Sökning: "BADA"

Visar resultat 1 - 5 av 573 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 1. Trilingual spoken word recognition : Interlingual competition from one or two non-target languages in a sentence context

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Yulia Kashevarova; [2023]
  Nyckelord :trilingual speech processing; cross-linguistic competition; sentence context; BLINCS; BIA ;

  Sammanfattning : Persistent non-target language co-activation in spoken and visual language comprehension has been found both at the word-level and at the level of a sentence, although in the latter case, sentence bias has been observed to modulate the co-activation which can create lexical competition. In the case of trilingual speakers, both non-target languages may potentially compete with the third language (L3). LÄS MER

 2. 2. Analyzing the performance of active learning strategies on machine learning problems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Vendela Werner; [2023]
  Nyckelord :computer science; bioinformatics; machine learning; active learning; artificial intelligence; supervised learning; Astrazeneca; maskininlärning; artificiell intelligens; datorvetenskap; active learning; bioinformatik; supervised learning;

  Sammanfattning : Digitalisation within industries is rapidly advancing and data possibilities are growing daily. Machine learning models need a large amount of data that are well-annotated for good performance. To get well-annotated data, an expert is needed, which is expensive, and the annotation itself could be very time-consuming. LÄS MER

 3. 3. Leder du dina medarbetare på bästa sätt? : En kvantitativ undersökning av föredragen ledarskapsstil baserat på personlighet hos medarbetaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ludvig Friman; Wilma Söderberg; [2023]
  Nyckelord :Preferred leadership; Leadership style; CPE-model; Personality traits; The Big Five.; Föredraget ledarskap; Ledarskapsstil; CPE-modellen; Personlighetsdrag; The Big Five.;

  Sammanfattning : Titel: Leder du dina medarbetare på bästa sätt? En kvantitativ undersökning av föredragen ledarskapsstil baserat på personlighet hos medarbetaren. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Development of a web application with focus on navigability : How is the usability on a web application for E-commerce of plants and cuttings affected by its navigability?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Christiansson; Silje Graarud; Lovisa Ivarsson; Torsten Liljedahl; Klara Nylén; Selma Renqvist; Olof Swedberg; Philip Wissinger; [2023]
  Nyckelord :navigability; usability; web application;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to determine how the experienced navigability of a web application affects its usability. In order to further investigate this, a web application called Sprouty was created, an easy-to-use web application that promotes individuals to buy and sell pre-owned plants and cuttings. LÄS MER

 5. 5. Integreringsmetoder för tidigare kriminella. : En kvalitativ litteraturöversikt om insatser och effekter för tidigare kriminellas väg i samhället.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Derin Aosi; Elin Betsvall; [2023]
  Nyckelord :Criminality; Interventions; Recidivism; Kriminalitet; Metoder; Behandling; Återfall.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera och sammanställa tidigare forskning till vilka metoder, insatser och effekter som tillämpas i dagsläget, detta är för individer som tidigare har befunnit sig inom kriminalitet eller har begått olagliga handlingar. Forskningen har sammanställt via en litteraturstudie där sökningsmetoder har genomförts inom begränsade utformningar, detta är för att öka sökningens koppling till forskningens relevans. LÄS MER