Sökning: "könsskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 948 uppsatser innehållade ordet könsskillnader.

 1. 1. Internetvanor och e-handel hos 90-talister: Könsskillnader utifrån ELM kring beslut i e-handeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Siavashi; Eric Andrén; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En tid av utmaningar: En studie om stress och stresshantering bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Lovén; Simon Russell; [2023-01-18]
  Nyckelord :stresshantering; universitetsstudenter; könsskillnader; stress coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stressnivå och stresshantering (coping) hos universitetsstudenter samt att undersöka eventuella könsskillnader i stress och stresshantering. Studenter vid två institutioner (N = 110) fick svara på en webbenkät som innehöll de två frågeformulären Perceived stress scale (PSS-10) och Brief-cope. LÄS MER

 3. 3. POLISSTUDENTERS UPPFATTNINGAR OM PARTNERVÅLD : En kvantitativ studie om hur manliga och kvinnliga polisstudenter uppfattar offrets trovärdighet och partnervålds allvarlighetsgrad beroende av offrets kön

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Amanda Karlsson; Caroline Lidberg; Johanna Joo; [2023]
  Nyckelord :Partnervåld; könsskillnader; polisstudenter; uppfattningar; trovärdighet; allvarlighetsgrad;

  Sammanfattning : Studien har undersökt skillnader i manliga och kvinnliga polisstudenters uppfattningar gällande partnervålds offrets trovärdighet och partnervåldets allvarlighetsgrad samt om det är beroende av offrets kön. En enkätundersökning bestående av två vinjetter genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Självuppfattning bland gymnasieelever : en kvantitativ studie om könsskillnader och gymnasieprograms inflytande på självuppfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Wendt; [2023]
  Nyckelord :Självuppfattning; könsskillnader; gymnasieprogram;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka könsskillnader i självuppfattning bland gymnasieelever, samt undersöka skillnader mellan de tre mest populära gymnasieprogrammen (Teknik-, Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet). Det undersöktes också om det fanns en interaktionseffekt mellan kön och gymnasieprogram gällande självuppfattning. LÄS MER

 5. 5. Pinocchio till förmån för andra: Om förhållandet mellan empati, medkänsla, och prosociala lögner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Hannah Numanovic; Zakholi Lorin; [2023]
  Nyckelord :Empati; Medkänsla; Prosociala lögner; Ljugande; Prosocialt beteende; Kön;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie behandlar huruvida empati förutsäger prosociala lögner ivardagliga situationer hos unga vuxna. Studiens syfte är att undersöka om hög grad avempati innebär hög grad av prosocialt ljugande och om det finns signifikanta könsskillnader iförhållandet mellan empati och prosociala lögner. LÄS MER