Sökning: "vad gör en projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden vad gör en projektledare.

 1. 1. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Miljövänlig byggarbetsplats för en bättre framtid

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Benayzah; Clinton Daoud; [2018]
  Nyckelord :bygglogistik; ISO-14001; byggarbetsplats; miljöbalken;

  Sammanfattning : Klimatfrågan är idag ett av de större samtalsämnena inom byggvärlden vilket har ett satt ett större ansvar på företag att bygga mer miljövänligt. Alla vet hur viktigt det är att värna om miljön men vi tycker att de flesta företagen gör fel när de lägger de största fokuset på att få en ’’slutprodukt’’ som är miljövänlig, men själva byggarbetsplatsen är inte alls lika miljövänlig. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsbevarande under och inom produktutvecklingsprojekt : Hur flödet av kunskap fungerar hos företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :NILS FRISK ARFVIDSSON; DAVID ÖSTLIN; [2018]
  Nyckelord :Knowledge Management; Information Management; Integrerad produktutveckling; Kunskapsbevarande; Kognitivism; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Att ta tillvara på tidigare kunskap och information blir av större vikt för företag. Strategier för att ta tillvara på denna typ av information har blivit vanligare och företag använder sig av teorier så som Knowledge Management och Information Management. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus : Hur arbetar projektledare med social hållbarhet med avseende på sjukhusets användare?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Sarkisian; [2018]
  Nyckelord :Social sustainability; rebuilding; hospitals; project managers; hospital users; Social hållbarhet; ombyggnad; sjukhus; projektledare; sjukhusanvändare;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som är aktuellt i många länder i världen. Social hållbarhet har i relation till ekologisk och ekonomisk hållbarhet haft mindre fokus, men har växt alltmer de senaste åren. Social hållbarhet är särskilt viktig när det kommer till sjukhus med avseende på deras känsliga natur gentemot sjukhusets användare. LÄS MER

 5. 5. Den motiverande projektledaren : Vad projektledare anser vara viktigt för att motivera projektdeltagare

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carolin Carlsson; Jan Sonedahl; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Project Management; Progress Principle; Inner Work Life; Motivation; Projektledning; Progress Principle; Inner Work Life.;

  Sammanfattning : Projekt som arbetsform är vanligt för de flesta idag. Det är projektledaren som är ledaren av projektet och har som ansvar att se till att projektmålet uppnås, arbetsuppgifterna fördelas, skapa engagemang och motivera projektdeltagarna. LÄS MER