Sökning: "frälsning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet frälsning.

 1. 1. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER

 2. 2. Min kropp är mitt tempel : En intervjustudie om hälsa som den nya tidens religion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus de Vreeze; [2018]
  Nyckelord :träning; religion; hälsa; hälsoism; bodybuilding; gym; fitness; personliga tränare; mat;

  Sammanfattning : Denna undersökning har haft som mål att undersöka och förstå hälsoism som begrepp inom bodybuildingkretsar men även om dessa kan uppfattas som religiösa fenomen. Den metod som använts har varit intervjuer, det har varit sex stycken informanter till denna undersökning, fördelningen mellan könen har varit helt jämn, åldersfördelningen har varit relativt jämn med spannet mellan 22 år till 28 år. LÄS MER

 3. 3. Kristenblivande : Fallstudium av sex växande församlingar i Equmeniakyrkan

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Hampus Flyman; [2018]
  Nyckelord :Kristenblivande; Omvändelse; Frälsning; Evangelisation; Deprivation; Församling; Equmeniakyrkan; Församlingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie avser att undersöka vilka faktorer i församlingars arbete och människors bakgrund som bidrar till kristenblivande. Sex Equmeniaförsamlingar som välkomnat många nya medlemmar på bekännelse, det vill säga medlemmar som blivit medlemmar i en församling för första gången, undersöks genom semistrukturerade intervjuer med församlingarnas föreståndare. LÄS MER

 4. 4. Mellanhänders ansvar vid upphosvrättsliga intrång - i ljuset av domstolsförelägganden och vissa grundläggande rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Freddie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Handelsrätt; upphovsrätt; föreläggande; mellanhänder; interentleverantörer; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The development of information technology has had a two-fold effect and therefore it may be considered both a blessing and a curse. On the one hand, we see a large number of people for whom this development has facilitated them to do more in terms of their everyday life, on the other, we see authors and rightholders desperately seeking to look after their protected works and target infringers. LÄS MER

 5. 5. Predikantskap i Frälsningsarmén : Erik Wickberg stabschef och general 1961–1974

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Preaching Salvation Army Erik Wickberg; Predikantskap Frälsningsarmén Erik Wickberg;

  Sammanfattning : Sammanfattning och slutsatserSyftet med undersökningen har varit att studera växelverkan hos Erik Wickbergs predikantskap, mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja predikans status internationellt. På detta sätt har jag också velat lyfta fram predikans roll som pastoral företeelse inom FA och för att kunna göra detta har jag ställt följande frågor:1. LÄS MER