Sökning: "Bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 35168 uppsatser innehållade ordet Bakgrund.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Jackline Pauline Hägerlund; Rahwa Kahsai Kidane; [2024-04-02]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskor; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att uppnå bättre hälsa för alla människor ur ett globalt perspektiv. WHO:s senaste riktlinjer för psykisk hälsa fördömer användningen av tvångsmetoder inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. “DEN SOM ALDRIG DANSAR FEL, ÄR DEN SOM ALDRIG DANSAR” En kvalitativ intervjustudie om äldre personers upplevelser av gammaldans utifrån ett hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Andersson; Elin Boström; [2024-03-27]
  Nyckelord :Traditionell dans; äldre personer; hälsa; gemenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att åldras är en naturlig process som kan leda till förändringar i meningsfulla aktiviteter, vilket kan påverka äldre personers hälsa och delaktighet. Arbetsterapeuter möter äldre personer i sin vardag för att delvis upprätthålla hälsan genom aktivitetsbaserade insatser, samt främja självständighet och deltagande i aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. LÄRA SIG NAVIGERA I EN NY VARDAG Dagliga livet efter psykiatrisk slutenvård -En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Pauline Du Rietz; [2024-03-27]
  Nyckelord :Aktiviteter i dagliga livet; patientutskrivning; sjukhusvistelse; psykisk hälsa; psykiatriska sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid psykisk ohälsa påverkas många delar av vardagslivet och kan hindra personer till att engagera sig i de aktiviteter som värdesätts. Personer upplever olika aktivitetsvärden i vardagen, vilket gör att den upplevda meningen är unik för varje person. LÄS MER

 4. 4. BETTER SAFE THAN SORRY? En kvantitativ studie om sambandet mellan uppfattningar om hot och inställning till Nato, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Richard; [2024-03-18]
  Nyckelord :Nato; utrikespolitik; politiska attityder; internationella kriser; hotuppfattningar; Rysslands invasion av Ukraina NATO; foreign policy; political attitudes; international crisis; threat perceptions; Russian invasion of Ukraine;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine in 2022 has not only altered the security landscape in Europe but also raised questions about NATO. According to scholars, the war has contributed to great concerns about the future of Europe, about defense and safety. LÄS MER

 5. 5. Terror och tillit: terrorismens politiska konsekvenser En kvantitativ undersökning av hur en ökad oro för terrorism påverkar det politiska förtroendet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thea Hedmar; [2024-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kristider, som i samband med ett terrordåd, tenderar medborgare att söka trygghet och ledning från sina ledare och experter – detta utgör i varje fall kärnan i rally-around-the-flag teorin. Rallyeffekter som fenomen är allmänt erkända och en etablerad förklaring till hur traumatiska händelser kan öka och omforma det politiska förtroendet. LÄS MER