Sökning: "vad gör en projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden vad gör en projektledare.

 1. 1. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Projektledare inom byggbranschen : En kvalitativ studie om förväntningar och strategier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sandra Hedin; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; Roller; Rollkonflikt; Time - Bind;

  Sammanfattning : Abstrakt Allt fler organisationer väljer att organisera sin verksamhet i projekt. För organisationer är det ofta behov av att möta varierande önskemål från kunder som gör projektering till en attraktiv arbetsform. LÄS MER

 3. 3. Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen : Svenska bankers upplevelse av överlämningen av en produkt och dess konsekvenser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Lundgren; Tove Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Agile methodology; Handover; The evolutionary-delivery model; Agile maturity; Customer collaboration; Part-deliveries; Documentation; Agil projektmodell; Överlämningen; The evolutionary-delivery model; Agil mognad; Kundsamarbete; Delleveranser; Dokumentation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den agila projektmodellen har under de senaste två decennierna vuxit fram som en utmanare till den traditionella vattenfallsmodellen. En av de stora skillnaderna mellan projektmodellerna är att i det agila arbetssättet involveras kunden kontinuerligt. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbevarande under och inom produktutvecklingsprojekt.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Östlin; Nils Frisk; [2018]
  Nyckelord :Knowledge Management; Information Management; Integrerad produktutveckling; Kunskapsbevarande; Kognitivism; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Att ta tillvara på tidigare kunskap och information blir av större vikt för företag. Strategier för att ta tillvara på denna typ av information har blivit vanligare och företag använder sig av teorier så som Knowledge Management och Information Management. LÄS MER

 5. 5. Miljövänlig byggarbetsplats för en bättre framtid

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Benayzah; Clinton Daoud; [2018]
  Nyckelord :bygglogistik; ISO-14001; byggarbetsplats; miljöbalken;

  Sammanfattning : Klimatfrågan är idag ett av de större samtalsämnena inom byggvärlden vilket har ett satt ett större ansvar på företag att bygga mer miljövänligt. Alla vet hur viktigt det är att värna om miljön men vi tycker att de flesta företagen gör fel när de lägger de största fokuset på att få en ’’slutprodukt’’ som är miljövänlig, men själva byggarbetsplatsen är inte alls lika miljövänlig. LÄS MER