Sökning: "vad gör en projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden vad gör en projektledare.

 1. 1. Kunskapsbevarande under och inom produktutvecklingsprojekt : Hur flödet av kunskap fungerar hos företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :NILS FRISK ARFVIDSSON; DAVID ÖSTLIN; [2018]
  Nyckelord :Knowledge Management; Information Management; Integrerad produktutveckling; Kunskapsbevarande; Kognitivism; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Att ta tillvara på tidigare kunskap och information blir av större vikt för företag. Strategier för att ta tillvara på denna typ av information har blivit vanligare och företag använder sig av teorier så som Knowledge Management och Information Management. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus : Hur arbetar projektledare med social hållbarhet med avseende på sjukhusets användare?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Sarkisian; [2018]
  Nyckelord :Social sustainability; rebuilding; hospitals; project managers; hospital users; Social hållbarhet; ombyggnad; sjukhus; projektledare; sjukhusanvändare;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som är aktuellt i många länder i världen. Social hållbarhet har i relation till ekologisk och ekonomisk hållbarhet haft mindre fokus, men har växt alltmer de senaste åren. Social hållbarhet är särskilt viktig när det kommer till sjukhus med avseende på deras känsliga natur gentemot sjukhusets användare. LÄS MER

 3. 3. Den motiverande projektledaren : Vad projektledare anser vara viktigt för att motivera projektdeltagare

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carolin Carlsson; Jan Sonedahl; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Project Management; Progress Principle; Inner Work Life; Motivation; Projektledning; Progress Principle; Inner Work Life.;

  Sammanfattning : Projekt som arbetsform är vanligt för de flesta idag. Det är projektledaren som är ledaren av projektet och har som ansvar att se till att projektmålet uppnås, arbetsuppgifterna fördelas, skapa engagemang och motivera projektdeltagarna. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av en bra projektledare vid införande av IT-system : Vilka ledaregenskaper skapar motivation hos användarna av ett nytt IT-system i en kommunal organisation?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Isaksson; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; systeminförande; IT-system; kommunala organisationer; projektledning; motivation; situationsanpassat ledarskap; motiverade användare.;

  Sammanfattning : Omgivningen ställer ständiga krav på organisationer att arbeta aktivt för att effektivisera arbetsprocesser för att behålla sin konkurrenskraft och legitimitet. Ofta innebär detta någon form av ökad digitalisering och införandet av nya IT-system då dagens teknik skapar möjlighet för organisationer att bearbeta en högre omfattning av information och sammanlänka både interna och externa intressenter. LÄS MER

 5. 5. Projektledares kommunikation vid problem : Med vem, på vilket sätt och vad projektledare kommunicerar när de stöter på problem

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Edvinsson; [2018]
  Nyckelord :Project management; communication; problem; projektledning; kommunikation; problem;

  Sammanfattning : Många forskare menar att kommunikation är viktigt inom projektledning för att nå projektets uppsatta mål. Det har blivit än viktigare i dagens projektmiljö som präglas av högre komplexitet som är en risk för osäkerheter och problem. Så frågan är då hur projektledare kommunicerar när de stöter på problem. LÄS MER