Sökning: "drama"

Visar resultat 1 - 5 av 768 uppsatser innehållade ordet drama.

 1. 1. Politics of(f) stage. Investigating the mechanisms of political theatre

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Thomasine Boris-Möller; [2021-07-27]
  Nyckelord :political communication; political theatre; theatre; funding; cultural policy;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the argument that theatre as a medium has largely been overlooked by the field of political communication. The focus of this study is therefore to place attention on theatre from a political communication perspective. LÄS MER

 2. 2. Breaking maxims in a crime drama : A study on non-observances of maxims in crime drama Blindspot

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Vik; [2021]
  Nyckelord :conversational maxims; H.P. Grice; implicature; flouting; co-operative principle;

  Sammanfattning : The conversational maxims are guidelines to how a conversation should be conducted, but sometimes these maxims can be broken for different reasons. The aim of this thesis is to identify breakings of the conversational maxims in the crime drama Blindspot and to study which maxims are broken, for what purpose the maxims are broken and if there are any changes to the number of maxims broken between different seasons of the series. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskaplig undervisning i en berättarstrukturell och processdramainriktad kontext : En kvalitativ studie om hur en sagoberättande och en lekfull improvisationsteatral kontext bidrar till hur de yngsta eleverna i grundskolan kan tillgodogöra sig innehållet i fysikundervisning gällande fenomenet ljud

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Wallin; [2021]
  Nyckelord :Berättarstruktur; Fantasi; Ljud; Naturvetenskap för de yngsta eleverna; Processdrama;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute with more knowledge about and, if so, how children aged 6-7 years can achieve understanding of scientific phenomena when their imagination and natural theatrical play are used in teaching. The study was conducted through the methods of action research and qualitative interview, which gave the researcher the opportunity to test ideas and thoughts directly in the school environment. LÄS MER

 4. 4. Hur förskollärare ser på arbetet med estetiska uttrycksformer såsom bild, musik och drama i samband med barnens språkutveckling och kommunikation : En kvalitativ studie i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vassilia Georgiadou; Maria Mylona; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "This is our Dynasty." : Hur rollkaraktärerna i såpoperan Dynastin har förändrats över tid med fokus på kön, genus, sexualitet, etnicitet och makt.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elina Lefvenhjelm; [2021]
  Nyckelord :Soap Opera; Dynasty; sex; gender; sexuality; etnicity; power; change.   ; Såpopera; dynastin; kön; genus; sexualitet; etnicitet; makt; förändring.;

  Sammanfattning : When the Soap Opera Dynasty first appeared in the 80´s it was not so popular as Dallas or Falcon Crest. But the aim of Dynasty was to do things more provocative. Thus, one character was homosexual, one was a “bitch”, and there was more focus on the females. The characters lived a luxury life with much drama, love, and expectations. LÄS MER