Sökning: "Skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 1023 uppsatser innehållade ordet Skatterätt.

 1. 1. Schabloner med friktioner? Är ett schablonbeskattat mikroföretagarkonto lösningen på gigekonomins skatterättsliga problem? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Hultgren; [2022-02-04]
  Nyckelord :Skatterätt; Gigekonomi; Schabloner; Giggare; Plattformsekonomi; Delningsekonomi; Arbetstagare; Arbetsgivare; Inkomstslaget tjänst; Inkomstslaget näringsverksamhet;

  Sammanfattning : Fenomenet gigekonomi har uppkommit tillsammans med digitaliseringens framfart. Vad som anses vara gigekonomi är dock inte klart definierat, vilket resulterat i att forskningen och statistiken inte använder begreppet koherent. LÄS MER

 2. 2. Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrea Toresson; [2022]
  Nyckelord :Handelsbolag; resultatfördelning; obehörig resultatfördelning; vinstfördelning handelsbolag; civilrättsliga reglering; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av kryptovalutor : Nationell skatt i en globaliserad och decentraliserad ekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erik Ritter von Kogerer; [2022]
  Nyckelord :Tax; Cryptocurrencies; Bitcoin; Blockchain; Skatt; Kryptovalutor; Bitcoin; Blockkedja;

  Sammanfattning : Kryptovalutor introducerades för allmänheten genom Bitcoins lansering på marknaden 2009. Sedan dess har antalet kryptovalutor ökat explosionsartat och det finns idag flera tusen olika kryptovalutor. Vem som helst kan skapa och lansera en kryptovaluta till försäljning. LÄS MER

 4. 4. Det allmänna aktiebolagsrättsliga låneförbudet- Med särskilt fokus på begreppet penninglån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Josephine Tännström; [2022]
  Nyckelord :penninglån; aktiebolagsrätt; låneförbudet; närståendelån; NJA 2021 s 388; rekvisitet penningån; det aktiebolagsrättsliga låneförbudet; begreppet penninglån; det generella aktiebolagsrättsliga låneförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The primary aim of the paper is to answer what is meant by the concept of money lending. Secondary questions to be answered are when a transaction constitutes a violation of the general prohibition of lending. LÄS MER

 5. 5. Internprissättning förgränsöverskridande koncerner-med särskilt fokus på omklassificering av rättshandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Salenstedt; [2022]
  Nyckelord :Internprissättning; Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER