Sökning: "genus"

Visar resultat 1 - 5 av 7501 uppsatser innehållade ordet genus.

 1. 1. Representation av genus i svenska ungdomsserier : En multimodal kritisk diskursanalys av genusrepresentation i Young Royals och Störst av allt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lizette Bergman; Erica Jonbacker; [2024]
  Nyckelord :Representation; stereotypes; gender; MCDA; Netflix; Young Royals; Störst av allt Quicksand ;

  Sammanfattning : The purpose of the study “Representation of gender in Swedish youth TV series” is to illustrate how genders are represented in Swedish youth tv-series. Young people are influenced by the media when creating their identities and shaping their views of the world. LÄS MER

 2. 2. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 3. 3. Drought resistance of Ectomycorrhizal fungi in the Suillus genus

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Patricia Salén; [2024]
  Nyckelord :Ectomycorrhiza; drought; Suillus;

  Sammanfattning : Rising instances of drought are causing more tree seedling fatalities post-nursery outplanting. In the face of climate change, fostering resilient forestry practices is imperative for preserving the health and functionality of our forests. LÄS MER

 4. 4. "Oj, vad roligt med en tjej som spelar trummor!" : Fyra trummisars upplevelser och tankar analyserade ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Fjällström; [2024]
  Nyckelord :musik; trummor; genus; könsnormer; könskodade instrument;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ur ett genusperspektiv synliggöra fyra trummisars uttryckta upplevelser och tankar av att vara trummis. Två kvinnliga och två manliga trummisar har intervjuats och därefter har deras upplevelser och tankar analyserats utifrån ett genusperspektiv för att hitta likheter och skillnader i hur det är att vara trummis som man respektive kvinna. LÄS MER

 5. 5. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER