Sökning: "BIld"

Visar resultat 1 - 5 av 15405 uppsatser innehållade ordet BIld.

 1. 1. Valutastrategins Roll: En Djupdykning i Import- och Exportintensiva, Små och Medelstora Svenska Verkstadsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Agblad; Adam Tellow; [2024-03-07]
  Nyckelord :valuta; valutahantering; valutastrategi; valutarisk; strategi; SME; svensk verkstadsindustri; verkstadsbranschen; hedge; naturlig hedge; matchning;

  Sammanfattning : Valutaexponering är något som påverkar nästan alla företag på ett eller annat sätt. Det är därför mycket viktigt att både arbeta med valutahantering och känna till vad detta kan innebära för företag. LÄS MER

 2. 2. Finansiering i motvind En tvåsidig analys av förändringar i finansieringsmöjligheter och investeringsstrategier under ekonomisk osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Alsén; Ibrahim Chit; Oskar Block; [2024-03-06]
  Nyckelord :riskkapital; startups; venture capital; corporate venture capital; ekonomisk osäkerhet; investeringsstrategier; affärsmodeller; kognitiva biaser;

  Sammanfattning : I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet har både riskkapitalister och startups på den svenska marknaden konfronterats med betydande utmaningar och möjligheter. Denna studie beskriver och förklarar den dynamiska interaktionen mellan dessa två akörer, samt hur de anpassar sig till skiftande ekonomiska förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Estetiska uttrycksformer som verktyg för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jeannette Martinsson; Safa Ibrahim; Misra Nuru Abdullah; [2024-03-01]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; språkutveckling; sociokulturella perspektivet; lekens betydelse; scaffolding; språk som medierande redskap; estetikens betydelse; fantasi och kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare arbetar med estetisk uttrycksform såsom bild, dans, musik och drama för att stödja barns språkutveckling. I vår studie vill vi synliggöra hur förskollärare skapar tillfälle för att främja språkutveckling vid användandet av estetisk uttrycksform. LÄS MER

 4. 4. Tryggare pedagoger i förskolans dramaundervisning - Ett utvecklingsarbete om pedagogers förutsättningar och möjligheter att använda drama.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Fernberg; Lisa Wålm Andersen; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; trygghet; drama; pedagoger; förskollärare; självkänsla; utvecklingsarbete; aktionsforskning.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att utveckla pedagogers möjligheter att använda drama i förskolan. En förhoppning är även att pedagogernas trygghet inför att använda drama i verksamheten, ska öka genom detta utvecklingsarbete. LÄS MER

 5. 5. Transdisciplinärt lärande med och genom estetiska uttrycksformer Ett utvecklingsarbete om att använda sig av estetiska uttrycksformer i undervisning av andra ämnesområden i förskolan Namn Lena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lena Jonsson; Jennie Johansson; [2024-02-29]
  Nyckelord :lärandeobjekt; pedagoger; estetiska uttrycksformer; transdisciplinärt lärande; utvecklingsarbete; aktionsforskning; förskola;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt pedagogers medvetenhet och kompetens kring estetiska uttrycksformer i ett transdisciplinärt lärande. Detta innebär att använda sig av till exempel dans, musik, drama och bild som en metod för att undervisa i andra ämnen. LÄS MER