Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 1. Bygga svenska – relevant i gymnasiet? : Språkutvecklingsnivåer i det nationella provet i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Hallgren Svensson; [2022]
  Nyckelord :Bygga svenska; språkutvecklingssteg; andraspråksdrag; svenska som andraspråk; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att synliggöra den grammatiska färdigheten hos andraspråkselever i kursen SVA 1 i delprov C på det nationella provet. Detta har genomförts genom att undersöka språkutvecklingsnivåer och andraspråksdrag i elevtexter. LÄS MER

 2. 2. Punctuation in Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Madsen; [2022]
  Nyckelord :Punctuation; Skiljetecken;

  Sammanfattning : Punctuation enhances the understanding and correct reading of written text by the use of spacing and conventional signs. When learning a language, the usage of correct punctuation is vital. This is especially important when learning a second language since punctuation rules vary between languages. LÄS MER

 3. 3. Bygga svenska – relevant i gymnasiet? : Språkutvecklingsnivåer i det nationella provet i svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Hallgren Svensson; [2022]
  Nyckelord :Bygga svenska; språkutvecklingssteg; andraspråksdrag; svenska som andraspråk; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att synliggöra den grammatiska färdigheten hos andraspråkselever i kursen SVA 1 i delprov C på det nationella provet. Detta har genomförts genom att undersöka språkutvecklingsnivåer och andraspråksdrag i elevtexter. LÄS MER

 4. 4. Nyord eller normbrott : En undersökning om förekomsten av anglicismer i elevtexter i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nils Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Svenska; anglicismer; skolan; normbrott; genus; språk; betyg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förekomsten av anglicismer i 56 elevtexter från gymnasiet. Anglicismerna räknas med hjälp av sex av Stålhammars (2010) tolv typer av lånord och jämförs mot Svensk ordbok, Cambridge Dictionary och Korp 9. LÄS MER

 5. 5. Nätbaserad undervisning : För- och nackdelar i andraspråksundervisning ur elevperspektiv på en SFI C-kurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ana Begenisic; [2022]
  Nyckelord :SFI C-elever; lärplattform; svenska för invandrare; distansundervisning; lärarrespons;

  Sammanfattning : Sverige står idag inför en stor digitaliseringsutmaning med avseende på de stora samhällsförändringarna som skett runt om i världen på grund av coronapandemin. Sedan mars 2020 har vuxenutbildningen och SFI organiserats om till distansundervisning. LÄS MER