Sökning: "Foucault"

Visar resultat 1 - 5 av 1252 uppsatser innehållade ordet Foucault.

 1. 1. Kontroll i fastighetsbranschen. En kvalitativ enfallsstudie om kvinnliga och manliga chefers upplevelser av kontroll på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lind; Julia Lindborg; [2024-02-13]
  Nyckelord :control; norms; surveillance; self-discipline; the gender system;

  Sammanfattning : This essay aims to examine managers experiences of control at the workplace within the property sector, and how these experiences differ between female and male managers. This study is a qualitative single case study that intends to offer a deeper understanding of a unique case and uses an abductive method approach. LÄS MER

 2. 2. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER

 3. 3. Vad hände med hälsan? : En kvalitativ diskursanalys om gymnasielärares hälsoundervisning i Idrott och hälsa 1

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Patricia Axling; Lina Hildeby; [2024]
  Nyckelord :idrott och hälsa; gymnasiet; hälsa; hälsoundervisning; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa 1 talar om hälsa samt vilket utrymme hälsoundervisningen ges i gymnasieskolan. Tre frågeställningar har formulerats. 1. Vilka hälsodiskurser synliggörs i idrott och hälsa? 2. LÄS MER

 4. 4. Stopp, samhällets kropp (?)

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Viktor; Elin Melin; [2024]
  Nyckelord :criminal politics and criminality; governmentality; discourse analysis; government declarations; democratic values; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The medial coverage as well as political interest of criminal rates in Sweden has increased over the years, especially regarding organized crime. Therefore this study aims to investigate how the discourse within criminal politics in Sweden has evolved during the last two terms. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares kunskap om barns sexualitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Frida Leijon; Jönsson Ulrica; [2024]
  Nyckelord :Normer; barns sexualitet; integritet; förskollärares förhållningssätt; maktrelationer och heteronormativ;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att ta reda på hur förskollärares uppfattning och normer kring barns sexualitet i förskolan. Barns sexuella utveckling är biologiskt medfött och universell, men normer och samhälleliga förändringar kan påverka hur den hanteras. LÄS MER