Sökning: "juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 2431 uppsatser innehållade ordet juridik.

 1. 1. How downside aspects of new e-banking technology can influence consumers

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Masoome Abikari; [2021]
  Nyckelord :new e-banking technology; UTAUT; negative emotions; perceived risk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether consumers’ negative emotions (loss and deterrence emotions) toward new e-banking technology influence their behavioral intention to adopt new emerging e-banking technology. This thesis tries to integrate the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) with emotion as a non-cognitive factor and perceived risk as a well-known influential factor in the banking context. LÄS MER

 2. 2. Myndigheters kommunikationsskyldighet : Konsekvenser och verkan vid bristfällig kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Helena Edwang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Giltiggörande - att göra barns upplevelser verkliga : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares erfarenheter av att bemöta barns upplevelser av våld.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ian Conners; Linn Rosén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. SKOLAN SOM PLATS FÖR SOCIALT ARBETE : Skolkuratorers psykosociala arbete för att främja elevers hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Stein; Anna-Lena Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förmånsbeskattning, enligt schablon eller utan pardon? : - Förmånsbeskattning av fritidsegendom med dispositionsrätt i fåmansaktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jesper Augustsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER