Sökning: "lek"

Visar resultat 1 - 5 av 3353 uppsatser innehållade ordet lek.

 1. 1. “Från lek, till allvar” - En kvalitativ studie om hur ledarskap professionaliseras i svenska fotbollsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ivan Kalami; Buba Sanyang; [2022-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; Professionalisering; Ideell förening; Fotbollsföreningar; ledare; Ledarstilar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur ledarskap professionaliseras i fotbollsföreningar i Sverige, samt om graden av professionaliserat ledarskap skiljer sig mellan föreningarna och divisionerna. Vi utförde 14 kvalitativa intervjuer med ledare i fotbollsföreningar verksamma från Allsvenskan ner till Division 5. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 3. 3. FRIYTAN PER ELEV, EN PLATS FÖR LEK OCH UTEVISTELSE ELLER SPRIDNING AV COVID-19? En studie av sambandet mellan den fysiska planeringen av skolans utemiljö och covid-19 i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennica Toresson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Sweden; Swedish municipalities; COVID-19; spatial planning; open space per pupil; resiliency; spread of infection;

  Sammanfattning : In Sweden, some municipalities have been hit considerably harder than others by COVID-19. A deeper understanding of this variance can have significant health-promoting and economic implications and can help to increase resiliency. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i mötet med stickrädda barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Altsund; Sarah Lundberg; [2022-01-18]
  Nyckelord :Stickrädsla; barn; omvårdnad; vårdlidande;

  Sammanfattning : Nålprocedurer är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och många barn upplever både rädsla och smärta i samband med nålstick. Stickrädsla hos barn kan resultera i ett onödigt vårdlidande om det inte bemöts och behandlas på ett adekvat sätt. LÄS MER

 5. 5. Matteappar- lek eller pedagogik? : En intervjustudie om hur lärare använder matteappar i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Thomas Höglund; [2022]
  Nyckelord :Appar; Chromebook; IKT; matematik; surfplattor; årskurs 4 - 6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på varför, hur och när matematikapparna används i skolan. Vad har lärarna för mål med användningen av matematikapparna? Använder lärarna matematikapparna till de ändamål som tillverkarna av matematikapparna har tänkt sig? Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer av sex lärare som alla använder matematikappar i någon utsträckning. LÄS MER