Sökning: "juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 3039 uppsatser innehållade ordet juridik.

 1. 1. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 2. 2. Ute på djupt vatten : Att skapa en ansvarsreglering för djuphavsbrytning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Molly Vintemon; [2022]
  Nyckelord :law; environmental law; law of the sea; deep sea mining; juridik; miljörätt; havsrätt; djuphavsbrytning;

  Sammanfattning : De som är intresserade av frågor som rör havet har kanske hört talas om djuphavsbrytning, som på engelska kallas för deep sea mining. Tanken är att man ska utvinna de viktiga metaller som behövs för ny grön teknik från havsbotten som ett alternativ till att bedriva brytning på land. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa i vårdnadstvister : - Förordnande om ensam vårdnad då båda föräldrarna kan anses lämpliga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Wängdahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER

 5. 5. “JAG SER INTE KNIVEN, MEN DEN KAN FINNAS” : En kvalitativ intervjustudie om polisers egna tankar och resonemang om våldsanvändning i tjänsten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Clara Asklund; Fanny Dahlén; Sandra Rhönnstad; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER