Sökning: "juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 2175 uppsatser innehållade ordet juridik.

 1. 1. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER

 2. 2. SSNIP-testet och dess applicerbarhet - En undersökning av när SSNIP-testet är ett adekvat verktyg vid konkurrensrättslig marknadsdefiniering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :William Fagervall; [2020]
  Nyckelord :relevant marknad; SSNIP-test; the hypothetical monopolist test; relevant market; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Economic evidence tools, such as the SSNIP-test, can pose practical problems in competition law since economists have little understanding of the law and lawyers have little understanding of economics. Competition law is characterized by economic evidence because of the economic nature of the subject. LÄS MER

 3. 3. Climate Change – A Matter of Life or Death : A Study of the Connection Between Climate Change and the Right to Life in the European Convention on Human Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felix Berger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ~ Man överlever, men man lever inte ~ : En kvalitativ studie om anhörigas erfarenheter av samsjuklighet och samverkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Kreutzfeldt; Sofie Molitor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. BARNETS KÖN I ALLMÄNHETENS RÄTT : En kvantitativ studie om samvariationen mellan barnets kön och vårdnad utifrån familjerättsutredningar, tingsrättsdomar och Habermas samhällsteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Markus Glimstedt; Hjalmar Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER