Sökning: "Fysioterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 781 uppsatser innehållade ordet Fysioterapi.

 1. 1. “Individen i fokus - det är den aktiva vi ska hjälpa” : Hur understödjer fysioterapeuter elitidrottare som ska rehabiliteras från en idrottsskada? en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Oskar Tevérus; Lova Hellgren; [2024]
  Nyckelord :elitidrottare; fysioterapi; rehabilitering; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: En idrottsskada är ett symptom från det muskuloskeletala systemet som uppkommit av en akut händelse under träning eller tävling, eller som följd av överbelastning, som behövt ses över av en medicinskt utbildad. Definitionen av en lyckad rehabilitering efter en idrottsskada är att idrottaren återfått full funktion och är tillbaka till samma prestationsnivå som förut. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och sömn : Effekten av fysisk aktivitet på sömnsvårigheter hos barn och ungdomar med AST/ADHD - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Oscar Laundal; Erik Eklund; [2024]
  Nyckelord :Physical activity; sleep; children; adolescents; randomized controlled trials; autism spectrum disorder; attention deficit hyperactivity disorder; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnsvårigheter är vanliga hos barn och ungdomar med AST (autismspektrumtillstånd) och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Fysisk aktivitet kan vara en intervention som förbättrar sömnen hos denna population. LÄS MER

 3. 3. Genomförbarhet och potentiella effekter av digitalt förmedlad dans somrehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom : en systematisklitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Tova Nordström; Linda Lövberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag lever ungefär 18 000 personer i Sverige med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen gerupphov till både motoriska och icke-motoriska symtom och den rekommenderade behandlingen ärmedicinering och fysioterapeutisk rehabilitering som gång-, balans, och förflyttningsträning. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters syn på psykosocial hälsa vid rehabilitering av en främre korsbandsskada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Tove Flermoen; Paulina Holmström; [2024]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament injuries; ACL rupture; Physical therapist; Psychosocial; Experiences; Qualitative method; ACL ruptur; Fysioterapeut; Psykosocialt; Erfarenheter; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: En främre korsbandsskada är en vanlig idrottsskada där många efter rehabiliteringen inte återgår till sin tidigare aktivitetsnivå. Förutom nedsatt knäfunktion kan många faktorer spela in i valet att återgå eller inte exempelvis motivation, rädsla och identitetsförlust. LÄS MER

 5. 5. Effekten av styrketräning avseende styrka efter diskbråcksoperation lumbalt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Karl Kamstedt; Isabella von Sydow; [2024]
  Nyckelord :Fysioterapi; diskbråck; ländrygg; diskektomi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett smärtande diskbråck uppstår när ett hål uppstår i annulus fibrosus och nucleus pulposus tränger igenom och trycker på en nervrot. Detta sker ofta lumbalt då diskarna i ländryggen utsätts för störst belastning. Diskbråck kan hanteras både konservativt och genom operation. LÄS MER