Sökning: "information på skola"

Visar resultat 1 - 5 av 577 uppsatser innehållade orden information på skola.

 1. 1. Arbetsmetoder inom nyhetsundervisning : En kvalitativ studie utförd på lågstadielärare inom årskurserna 1 – 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Larsson; [2022]
  Nyckelord :Teachers’ teaching methods; news; social studies teaching; primary school students; students’ understanding; the news program Lilla aktuellt.; Lärares arbetsmetoder; nyheter; samhällskunskapsundervisning; lågstadieelever; elevernas förståelse; Lilla aktuellt.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att finna olika arbetsmetoder som lågstadiepedagoger i årskurserna 1–3 använder i sin samhällskunskapsundervisning om nyheter. Undersökningen reflekterar även om vilka möjligheter och hinder som lågstadiepedagoger möter i sina arbetsmetoder när det kommer till nyhetsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekariens påverkan på elevers läsintresse : En aktionsstudie med användarperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisette Andersson; Gry Broström; [2022]
  Nyckelord :School library; Children and books; Library and school; Books and reading; Reading motivation; User’s perspective; Action research  ; Skolbibliotek; barn och böcker; bibliotek och skola; böcker och läsning; läsintresse; användarperspektiv; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Introduction. This thesis examines how the school librarian’s work affects pupils’ reading and their interest in literature. The aim is to identify how pupils’ interest and commitment to a new book genre differs based on the level of interference from the school librarian during the presentations of this genre. Method. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar eller medborgare? : Ungas deltagande i Rättvik kommuns ungdomsforum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Klara Rönnegård; [2022]
  Nyckelord :Lokalpolitiskt inflytande; ungdomar; demokrati; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : Rättviks kommun har sedan 2016 en ungdomspolitisk strategi, bland annat för att skapa dialog mellan unga och beslutsfattare. Jag undersöker vad som anses vara syftet med de ungdomsforum som kommunen har skapat utifrån strategin. Resultatet visar att det finns ett oklart syfte med Rättvik kommuns ungdomsforum. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av KOL-skolans bidrag avseende fysisk aktivitet och kost : En kvalitativ studie inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Hjalmar Holm; Victor Flingmark; [2022]
  Nyckelord :KOL-skola; fysisk aktivitet; kost; upplevelser; intervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige kan patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) få en utbildning om sin sjukdom genom att gå i en KOL-skola. Utifrån författarnas kännedom finns i dagsläget inga studier som utvärderar KOL-skolor i Region Östergötland. LÄS MER

 5. 5. Hjärntrötthet "Det är detta att det är osynligt" : En intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Brundin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mental fatigue; traumatic brain injury; TBI; brain tumor; childhood cancer; adjustments; Hjärntrötthet; hjärnskakning; barncancer; hjärntumör; pauser; skola; anpassningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brundin Larsson, Sara (2022). Hjärntrötthet- ”Det är detta att det är osynligt”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER