Sökning: "Porters five forces"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Porters five forces.

 1. 1. What are the main factors affecting movie profitability?

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karl Wallström; Markus Wahlgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis consists of two parts which both focus on the profitability of movies with a theatrical release. The first part has examined if it is possible to create a model for predicting and understanding the profitability of movies. Factors that influence the profitability have also been identified. LÄS MER

 2. 2. Analys av faktorer som påverkar bränsleförbrukningen i en personbil : Med multipel linjär regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Jovanovic; Paul Singh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi undersöker olika faktorers påverkan på bränsleförbrukningen i personbilar. Detta görs genom att utföra en multipel linjär regression med programmet R. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Potential of Renewable Energy in Telecommunications Industry

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mariam Jarahnejad; Ali Zaidi; [2018]
  Nyckelord :Renewables in ICT; Porters’ Five forces; ICT Plausible scenarios; Diffusion of renewables in ICT analysis;

  Sammanfattning : Renewable energy sources have started to substitute traditional energy sources in power sector, heating/cooling sector, and transportation sector. This paper explores the potential of renewable energy (mainly solar and wind) in Information and Communication Technologies (ICT) industry. LÄS MER

 4. 4. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER

 5. 5. Private Equity in Sweden

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Johan Mattisson; [2017]
  Nyckelord :Private equity; Sweden; Competitive strategy; Listed private equity; Portfolio management; Investor; Investing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Private equity is a growing global phenomena and private equity companies have become a major force in many of Sweden’s industries. These companies own portfolio companies which together employs around 190 000 people and have an annual revenue of over 318 billion SEK. LÄS MER