Sökning: "diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 2792 uppsatser innehållade ordet diskurs.

 1. 1. Det är skillnad på flyktingar och “flyktingar”: En diskursanalys av sverigedemokratiska och högerorienterade medierepresentationer angående flyktingströmmarna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katrin Khalaf; [2024]
  Nyckelord :flyktingströmmarna; ukrainska flyktingar; flyktingkrisen; diskurs; diskursanalys; vi och dom; sårbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgörs av en diskursanalys av sverigedemokratiska och andra högerorienterade inlägg i svenska medier, särskilt nyhets- och debattartiklar, för att undersöka skillnader i responsen mot flyktingströmmar under 2015 och 2022. Frågeställningen fokuserar på hur och varför medierapporteringen och debatten skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. ”Nämen, det kan ju fullkomligt förstöraen relation” : Intervjuer med lärare om brottsförebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :David Furuholm; David Palm; [2024]
  Nyckelord :Brottsprevention; Sahlin; Skolan; Lärare; Preventionsmodeller;

  Sammanfattning : Skolan framhålls ofta som en av de viktigaste samhällsinstitutionerna i arbetet med att före-bygga brottslighet bland barn och ungdomar. Skolan har en central plats i de flesta barn och ungdomars liv eftersom de spenderar mycket tid där. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av kulturarv och dess roll i Halland : En kvalitativ studie om kulturarvsaktörers förståelse kring digitalisering av kulturarv kopplat till Hallands kulturplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tilda Wahlström; Marcus Anderson; [2024]
  Nyckelord :Digitalisering; kulturarv; tillgänglighet; socialkonstruktionism; diskurs; tematisk analys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi hur individer som är verksamma inom kulturarvssektorn i Halland beskriver och förstår digitalisering av kulturarv i jämförelse med vad som står om digitalisering av kulturarv i Hallands fyra befintliga kulturplaner. För att undersöka detta gjordes kvalitativa intervjuer med nio kvinnliga personer som är verksamma inom kulturarvssektorn i Halland. LÄS MER

 4. 4. Writing Your Way out of a Cage : Agency and Dehumanization in Colson Whitehead’s The Underground Railroad

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alberto Ramos Vicario; [2024]
  Nyckelord :antiracism; slavery; American history; assimilationism; agency; discourse; antirasism; slaveri; amerikansk historia; assimilationism; agency; diskurs;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the conceptualization of agency as a form of resistance against dehumanizing slavery discourses present in the narrative The Underground Railroad (2016) by Colson Whitehead. For the historical contextualization and the theoretical background, the scholarly work Stamped from the Beginning by Ibram X. Kendi is used. LÄS MER

 5. 5. “Återigen en klassisk situation” vs “Det här liknar ingenting annat” : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga vuxna förövare utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Julia Arvidsson Bergström; Lina Bengtsson; [2024]
  Nyckelord :critical discourse analysis; gender; media; offender; social constructionism; young adults; förövare; genus; kritisk diskursanalys; media; social konstruktionism; unga vuxna; critical discourse analysis; gender; media; offender; social constructionism; young adults;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har syftat till att undersöka hur media i form av nyhetstidningar använder språket och bilder för att skapa förståelse för fenomenet unga vuxna förövare. Utifrån teorier om genus och diskurs fokuserar studien på hur diskursen om unga vuxna förövare skapas och reproduceras i relation till genus. LÄS MER