Sökning: "tutor"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 1. Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) : En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Holm; Amer Basic; [2021]
  Nyckelord :RFID; Implementation; Third Party Logistics TPL ; Item level; Cost calculation; Warehousing operations; Inbound and outbound process; RFID; Implementering; Tredjepartslogistik TPL ; Artikelnivå; Kostnadskalkyl; Lagerverksamhet; In- och utleveransprocess;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) - En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL  Kurs: 4FE19E Examensarbete i Supply Chain Management för Civilekonomprogrammet, 30 hp.  Författare: Jacob Holm & Amer Basic Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén  Bakgrund: PostNord TPL i Ljungby är en av de aktörer som har fått upp ett intresse för RFID och det hela började med ett önskemål om RFID-tekniken från deras största kund (Kund X). LÄS MER

 2. 2. A Disruptive Innovation Approach to Design a Business Model for a Startup DigitalHealthcare Platform.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hekmat Bsirini; Moe Gamil Hashem; Hasitha Gayathri Jayasinghe; [2021]
  Nyckelord :disruptive innovation - healthcare - business model - digitalization - business model innovation.;

  Sammanfattning : Date: 27/05/2021 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Hekmat Bsirini, Moe Gamil Hashem, and Hasitha Gayathri Jayasinghe                    (93/04/22)        ( 90\08\23 )                 ( 86/11/04 ) Title: A Disruptive Innovation Approach to Design a Business Model for a Startup DigitalHealthcare Platform. Tutor: Leanne Johnstone Keywords: disruptive innovation - healthcare - business model - digitalization - business modelinnovation. LÄS MER

 3. 3. The influence of guerrilla marketing on consumers’ purchasing behavior

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Zeineb Tarek Jawad Al Fattal; Ismael El Rharbaoui; Amara Aldebe; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 2021/01/21 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Amara Aldebe, Ismael El Rharbaoui.  Zeinab Al Fattal Title: The influence of guerrilla marketing on purchasing behavior Tutor: Leanne Johnstone Keywords: guerrilla marketing, consumers’ behavior, purchasing behavior, marketing communication, brand image, WoM Researchquestion: How does guerrilla marketing influence consumers purchasing behavior? Purpose: To examine the effect of guerrilla marketing on purchasing behavior Method: Qualitative research technique Conclusion: The impact of guerrilla marketing on purchasing behavior mainly dependson the brand image and how innovative the guerrilla campaign is . LÄS MER

 4. 4. Pandemins påverkan på organisationers CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hannah Persson; Emelie Jansson; Elin Qvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                                 2021–06–03   Titel:                                 The pandemic's impact on the organization's CSR work   Level:                                Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits   Authors:                       Elin Qvist       Emelie Jansson       Hannah Persson                                              19970409       19960325                19990711             Tutor:                              Magnus Hoppe   Purpose:                          To investigate potential changes in organizers CSR-work as a                                         result of the ongoing Covid-19 pandemic.   Research question:       How has organizations CSR-work been affected by the Covid-19                                     pandemic?           Method:                            Qualitative comparative study with six semi-structured                                        interviews from six organizations in different industries. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ilirjana Sefa; Elin Karlström; [2021]
  Nyckelord :experience; literature review; nurse; preceptorship; student; handledning; litteraturöversikt; sjuksköterska; student; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig roll vid handledning av sjuksköterskestudenter, då studenter självständigt ska kunna ge en god omvårdnad i deras framtida yrkesroll. För att handledningen ska kunna bli optimal, behövs kunskap om hur sjuksköterskor upplever rollen som handledare för studenter. LÄS MER