Sökning: "tutor"

Visar resultat 21 - 25 av 557 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 21. Styrning mot systemintegration : Varför och hur EHR-system bör integreras i svensk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Wenhov; Johan Hallén; [2017]
  Nyckelord :Integrated EHR-systems; Management control; Implementation projects; IT- strategy; Swedish Healthcare; Integrerade EHR-system; Styrning; eHealth; Implementationsprojekt; IT- strategier; Svensk vård;

  Sammanfattning : Examensarbete på controllerfördjupningen för Civilekonomprogrammet, 30 hp, Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö. Titel: Styrning mot systemintegration: Varför och hur EHR-system bör integreras i svensk vård Författare: Daniel Wenhov & Johan Hallén Handledare: Pia Nylinder Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund och problem: En integrerad vård betraktas av många som en självklarhet, att vårdpersonal har tillgång till bakomliggande vårdhistorik då jag som patient besöker vården. LÄS MER

 2. 22. En studie om samspel mellan hyresvärd och dess kommersiella kunder för hållbarhetsändamål : CSR, Kommunikation och Kundengagemang

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ivan Kertan; Oskar Manninen; [2017]
  Nyckelord :Communication medium; Customer engagement; CSR Corporate Social Responsibility ;

  Sammanfattning : Abstract- A study of interaction between real estate companies and their customers for sustainability purpose. Date: 2017-05-23   Level: Degree Project in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS   Institution: School of Business, Society and Engineering, EST, Mälardalen University   Authors: Ivan Kertan, Oskar Manninen              1992-07-03         1993-06-29                            Title: A study of interaction between real estate companies and their customers for application of sustainability key figures  Tutor: Peter Ekman Keywords: Communication medium, Customer engagement , CSR (Corporate Social Responsibility) Study Question: What is the view of real estate companies about their impact on society and their ways to work sustainably? How should the real estate companies communicate with commercial tenants in order to apply the sustainability key figures that are developed by the KPI2030 research project? What view do the studied companies have regarding customer engagement and how is a strong customer engagement valued?   Purpose: The purpose of this study is to achieve a deeper understanding regarding an elaborately interaction between the real estate owners and tenants concerning sustainability work. LÄS MER

 3. 23. A conceptual framework for building trust on a gig platform : An qualitative study of which factors make customers trust giggers in knowledge sharing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Elsa Landberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of information technology through Internet is disrupting the ways that people share and receive knowledge. Traditional communication channels, such as face to face-communication is to an increasing extent accompanied by knowledge sharing through digital communication channels. LÄS MER

 4. 24. It is not you; it is your social media behavior : An explorative research of what influences consumers’ perceptions of a brand within a social media context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Maya Strinnhed; Lina Hiltunen; [2017]
  Nyckelord :Social media; Content Generation; Trust; Interactions; Influencers; Buzz; Word-of-mouth; Reputation;

  Sammanfattning : Bachelor Thesis in Enterprising and Business Development, School of Business and Economics – Linnaeus University, 2EB01E, Spring Semester 2017.  Authors: Lina Hiltunen and Maya Strinnhed Tutor: Pär Strandberg Examiner: Frederic Bill Title: It is not you; it is your social media behavior - An explorative research of what influences consumers’ perceptions of a brand within a social media context Background: With the emergence of social media the communication landscape has changed and consumers tend to rely on online social information in a larger extent. LÄS MER

 5. 25. IKEA, Volvo och Sverige : - Varumärken i samspel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Viggo Lundbergh Akbari; Marcus Engström; [2017]
  Nyckelord :Nation Branding; Commercial Nationalism; Visit Sweden; IKEA; Volvo;

  Sammanfattning : Title: IKEA, Volvo and Sweden – Brands in interaction Authors: Viggo Lundbergh Akbari & Marcus Engström Aim: The purpose of this bachelor’s thesis is to examine commercial actors’ use of state- formulated ideas about national attributes. This, by investigating IKEA’s and Volvo’s self- describing websites to see how they contribute to the national marketing of Sweden. LÄS MER