Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 1. Ett akademiskt språkbruk : En jämförande studie av elevers produktiva akademiska ordförråd i kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ottilia Plomér Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; svenska; OVIX; token; ordtyper; nationella prov; akademiska ord; akademiskt skrivande; gymnasium;

  Sammanfattning : Idag förväntas gymnasieelever utveckla färdigheter i att skriva akademiska texter och använda ett akademiskt språkbruk. Tidigare forskning har undersökt elevtexter i kursen svenska 3 (SVE), men inte kursen svenska som andraspråk 3 (SVA). LÄS MER

 2. 2. Bygga svenska – relevant i gymnasiet? : Språkutvecklingsnivåer i det nationella provet i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Hallgren Svensson; [2022]
  Nyckelord :Bygga svenska; språkutvecklingssteg; andraspråksdrag; svenska som andraspråk; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att synliggöra den grammatiska färdigheten hos andraspråkselever i kursen SVA 1 i delprov C på det nationella provet. Detta har genomförts genom att undersöka språkutvecklingsnivåer och andraspråksdrag i elevtexter. LÄS MER

 3. 3. Punctuation in Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Madsen; [2022]
  Nyckelord :Punctuation; Skiljetecken;

  Sammanfattning : Punctuation enhances the understanding and correct reading of written text by the use of spacing and conventional signs. When learning a language, the usage of correct punctuation is vital. This is especially important when learning a second language since punctuation rules vary between languages. LÄS MER

 4. 4. Bygga svenska – relevant i gymnasiet? : Språkutvecklingsnivåer i det nationella provet i svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Hallgren Svensson; [2022]
  Nyckelord :Bygga svenska; språkutvecklingssteg; andraspråksdrag; svenska som andraspråk; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att synliggöra den grammatiska färdigheten hos andraspråkselever i kursen SVA 1 i delprov C på det nationella provet. Detta har genomförts genom att undersöka språkutvecklingsnivåer och andraspråksdrag i elevtexter. LÄS MER

 5. 5. Nyord eller normbrott : En undersökning om förekomsten av anglicismer i elevtexter i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nils Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Svenska; anglicismer; skolan; normbrott; genus; språk; betyg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förekomsten av anglicismer i 56 elevtexter från gymnasiet. Anglicismerna räknas med hjälp av sex av Stålhammars (2010) tolv typer av lånord och jämförs mot Svensk ordbok, Cambridge Dictionary och Korp 9. LÄS MER