Sökning: "BADA"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 1. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 2. 2. IDENTIFIKATION AV RISKINDIKATORER I FINANSIELL INFORMATION MED HJÄLP AV AI/ML : Ökade möjligheter för myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Ahlm; [2021]
  Nyckelord :financial crime; ecocrime; ecocrime; machine learning; fraud; risk; riskwork; authorites; artificial intelligence; ai; ml; financial information; annual reports; prevention; criminality; detect; fraudster; fradulent; detect economic crimes; ekobrott; ekobrottslighet; maskininlärning; bedrägeri; risk; riskarbete; myndigheter; artificiell intelligens; ai; ml; finansiell information; årsredovisningar; förebygga; brottslighet; riskindikatorer; upptäcka; upptäcka ekonomisk brottslighet; förebygga ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet är mer lukrativt jämfört med annan brottslighet som narkotika, häleri och människohandel. Tidiga åtgärder som försvårar att kriminella kan använda företag för brottsliga syften gör att stora kostnader för samhället kan undvikas. LÄS MER

 3. 3. Trilateration för nybörjare : En studie om text och bild i samverkan för att förklara komplexa tekniker för konsumenter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Hugo Engström; [2021]
  Nyckelord :Teknikinformation; textdesign; kognitionsteori; lärande; multimodalitet; multimodala texter; komplexa system; funktionsbeskrivning; bildtyper.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom ämnet informationsdesign med inriktning textdesign, fokuserar på hur text och bild samverkar. Studien har genomförts för att ta reda på hur text och bild kan samverka inom texttypen teknikinformation. LÄS MER

 4. 4. De Kluvnas Rester : Uppfattningar om kärnavfall och framtiden i Statens Offentliga Utredningar 1956-1980

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Patrik Bergkvist; [2021]
  Nyckelord :SOU; Kärnkraft; Kärnavfall; Slutförvar; Sociotechnical imaginaries; avfall; Statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : En viktig del i diskussioner av kärnkraft är frågan om det avfall som skapas i driften av kärnreaktorer. Undersökningen har identifierat en förändring i uppfattningen av avfall under perioden mellan 1956, då kärnkraften var i sitt tidiga stadium, och 1980 då densamma har implementerats kommersiellt i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Implementering av hydroponisk odling i en livsmedelsbutik : En fallstudie av en aktör inom Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Korssell; Emelie Rudert; [2021]
  Nyckelord :Hydroponic systems; hydroponic cultivation; vertical farming; growing medium; global goals; sustainability; climate impact; leafy green; greenhouse gases; Hydroponiska system; hydroponisk odling; vertikal odling; odlingsmedium; globala målen; hållbarhet; klimatpåverkan; bladgrönt; växthusgaser;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en fallstudie i ett kandidatexamensarbete som utförts tillsammans med en livsmedelsbutik i Stockholmsområdet och som grundar sig i intervjuer, platsbesök och vetenskapliga artiklar. Där livsmedelsbutiken har ett intresse av att implementera en odling i form av ett hydroponiskt system direkt i sin butik. LÄS MER