Sökning: "Humor"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade ordet Humor.

 1. 1. Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanja Schöldéen Nilsson; [2021-04-01]
  Nyckelord :Tennessee Williams; skådespeleri; absurd theatre; experimental; burlesque; performance; avantgarde;

  Sammanfattning : I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk.Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor?Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska interventioner som reducerar preoperativ oro och ångest hos föräldrar till barn som ska genomgå kirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mariana Alexis; Österberg Martin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; intervention; nurse anesthesia; parent; pediatric surgery; preoperative preparation; worry.; Anestesisjuksköterska; barnkirurgi; intervention; förälder; oro; preoperativa förberedelser; ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av samtliga föräldrar upplever ångest inför att barnet ska genomgå anestesi. Preoperativ oro och ångest hos föräldrar kan exempelvis bero på att operationsmiljön upplevs skrämmande och att barnet kan tänkas uppleva smärta under vårdförloppet, men kan även relateras till anestesiinduktion och den separation från barnet som uppkommer härvid. LÄS MER

 3. 3. Vikten av skrattets omedelbara sammanhang : En samtalsanalytisk studie av skrattfunktioner i podcastavsnitt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Camilla Seaton; [2021]
  Nyckelord :Samtalsanalys; skratt; podcast; topiker; kotext; kontext; socialt ansikte; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Podcasts har blivit större under det senaste decenniet och i takt med utvecklingen har det blivit alltmer intressant att studera. Att delta i en podcast innebär att du som talare möjligtvis reflekterar mer kring ditt medverkande eftersom åhörarskaran är stor. LÄS MER

 4. 4. När man använder sig själv som redskap - En kvalitativ studie om sekundär traumatisk stress och kuratorers upplevelser av emotionellt arbete inom vuxenpsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wilma Wetterberg; Sara Tubishat; [2021]
  Nyckelord :secondary traumatic stress; coping strategies; emotional labour; social work; emotional management; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine counselors' emotional management in their work with patients who have been exposed to trauma during their life. The chosen method to implement this study was through qualitative semi-structured interviews with six counselors who are currently working or have experience of working in adult psychiatry. LÄS MER

 5. 5. Humor i vården: ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av humor inom vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Peter Edman; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; humor; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor kan användas som verktyg inom vården, till exempel som ett verktyg för kommunikation mellan vårdpersonal och patient och för patientens stresshantering. Dock är det inte självklart hur detta görs. Syfte: Syftet är att belysa patienters erfarenheter av humor i vårdmötet. LÄS MER