Sökning: "vad gör en projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden vad gör en projektledare.

 1. 1. Vad betyder marknadsföring för evenemangsprojekt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Ingmarsson; [2022]
  Nyckelord :Marketing; Event project; Engagement; Marknadsföring; Evenemangsprojekt; Engagemang;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns med marknadsföring när det gäller evenemangsprojekt, samt hur projektledare använder marknadsföring i projekten och vad som kan komma att påverka. Men även om hur deras engagemang ser ut i förhållande till projekten. LÄS MER

 2. 2. Byggplatsuppföljarens roll vidvägbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Samuel Bentil; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Construction site follow-up is a significant work that includes a variety of technology areas such as road, electricity, constructions. This includes follow-up of contract work, quality control, final documentation, schedule, and payment. LÄS MER

 3. 3. Levande miljöer i det offentliga gaturummet : Ett designförslag av Trädgårdsgatan i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jakob Ek; Lukas Johansson; [2021]
  Nyckelord :Urban space; Living city environment; Pedestrian street; Lost space; Offentliga rum; Levande stadsmiljö; Gågator; Förlorade ytor;

  Sammanfattning : Syfte: Det offentliga rummet består av ett flertal olika delar där gatan är en utav degrundläggande beståndsdelarna. En av de vitala aspekterna som avgör hur väl ettoffentligt rum är utformat är huruvida det uppfattas som levande eller förlorat. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i statliga IT-projekt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Miriam Niskanen; Johan Nyberg; [2021]
  Nyckelord :risk management; IT projects; risk factors; project failure; risk; public sector IT-projects; riskhantering; IT projekt; riskfaktorer; projektmisslyckande; risk; statliga IT-projekt;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine why IT-projects in the public sector frequently exceed their budgets. The study is delimited to risk management and the thesis opts to answer the following question: Which risks have not been successfully managed in public sector IT-projects which exceeded their budgets? The study was conducted through qualitative individual interviews with six project managers and four project owners. LÄS MER

 5. 5. Att rida på de små vågorna : Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Lindström; [2021]
  Nyckelord :folkhälsoprojekt; offentlig sektor; projektframgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Projektframgång är ett välstuderat forskningsområde inom projektledning men trots det råder ingen konsensus om vad som gör projekt framgångsrika. Offentliga projekt har andra förutsättningar än projekt i privat sektor, exempelvis påverkan av politiska processer och samverkan med ett stort antal aktörer. LÄS MER