Sökning: "Fysioterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 632 uppsatser innehållade ordet Fysioterapi.

 1. 1. Effekten av bäckenbottenträning avseende urininkontinens i samband med graviditet : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tove Olsson; Charlotte Alderblad; [2022]
  Nyckelord :bäckenbottenträning; fysioterapi; graviditet; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som drabbar mer än en halv miljon av Sveriges befolkning. Urininkontinens är den vanligaste komplikationen efter förlossning. Bäckenbottenträning är den främsta interventionen vid urininkontinens, trots det är det många som inte återhämtar sig. LÄS MER

 2. 2. TILLTRO TILL KNÄFUNKTION EFTER KNÄSKADA. EN JÄMFÖRANDE ENKÄTSTUDIE AV IDROTTARE SOM ANVÄNDER VS. INTE ANVÄNDER KNÄSKYDD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emil Bech; Alicia Hellmark; [2021-11-18]
  Nyckelord :Knäskador; idrottsutövare; knäskydd; tilltro; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Knäskador inom idrott är vanligt. Efter en knäskada använder en del idrottare knäskydd under idrottsutövande. Self efficacy, det vill säga tilltro till sin förmåga, är en viktig del av fysioterapeutisk rehabilitering. Risken att drabbas av en skada ärhögre vid låg tilltro till sin förmåga. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapi vid endometrios. En kvantitativ studie om fysioterapeutisk behandling, dess förekomst samt inverkan på kvinnors hälsorelaterade livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Andersson; Sofie Sens; [2021-11-18]
  Nyckelord :Endometrios; Fysioterapi; Livskvalitet; Kvantitativ;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanligt förekommande kronisk sjukdom som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär att livsmoderslemhinnevävnadväxer utanför livmodern. Endometrios innebär såväl fysiskt som psykisklidande för många kvinnor. LÄS MER

 4. 4. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV SAMARBETET MED UNDERSKÖTERSKOR INOM ÄLDREOMSORGEN. EN FOKUSGRUPPSSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Thelander; Frida Åkesson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Interprofessionellt samarbete; äldre; särskilt boende; fysioterapi; kvalitativ;

  Sammanfattning : Antalet äldre på särskilt boende kommer att öka de kommande åren på grund av att människor lever längre. En stor utmaning är att hjälpa brukarna bibehålla sin fysiska förmåga. Detta utförs av fysioterapeuter genom rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSE AV DISTANSKONTAKT VIA VIDEOLÄNK I PRIMÄRVÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lena Zetterberg; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; kvalitativ; primärvård; telerehabilitering; theoretical domains framework; video;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digitala vårdtjänster pågår och distanskontakt via videolänk (DV) är en ny vårdkontakt inom primärvårdsrehabilitering i Västra Götalandsregionen. För att stödja utvecklingen behövs kunskap om vilka möjligheter och hinder finns i samband med implementering av DV... LÄS MER