Sökning: "juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 2543 uppsatser innehållade ordet juridik.

 1. 1. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 2. 2. Budstridens asymmetriska informationsflöden: : om informationsgivning på aktiemarknaden vid offentliga uppköpserbjudanden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lovisa Resebo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Investigation of the livestock prices in Sweden and the effect of the membership of the European Union

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Camilla Nordin; [2021]
  Nyckelord :Meat production; Import; Livestock; Agriculture; Sweden; European Union; Self-sufficient level;

  Sammanfattning : The aim with this research is to investigate if there is a relationship between import of meat and the price on livestock in Sweden. It also investigates if the Swedish membership of the European Union has affected both the price on livestock and the quantity of import of meat to Sweden. LÄS MER

 4. 4. Vad händer när en ungdom begår ett brott? : En komparativ analys av regelverken i Sverige, Danmark och Finlandavseende påföljdsval och straffmätning för ungdomar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Conflict between Counterterrorism and Human Rights : The Search for the Solution

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Isabella Carlsvärd; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER