Sökning: "frälsning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet frälsning.

 1. 1. ”Han kommer ur graven med byte…” : Fem pastorers syn på betydelsen av Jesus död och uppståndelse

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Mattias Jansson Fröding; [2021]
  Nyckelord :Equmeniakyrkan; pastor; pastorer; frälsning; försoning; försoningslära; Rosenius; Waldenström; Aulén; Camnerin;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår ifrån två huvudfrågor: 1. Hur ser ett antal pastorer verksamma inom Equmeniakyrkan på innebörden av Jesus död och uppståndelse? 2. LÄS MER

 2. 2. Världen – älskad av Gud : En exegetisk analys av användningen av κόσμος i Joh 3:16 som objekt för Guds frälsande kärlek uttryckt genom Jesus

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Viggo Forzelius; [2021]
  Nyckelord :Exklusivism; exegetik; frälsning; frälsningslära; grekiska; Gud; inklusivism; Jesus; Johannesevangeliet; Joh 3:16; kärlek; soteriologi; världen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den tredje Adam : En kvalitativ textanalys om Familjefederationens teologiska syn på frälsningen utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Joakim Choi; [2021]
  Nyckelord :Familjefederationen; Moonrörelsen; Moon; teologi; frälsning; genus; genusperspektiv; Hirdman; religionsvetenskap; nyreligösa rörelser; nyreligiositet; Korea;

  Sammanfattning : After the end of World War II, so-called New Religious Movements (NRM) emerged as branches of the traditional religions. These NRM’s are characterized by new ways of forming belief systems and has traditions that are different from the conventional religions. LÄS MER

 4. 4. Det judiska folkets öde och frälsning enligt Paulus : En studie av Romarbrevets elfte kapitel

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Carina Duvell; [2021]
  Nyckelord :Romarbrevet 9–11; Rom 11:26; Paulusforskning; Det nya perspektivet på Paulus; Paulus inom judendomen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Har förtjänst betydelse för människans frälsning? : En jämförande studie av Thomas av Aquino och Martin Chemnitz synsätt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sofia Kalateh; [2020]
  Nyckelord :Förtjänst; Thomas av Aquino; Martin Chemnitz;

  Sammanfattning : .... LÄS MER