Sökning: "Foucault"

Visar resultat 1 - 5 av 935 uppsatser innehållade ordet Foucault.

 1. 1. Pokot Young Pastoralists at the Crossroads - Tradition, Modernity and Land Tenure Transformations in East Pokot, Kenya

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Maddalena Cirani; [2020-02-18]
  Nyckelord :Pastoralism; Youth; ASALs; Africa; East Pokot; Land tenure; Modernity; Tradition;

  Sammanfattning : East Pokot, in North-Western Kenya, falls under the Arid and Semi-Arid Lands(ASALs) of the Sub-Saharan region. Due to the yearly prolonged dry seasons, pastoralismhas traditionally guaranteed the most reliable source of livelihood. LÄS MER

 2. 2. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER

 3. 3. Gestational Surrogacy or Wombs for Rent? An analysis of the surrogacy debate in Spain.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Rocío Urías Martínez; [2020]
  Nyckelord :Surrogacy; Wombs for rent; Discourse Theory; Bodily autonomy; Redistribution; Recognition; Biopolitics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Surrogacy is a much-discussed issue in Spain since in 2017 the political party Ciudadanos proposed in parliament a law to legalize altruistic surrogacy. Since then, the main political parties have constructed a discourse on surrogacy, positioning themselves in favor of or against its legalization. LÄS MER

 4. 4. Försummade fängelsebibliotek : dess problem och lösningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sharon Elbaz; [2020]
  Nyckelord :Försummade; fängelsebibliotek; 50-talet; 60-talet; maktförhållanden; styrkeförhållanden; Foucault; biblioteksservice; fångar; interner; intagna; bibliotekarie;

  Sammanfattning : Reading is something that has not been obvious to those who have been admitted to prisons around Sweden. The reading was considered to be more of a rehabilitation of the interns and the reading was used to make them better people, a way to show that the prison made prisoners better citizens. LÄS MER

 5. 5. Att krama ett barn – En kvalitativ studie om socialsekreterares språkliga praktiker genom dokumentation

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Adam Berglund; [2020]
  Nyckelord :umgängesstöd; dokumentation i socialt arbete; språklig praktik; social praktik; maktrelationer; dominansförhållanden; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera socialsekreterares språkliga praktik genom dokumentation. Socialsekreterarna i den undersökta verksamheten ger råd och stöd till barn och föräldrar i samband med umgängen. LÄS MER