Sökning: "tre c"

Visar resultat 1 - 5 av 1675 uppsatser innehållade orden tre c.

 1. 1. Characterisation of additively manufactured Inconel 718 alloy by using electrolytic extraction

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Leyla Koort; Viktoria Sutorius Trollbäck; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The formation of non-metallic inclusions (NMIs) are common in all steel grades and it is not possible  as  of  today  to  be able  to  remove  all  of them.  The  inclusions  are  categorised  into endogenous (oxides, nitrides, sulfides, carbides, and phosphides), and exogenous (entrapment of  nonmetals:  slag, mold). LÄS MER

 2. 2. Total cost analysis of direct deliveries from the supplier as an alternative to own warehousing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lovisa Lindblom; Andrea Simonsson-Annas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag A är i tankarna om att genomföra en logistisk förändring för att kunna uppnå en ökad lönsamhet. I dagsläget har företag A ett eget lager i Stockholm där två olika typer av vätskor utgör en del av varusortimentet. LÄS MER

 3. 3. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 4. 4. "(Un)Learning by Doing" : En kartläggning av HR-funktioners perspektiv på arbetet med avlärande vid onboarding

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ebba Lindholm; Madeleine Thomson; [2021]
  Nyckelord :unlearning; onboarding; HR; avlärande; onboarding; HR;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka avlärande vid onboarding ur ett HR-perspektiv. Avlärande innefattar det medvetandegörande, det övergivande och det omlärande stadiet, genom vilka föråldrade arbetssätt överges för att öppna upp utrymme för nya. LÄS MER

 5. 5. Matematik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av matematikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Therese Thomsen; Maja Svensson; [2021]
  Nyckelord :Matematikundervisning; fenomenologi; fenomenografi; förskola; uppfattningar; didaktiska strategier; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva och analysera hur förskollärare ger uttryck för hur de arbetar med matematikundervisning i förskolan. Genom att beskriva och analysera hur olika förskollärare ger uttryck för att uppfatta matematikundervisningen i förskolan skapas en variation i hur fenomenet matematikundervisning uppfattas användas i förkolan. LÄS MER