Sökning: "lek"

Visar resultat 1 - 5 av 3559 uppsatser innehållade ordet lek.

 1. 1. Skolgården. En förutsättning för lek?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Dellbratt; Mattias Wendéus; [2023-10-26]
  Nyckelord :Utemiljö; Lek; Genus;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to study two different leisure centers and their schoolyards. The purpose was also to study how the employees were making prerequisites for children to play in the schoolyard. LÄS MER

 2. 2. Skoldagens fria tid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Magnusson; Matilda Karlsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :rastverksamhet; rastaktivitet; rast; fritid; lek; skolgård; fysisk aktivitet; meningsfull; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi har gjort ett utvecklingsinriktat arbete med aktionsforskning som metod i syfte att förändra och förbättra elevernas raster med hjälp av rastaktiviteter. Detta för att främja meningsskapande, sociala samspel, fysisk aktivitet och på lång sikt även den psykiska hälsan. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Schädlich; Jenny Andersson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; corona; rekreation; relationer; struktur; aktiviteter; lärmiljö och utmanande barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vårdnadshavares, pedagogers och rektorers uppfattningar om verksamheten i fritidshem. Med våra erfarenheter kan vi se brister i verksamheten och att barns deltagande i fritidshemsverksamheten varierar, samt påvisar brister i miljön för de elever som behöver förutsägbarhet och struktur. LÄS MER

 4. 4. Lärande och lek i utomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Otto Lindblad; Måns Olström; Ivana Trujic; [2023-10-26]
  Nyckelord :Utomhusmiljön; lärares förhållningssätt; mediering; appropriering; lärande och lek;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was conducted by Otto Lindblad, Måns Olström and Ivana Trujic. It´s an empirical qualitative study that is meant to give the reader a deeper understanding of how teachers practice leisure home in Swedish schools while they use the outdoor environment. LÄS MER

 5. 5. Upplever barn att skogen används på fritidshemmet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alva Eriksson; Linda Eriksson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Skogen; fritidshem; utomhuslek; barns perspektiv; platser;

  Sammanfattning : På fritidshemmet ska barn erbjudas en meningsfull fritid och uppmuntras till lek och rörelse. Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2019) ska undervisningen i fritidshemmet bland annat erbjuda barn möjlighet att upptäcka friluftsliv, vistas i olika naturmiljöer samt lära sig om allemansrätten. LÄS MER