Sökning: "vad gör en projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden vad gör en projektledare.

 1. 1. Byggplatsuppföljarens roll vidvägbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Samuel Bentil; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Construction site follow-up is a significant work that includes a variety of technology areas such as road, electricity, constructions. This includes follow-up of contract work, quality control, final documentation, schedule, and payment. LÄS MER

 2. 2. Att rida på de små vågorna : Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Lindström; [2021]
  Nyckelord :folkhälsoprojekt; offentlig sektor; projektframgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Projektframgång är ett välstuderat forskningsområde inom projektledning men trots det råder ingen konsensus om vad som gör projekt framgångsrika. Offentliga projekt har andra förutsättningar än projekt i privat sektor, exempelvis påverkan av politiska processer och samverkan med ett stort antal aktörer. LÄS MER

 3. 3. Projektledning vid en hybrid av projektmetoder : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cecilia W Jägerbrink; [2021]
  Nyckelord :Hybridprojekt; Traditionell och Agil projektmetod; Utmaningar med hybridprojekt;

  Sammanfattning : En transformation från en projektmetod till en annan kan ge utmaningar då man över en tid behöver ta hänsyn till mer än en projektmetod. För andra projekt kan denna utmaning vara mer permanent, eftersom hårdvara respektive mjukvara har olika ledtider och därför behöver hanteras olika under projektets gång för att få optimal framdrift och slutvärde för kunden. LÄS MER

 4. 4. Visualiseringar som verktyg vid kommunikation av belysningskoncept : En utvärdering av olika tekniker

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emma Krans; Martin Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :lighting visualisation s ; lighting sketching; concept visualisation s ; lighting simulation s ; visual communication; belysningsvisualisering ar ; skissa belysning; konceptvisualisering ar ; ljussimulering ar ; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : In the article Language of Lighting, Schielke (2019) states creation of visual material as the most efficient way to reproduce design related solutions. According to Self (2018), to fully summarize a lighting solution in words prove to be insufficient when the receiver of the information is not able to visualize the results of the design. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av projektstyrning genom införandet av ett styrningsverktyg : En fallstudie av ett svenskt allmännyttigt bostadsbolag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mahmoud Aldabbour; [2020]
  Nyckelord :Projektledning; styrningsverktyg; effektivisering; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och få en djupare förståelse för övergången från att driva projekt utan en specifik styrningsmodell till att börja använda ett gemensamt styrningsverktyg. En kvalitativ fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer användes för att få förståelse för utmaningarna som upplevdes av projektledare i det sättet de driver projekt och deras försök att driva projekt på ett mer strukturerat arbetssätt. LÄS MER