Sökning: "Demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 2514 uppsatser innehållade ordet Demokrati.

 1. 1. STORSKALIG KORRUPTION OCH NEDMONTERING AV DEMOKRATIN En studie av storskalig korruption bland den exekutiva makten och risken för inskränkningar i mediefriheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Kjellström; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ökad nivå av democratic backsliding är något som syns världen över. Tidigare forskning har studerat hur en konsoliderad demokrati skapas och har konstaterat att avsaknad av korruption är en viktig del i byggandet av en stabil demokrati. I denna uppsats undersöks förhållandet mellan korruption och demokrati närmare. LÄS MER

 2. 2. New Public Management och det demokratiska uppdraget - Är de förenliga?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lotten Gustafson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Läroplansteori; New Public Management; demokrati; demokratiuppdraget; värdegrund;

  Sammanfattning : Ever since the New Public Management (NPM) reforms have been implemented in the Swedish welfare and school system there has been multiple studies on the effect of these reforms. NPM advocates an adaption of the public sector towards to the private, using the mechanisms of the market system (Tolofari, 2005). LÄS MER

 3. 3. "En kompisteckning. För det är en teckning man gör tillsammans med sina kompisar" : En studie om social hållbarhet i en postmodern förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Daniel Carlbom; Jennie Carlbom; [2022]
  Nyckelord :Democracy; Preschool; Relations; Social sustainability; Demokrati; Förskola; Relationer; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur barn i en postmodern förskola samspelar och använder sig av olika material för att etablera en social hållbarhet. Vi börjar med att förklara begreppet hållbar utveckling, samt hur den ekologiska, ekonomiska och sociala aspekten av hållbar utveckling hör ihop. LÄS MER

 4. 4. Vad är ens demokrati? Hur Sveriges etablerade politiker definierar begreppet demokrati i sitt försvar av den.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Inas Hamdan; Linnea Månsson; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : När man försvarar demokratin så definierar man även, medvetet eller omedvetet, demokratin. Vare sig det är frågan om folket, folksuveräniteten, rättigheter eller demokratins utmaningar, så har olika personer olika definitioner. I denna B-uppsatsen har vi därför tittat på fem etablerade politikers försvar av demokrati. LÄS MER

 5. 5. Barnfridsbrott : Svårigheter i rättstillämpningen

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Filippa Nejman; [2022]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barn som bevittnat våld; Barn som bevittnat våld mellan närstående; Barn som målsägande; Barnets straffrättsliga skydd; Barnrättsperspektiv; Barns skyddsvärda intresse;

  Sammanfattning : In July 2021 a new penal provision on violation of a child's integrity, was introduced in the Swedish legal system. The penalty provision is found in Chapter 4 of the Penal Code. It entails a special criminal responsibility for a person who commits a criminal act against a person close to them, when the act is witnessed by a child. LÄS MER