Sökning: "juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 2067 uppsatser innehållade ordet juridik.

 1. 1. ~ Man överlever, men man lever inte ~ : En kvalitativ studie om anhörigas erfarenheter av samsjuklighet och samverkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Kreutzfeldt; Sofie Molitor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. BARNETS KÖN I ALLMÄNHETENS RÄTT : En kvantitativ studie om samvariationen mellan barnets kön och vårdnad utifrån familjerättsutredningar, tingsrättsdomar och Habermas samhällsteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Markus Glimstedt; Hjalmar Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Det ska finnas någoting för alla" (Den turismansvarige för Ovanåkers kommun) : En fallstudie om marknadsföring av en perifer destination i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Selma Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Brexits effekter på den Irländska turismen : Politiska förändringar och dess påverkan på gränsöverskridande turism

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Emma Omberg; Julia Paulsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN” : Så beskriver förskollärare sina upplevelser av normbrytande beteenden och sin kunskap om risk och- skyddsfaktorer bland barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Delila Kadric; [2019]
  Nyckelord :normbreaking behavior; risk factors; protective factors; preschool teachers; evidence based practice; normbrytande beteende; riskfaktorer; skyddsfaktorer; förskola; förskollärare; evidens baserad praktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. LÄS MER