Sökning: "Politisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden Politisk kommunikation.

 1. 1. Partipolitiskt engagerade individers upplevelser av sin politiska påverkan genom sociala medier. En kvalitativ intervjustudie av unga vuxna svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tilly Hild; [2024-03-06]
  Nyckelord :“Political efficacy”; politisk påverkan; politiskt deltagande; sociala medier; unga vuxna; “connective action”; “collective action”; beständighet;

  Sammanfattning : The younger generation of today engages less in conventional political practices than previous generations when they were young (Dezelan, 2023, p.6). LÄS MER

 2. 2. ÄR KÖNSSTEREOTYPISK KOMMUNIKATION I DEN SVENSKA RIKSDAGEN EN GREJ? En kvalitativ analys av svenska utrikesdebatter utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ebba Lindkvist; Tilda Martinsson; Evelina Pahkasalo; [2024-03-04]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; genus; könsstereotyper; utrikespolitisk debatt; Sveriges riksdag; Ukraina;

  Sammanfattning : Executive summary A big part of political communication is strategically planned to influence our knowledge, opinions, and assumptions about reality. Political communication is by science often proven to be built on gender stereotypical expectations, which means that male and female politicians largely use different ways to communicate. LÄS MER

 3. 3. “Jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå”. Unga svenskars uppfattning om eller hur fake news påverkar deras och andras politiska ståndpunkter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lova Jarnerup; Ella Linnér; [2024-03-04]
  Nyckelord :Fake news; politisk tillhörighet; trovärdighet; förtroende; fake news; political stance; credibility; trust;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if or how politically active Swedish youths, 20-30 years, perceive that fake news affects their and others political positions. Fake news is a phenomenon that has grown remarkably in the last few years. LÄS MER

 4. 4. The joke is on you. En kvantitativ innehållsanalys av partiskheten i den svenska dagspressen 1952-1992

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sophia Strömberg; [2024-03-01]
  Nyckelord :Satir; politisk satir; svensk dagspress;

  Sammanfattning : Satire plays an essential role in propaganda and is used to criticize power by ridicule and folly. Today, we rarely see political cartoons in the Swedish daily press, but it hasn’t always been that way. LÄS MER

 5. 5. ”Kan barn få allting”? Aktionsforskning med barns reella inflytande, delaktighet samt demokrati i fokus - En djupdykning i policytexter för arbetslagets medvetenhet och ökade måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Kuczerski; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Förskola; Reellt inflytande; Delaktighet; Demokrati; Inflytande; Bernstein; Makt; Kontroll; Medvetenhet; Deltagande observation; Pedagogisk diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utforska läroplanen och utvalda policytexter som formuleras på politisk nivå och granska vad som explicit praktiseras i utbildningen. Studien har varit ett utvecklingsarbete som använt aktionsforskning som ansats. LÄS MER