Sökning: "Demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 2837 uppsatser innehållade ordet Demokrati.

 1. 1. En kvantitativ studie av antalet motioner till utbildningsutskottet och om det följer mittenväljarnas prioritering av utbildningsfrågor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Nelander; [2023-11-28]
  Nyckelord :Issue ownership; Riding the wave; Regeringsstatus; Utbildningsutskottet; Responsivitet; Riksdagspartier; Mittenväljarna; Skola Utbildning;

  Sammanfattning : Responsivitet från riksdagspartierna gentemot befolkningen är väsentligt för en demokrati (Pitkin, 1967). Tidigare forskning (Klüver & Sagarzazu, 2016; Wagner & Meyer, 2014) har funnit att partier i västerländska demokratier generellt är lyhörda till mittenväljare, genom att studera partiernas pressmeddelande och valmanifest. LÄS MER

 2. 2. 100 år av representativ demokrati - Hur har våra ”blivande ministrars” bakgrund förändrats under denna tid?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Torbjörn Linderstam; [2023-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background, objectives, earlier research, and method The Swedish parliament approved universal and equal suffrage for women and men on 24 May 1919. The election to the Swedish second chamber in the parliament in fall 2021 was the first election according to the new regulations. It has now past more than 100 years since this reform. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på sin egen yrkesroll i den demokratiska processen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Andersson; Maria Dalerstedt; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; fritidshem; delaktighet; inflytande; formellt inflytande; informellt inflytande; demokrati; ledarskap; Covid-19-pandemi;

  Sammanfattning : Vår upplevelse är att kollegor talar om att det blivit en mycket begränsad möjlighet att genomföra en bra verksamhet, särskilt under den pågående Covid-19-pandemin, med ett varierat innehåll då det mesta av tiden ska bedrivas utomhus. Vi ser en risk med att fritidsverksamheten mer uppfattas och upplevs som barnpassning utomhus av pedagogerna, likt så som Haglunds (2009) diskurs, “överbliven tid” beskrivs. LÄS MER

 4. 4. Demokrati och praxisgemenskaper i fritidshemmets didaktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Imanol Rubio Bertilsson; Arild Reehorst Lyrstrand; [2023-10-23]
  Nyckelord :didaktik i fritidshem; demokrati; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka existerande forskning om didaktik i fritidshem i relation till lärarens roll, demokratiska arbetssätt och praxisgemenskaper. Datainsamlingen har baserats på systematiska sökningar i databasen ERIC och Swepub. LÄS MER

 5. 5. Hur kan barns perspektiv få uttryck på fritidshemmet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Gentrit Osmani; Agnetha Karlsson Rimstedt; Johanna Östling Lundgren; [2023-10-19]
  Nyckelord :Barns perspektiv; barnperspektiv; delaktighet; inflytande; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur barn beskriver delaktighet och inflytande i fritidshemmet ur barns perspektiv, även hur personalen på fritidshemmet beskriver delaktighet och inflytande i fritidshemmet ur ett barnperspektiv. Vår grundsyn har varit det barndomssociologiska synsättet. LÄS MER