Sökning: "fiskbensdiagram"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet fiskbensdiagram.

 1. 1. Vem har nytta av en siffra? : -      en fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Karin Halldorf; [2019]
  Nyckelord :Improvement knowledge; information transfer; pain rating; mitigate symptoms; consensus.; Förbättringskunskap; informationsöverföring; smärtskattning; symtomlindring; samsyn.;

  Sammanfattning : Vem har nytta av en siffra?– En fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.   Bakgrund: Palliativ vård, vård i livets slut, ändrar fokus från bot till lindring. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av orderhanteringsprocessen : En fallstudie på Syntronic SPS Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Lundin Lovisa; [2019]
  Nyckelord :Industriell ekonomi; orderhantering; effektivisering; ledtider; Lean;

  Sammanfattning : Inom dagens tillverkande företag pågår en allt större konkurrens om att vinna marknadens kunder. En av de främsta konkurrenskrafterna är korta ledtider. Som ett led i detta har vetenskapliga filosofier och metoder inom Lean blivit allt mer förekommande inom verksamheterna. LÄS MER

 3. 3. Effektiv avtalshantering i kommunal verksamhet : En fallstudie i hur digitalisering kan förenkla en avtalsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digitising; eliminate waste; improvement; improvement program; municipality; organisational change; processes; digitalisering; eliminera slöseri; förbättring; förbättringsprogram; kommun; organisationsförändring; processer;

  Sammanfattning : Det offentliga Sverige digitaliseras i en snabb takt och om fördelarna med den tekniska utvecklingen ska kunna tas tillvara krävs det tillgång till ett antal grundläggande funktioner. En viktig grundfunktion är möjligheten att på ett säkert sätt kunna identifiera användare av e-tjänster och att kunna kontrollera att elektroniskt underskrivna handlingar är äkta. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av lagerhantering och värdeflöde

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Johan Yoseff; Eddie Yacoub; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på GKN i Tullinge där arbetet behandlar både verkstad och lager. I lagret finns förbättringsmöjligheterna främst i arbetsstrukturen och i verkstaden är en undersökning av värdeflödet av intresse för GKN. LÄS MER

 5. 5. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER