Sökning: "not-"

Visar resultat 1 - 5 av 100046 uppsatser innehållade ordet not-.

 1. 1. The megaliths of Bohuslän in a south Scandinavian context

  Master-uppsats,

  Författare :Roger Cederberg; [2022-11-15]
  Nyckelord :Neolithic; Southern Scandinavia; Dolmen; Passage grave; C14; Bohuslän;

  Sammanfattning : The transformation from a hunter/gatherer population to a farming society in southern Scandinavia is a process of only 300-400 years, primarily from around 4000 BC to around 3700 BC. Farming is then established in most of southern Scandinavia. LÄS MER

 2. 2. Strategies of counter Image-Making of Arabs' portrayals in Swedish films through a Decolonial Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Yaser Kassab; [2022-06-01]
  Nyckelord :Representation; Otherness; Eurocentrism; Stereotypification; Arab portrayals in films; Power structures; Symbolic violence;

  Sammanfattning : Many groups and marginalized communities have been struggling for better representation in the media and film in different countries for many reasons. One of them is the direct effects of stereotypification on their lives. LÄS MER

 3. 3. Granskande hantverkare och neutrala spårhundar? - En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ingrid Kullberg Wulf; Ingrid Ramberg; [2022-02-24]
  Nyckelord :Journalistik; journaliststudenter; ideal; förebilder; socialiseringsprocess; Journalism; journalism students; ideals; role models; socialization process;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine journalism students' views on journalistic ideals and if they have any role models. By seeing how students value different journalistic ideals, this thesis aims to examine if the students are a part of a socialization process, how they socialize into the field of journalism. LÄS MER

 4. 4. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 5. 5. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER