Sökning: "idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 2137 uppsatser innehållade orden idrott och hälsa.

 1. 1. Vilken hälsa handlar det om? : En studieom idrottslärares arbete medhälsoperspektiv i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Kristian Micha Moseley; Oskar Sandberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elitidrottssatsande ungdomars upplevelser av fysioterapeutisk rehabilitering efter skada inom basketboll : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gustav Denarp; Otto Nygren; [2022]
  Nyckelord :Basket; Elitidrottssatsning; Fysioterapi; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Riksidrottsgymnasiet (RIG) gör det möjligt för ungdomar att elitsatsa på idrott varpå basket är en av de idrotter som finns tillgängliga. Basket är en kontaktsport med där det i hög frekvens är personer som drabbas av skador. Vanliga skador är bland annat fotledsstukning samt knäskador. LÄS MER

 3. 3. Högpresterande elever i ämnet idrott och hälsa. : Vad är viktigaste att alla deltar eller kunskapsmässig utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellen Wallin; [2022]
  Nyckelord :Högpresterande elever; idrott och hälsa; utveckling; motivation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att det finns brister i att utmana och stimulera högpresterande elever i ämnet idrott och hälsa. Det finns därför en risk för att de inte lär sig något i ämnet, utan bara utför moment de redan behärskar. LÄS MER

 4. 4. Från den realistiska världen till den digitaliserade datorvärlden : En kvalitativ studie kring gymnasielärarnas upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Carlos Durmaz; Steven Man; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; COVID-19; KASAM; idrott och hälsa; trångboddhet; digitala kompetenser;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielärare med inriktning idrott och hälsa planerar sina lektioner utifrån läroplanen och hur de implementerar detta i distansundervisningen under covid-19 pandemin. Studien behandlar dessa forskningsfrågor: På vilket sätt organiserade gymnasielärarna distansundervisningen så att eleverna får tillgång till det centrala innehållet i förhållande till läroplanen? Vilka för- och nackdelar har distansundervisning ur ett lärarperspektiv? Vilket sätt har lärare bedömt elevers kunskap utifrån läroplanen? Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört djupgående intervjuer med fem idrott och hälsa lärare. LÄS MER

 5. 5. "Mitt jobb är att inspirera och lära eleverna att hälsa är som ett livslångt lärande" : En kvalitativ studie om hur idrottslärare på högstadiet undervisar hälsofrämjande på idrott- och hälsalektionerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Texén; Mirjam Alvstrand; Joel Skibola; [2022]
  Nyckelord :Hälsa; hälsofrämjande; högstadieelever; idrott; idrottslärare; undervisning;

  Sammanfattning : Skolan har idag ett ansvar som innebär att elevers hälsa ska stärkas eller bibehållas när det kommer till det psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. I ämnet idrott och hälsa på högstadiet ska lärarna undervisa hälsofrämjande enligt läroplanen och dessutom är det idrottslärarens uppgift att se till att eleverna lär sig hur de själva kan påverka sin hälsa och sitt välbefinnande. LÄS MER