Sökning: "Porters five forces"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Porters five forces.

 1. 1. Produktion av MDF- och OSB-skivor i Sverige : En analys av fördelar och utmaningar med att producera MDF- och OSB-skivor i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jacob Crespin; [2023]
  Nyckelord :Världskriser; Leveranskedja; Lönsamhet; Reshoring; MDF skivor; OSB skivor;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the potential advantages and disadvantages of bringing the production of MDF- and OSB-boards to Sweden, as well as the possibility of implementing such a plan. The goal is to give the reader a comprehensive analysis of the potential economic and environmental benefits of bringing the production of MDF- and OSB-boards to Sweden. LÄS MER

 2. 2. Nulägesanalys och förbättringsåtgärder på lanseringsplaner för tillfälligt sortiment exklusivt på Systembolaget AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Robert Berglund; Philip Lundborg; [2023]
  Nyckelord :alcohol monopoly; Fishbone diagram; ISO 9000; Launch plan; Porter s five forces; The Kano model; alkoholmonopol; fiskbensdiagram; ISO 9000; kanomodellen; lanseringsplan; Porter s five forces;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to study a process within Systembolaget AB that affects a selected part of the assortment model. The assortment is defined as TSE, which stands for tillfälligt sortiment exklusivt, that can be described as temporary assortment exclusively. LÄS MER

 3. 3. Application of transfer learning in text classification for small and medium sized web-based enterprises

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Oldensand; Simon Haglund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, the open sourcing of pretrained machine learning models through platforms like Hugging Face has reduced the barriers to entry in big data analysis. This thesis studies the use case of such models for web-based organisations, with a focus on text classification. LÄS MER

 4. 4. Varför steg träpriserna under 2020 och 2021? : Vad låg bakom materialbristen och de stigande priserna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Simon Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sawmill; Pandemic; Demand; Shortage; Sågverk; Pandemi; Efterfrågan; Brist;

  Sammanfattning : Trä har sedan länge varit ett av de viktigaste materialen vid husbyggnad i Sverige, mycket med tanke på den goda tillgång vi har på trävaror tack vare våra stora skogsytor. Men under 2020 och 2021 hände någonting på trämarknaden som gjorde att tillgången plötsligt inte var så stor längre, utan vi hamnade i en situation med brist i stället. LÄS MER

 5. 5. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER