Sökning: "BADA"

Visar resultat 1 - 5 av 525 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 1. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Semonti Hussain; [2022]
  Nyckelord :Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Sammanfattning : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar klädföretags innehåll på Instagram kundengagemang?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Isabella Granqvist; Gabriella Granqvist; [2022]
  Nyckelord :Instagram; kundengagemang; sociala medier; klädföretag; informativt innehåll; känslomässigt innehåll; visuellt innehåll;

  Sammanfattning : På sociala medier publiceras idag ett flertal olika typer av innehåll, vilket skapar olika känslor hos mottagaren och påverkar mottagarens handlingar. Detta kan visa sig genom kundengagemang i form av likes eller kommentarer vilket idag har visat sig ha en effekt på exempelvis kundnöjdhet och förtroende samt ger förståelse för hur konsumenter interagerar med produkter och varumärken. LÄS MER

 3. 3. Visualizing potential for improvements in the information flow for road haulages : Exploratory case study on two Swedish road haulage firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Yones Khateeb; Mahmoud Atta; [2022]
  Nyckelord :Information flow; communication channels; haulage operation; inefficiency; root causes; Informationsflöde; kommunikationskanaler; vägtransportföretag åkeri ; Ineffektivitet; rotorsaker;

  Sammanfattning : Background: The understanding of the inefficiencies that the road haulages suffer from is more important than ever, specifically in today's society where the environmental problems and technological development are rapidly increasing. The perception of the inefficiencies could support road haulage firms to improve their operations. LÄS MER

 4. 4. Investeringsprocessen i två småkommuner : Hur finansiella och icke finansiella faktorer påverkar investeringsbeslut inom kultur och fritid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Borg; Simon Mourad; [2022]
  Nyckelord :Municipalities; financial management; investment assessment; public sector; investment calculations; investment process.; Kommuner; ekonomistyrning; investeringsbedömning; offentlig sektor; investeringskalkyler; investeringsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns många små kommuner i Sverige med negativ befolkningstillväxt. Ett sätt kommunerna kan motverka de och skapa en mer attraktiv kommun är genom att förbättra kommunens kultur och fritidsliv. Investeringar i dessa områden kan används som ett verktyg för att uppnå måluppfyllelse. LÄS MER

 5. 5. Design av förpackning för färdiga frys- och kylrätter : Ett produktutvecklingsarbete om förpackningsdesign till färdigmat

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Almqvist; [2022]
  Nyckelord :Förpackning; design; koncept; färdigmat; innovation; pappförpackning;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projektarbete som genomförts som ett examensarbete inom utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design på Karlstads Universitet. Arbetet har utförts under vårterminen 2022 och innefattar 22,5 högskolepoäng. LÄS MER