Sökning: "Genus"

Visar resultat 1 - 5 av 7395 uppsatser innehållade ordet Genus.

 1. 1. Skolgården. En förutsättning för lek?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Dellbratt; Mattias Wendéus; [2023-10-26]
  Nyckelord :Utemiljö; Lek; Genus;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to study two different leisure centers and their schoolyards. The purpose was also to study how the employees were making prerequisites for children to play in the schoolyard. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med genusperspektiv på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hellqvist; Daniel Rydberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Genus; kön; genusperspektiv; fritidshem; könsnormer; queerteori; pojkar; flickor; lärare; elev; relationellt perspektiv; könsroller.;

  Sammanfattning : Ur ett sociologiskt perspektiv formas våra kön i sociala och kulturella sammanhang. Enligt läroplan för svenska fritidshem ska lärare motverka stereotypiska könsnormer och diskriminering, samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska de begränsande könsnormerna. LÄS MER

 3. 3. Kött, Genus och Crossfit

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nicole Mathiasson; [2023-10-25]
  Nyckelord :Meat consumption; Gender; Crossfit; Habitus;

  Sammanfattning : While meat is a great source of protein that brings satisfaction to people worldwide, it also presents a significant global challenge. Statistics have shown that men consume more meat than women, which can be understood through the performance of gender which occurs in our society. Women are more open to try plant based food in comparison to men. LÄS MER

 4. 4. ”Grabbarna kan inte hantera penslar”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :My Ancar; Linnea Stålsmeden; [2023-10-23]
  Nyckelord :Bildskapande; Genus; Kön; Jämställdhet; Intersektionalitet; Fritidshem; Konstruktivism; Genuskontrakt; Lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar bildskapandet i fritidshemmet i relation till ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka bildskapandet i fritidshemmet med fokus på ett genusperspektiv utifrån lärares beskrivningar av sina erfarenheter och utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Den normkritiska läraren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Linnéa Linderoth; Jonathan Malm; Vanda Lendahl; [2023-10-23]
  Nyckelord :Genus; Normer; Kön; Heteronormativitet; Performativt genus; Genusordningen; Normkritik;

  Sammanfattning : Forskning inom området för kön och genus på fritidshemmet saknas i hög utsträckning, detta trots att ämnet är oerhört aktuellt i samhället i övrigt. I den reviderade Läroplan som börjar gälla 1 juli 2022 lyfts betydelsen av skola och fritidshems arbete mot könsstereotyper, könsnormer, makt och sexualitet ytterligare. LÄS MER