Sökning: "BADA"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 1. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 2. 2. IDENTIFIKATION AV RISKINDIKATORER I FINANSIELL INFORMATION MED HJÄLP AV AI/ML : Ökade möjligheter för myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Ahlm; [2021]
  Nyckelord :financial crime; ecocrime; ecocrime; machine learning; fraud; risk; riskwork; authorites; artificial intelligence; ai; ml; financial information; annual reports; prevention; criminality; detect; fraudster; fradulent; detect economic crimes; ekobrott; ekobrottslighet; maskininlärning; bedrägeri; risk; riskarbete; myndigheter; artificiell intelligens; ai; ml; finansiell information; årsredovisningar; förebygga; brottslighet; riskindikatorer; upptäcka; upptäcka ekonomisk brottslighet; förebygga ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet är mer lukrativt jämfört med annan brottslighet som narkotika, häleri och människohandel. Tidiga åtgärder som försvårar att kriminella kan använda företag för brottsliga syften gör att stora kostnader för samhället kan undvikas. LÄS MER

 3. 3. Klädföretags visuella representation av den kvinnliga kroppen i marknadsföring : En undersökning för hur kvinnokroppar presenteras i klädföretags kommunikation samt hur detta påverkar kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Roskvist; [2021]
  Nyckelord :Idealkropp; klädföretag; kvinnokroppen; kvinnor; reklam;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnokroppar framställs i klädbutikers visuella kommunikation, främst på deras webbutiker och i sociala medier. Undersökningen syftar även till att undersöka hur kvinnor i olika åldrar påverkas av de kroppar som framställs på klädbutikers webbutiker och reklam. LÄS MER

 4. 4. Trilateration för nybörjare : En studie om text och bild i samverkan för att förklara komplexa tekniker för konsumenter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Hugo Engström; [2021]
  Nyckelord :Teknikinformation; textdesign; kognitionsteori; lärande; multimodalitet; multimodala texter; komplexa system; funktionsbeskrivning; bildtyper.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom ämnet informationsdesign med inriktning textdesign, fokuserar på hur text och bild samverkar. Studien har genomförts för att ta reda på hur text och bild kan samverka inom texttypen teknikinformation. LÄS MER

 5. 5. De Kluvnas Rester : Uppfattningar om kärnavfall och framtiden i Statens Offentliga Utredningar 1956-1980

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Patrik Bergkvist; [2021]
  Nyckelord :SOU; Kärnkraft; Kärnavfall; Slutförvar; Sociotechnical imaginaries; avfall; Statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : En viktig del i diskussioner av kärnkraft är frågan om det avfall som skapas i driften av kärnreaktorer. Undersökningen har identifierat en förändring i uppfattningen av avfall under perioden mellan 1956, då kärnkraften var i sitt tidiga stadium, och 1980 då densamma har implementerats kommersiellt i Sverige. LÄS MER