkefelt Jansson; Cornelia Kupiec Olofsson; [2023]
  Nyckelord :fritidshemslärare; hybrid professionell identitet; musiklärare; professionsidentitet;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på sju djupintervjuer med fritidshemslärare som undervisar eller har undervisat i fritidshem och musik. Studiens syfte är att undersöka hur fritidshemslärare upplever att deras professionsidentitet påverkas av att arbeta i två skilda verksamheter. LÄS MER