Sökning: "fåmansföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet fåmansföretag.

 1. 1. Avvägningen mellan realisationsprincipen och kontinuitetsprincipen - Om beskattningstidpunkt vid gemensamma andelsbyten av kvalificerade andelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Antonsson; [2021]
  Nyckelord :finansrätt; förvaltningsrätt; skatterätt; neutralitetsprincipen; realisationsprincipen; kontinuitetsprincipen; andelsbyte; fåmansföretag; kvalificerade andelar; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : An exchange of shares is a transaction in which the seller sells shares in one company to another company, in exchange for shares in the purchasing company. In general, exchanges are taxed at the time of realization. LÄS MER

 2. 2. Utomståenderegeln i 57 kap 5 § IL - Är den ändamålsenlig efter decennier?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Adam Badurgov; [2021]
  Nyckelord :Utomståenderegel; fåmansföretag; inkomstskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning I uppsatsen har syftet med 3:12-reglerna, särskilt utomståenderegeln i 57 kap. 5§ IL, framställts och analyserats. Därjämte studien har ägnats åt att undersöka hur praxis stämmer överens med utomståenderegelns ändamål. LÄS MER

 3. 3. Rekvisitet verksam i betydande omfattning i förhållande till förvaltande fåmansföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Andreasson; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; fastighetsförvaltning; kapitalförvaltning; verksam i betydande omfattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det svenska skattesystemet beskattas fåmansföretag enligt specifika regler. För att förhindra att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst med en lägre skattesats, regleras utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag. För att omfattas av reglerna krävs att andelarna är kvalificerade. LÄS MER

 4. 4. Nya regler för generationsskifte i fåmansföretag - Äntligen en neutral och likformig lagstiftning?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Blomstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Generationsskifte; Fåmansföretag; Neutralitetsprincipen; Likhetsprincipen; Neutralitet; Likformighet;

  Sammanfattning : En stor del av de registrerade aktiebolagen i Sverige är företag med ett fåtal ägare, så kallade fåmansföretag. Fåmansföretag kan exempelvis utgöras av ett familjeföretag där verksamheten går i arv från generation till generation genom ett så kallat generationsskifte. LÄS MER

 5. 5. Utomståenderegeln : - ett restriktivt undantag?

  Magister-uppsats,

  Författare :Erica Dahlin; [2020]
  Nyckelord :Utomståenderegeln; Fåmansföretag; 3:12-reglerna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER