Sökning: "tre c"

Visar resultat 1 - 5 av 1775 uppsatser innehållade orden tre c.

 1. 1. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Test and Calibration of CUBES: a CubeSat X-ray Detector

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Caroline Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Applied Physics; Astroparticle Physics; Tillämpad fysik; Astropartikelfysik;

  Sammanfattning : CUBES is an X-ray detector that will be placed aboard the KTH 3U CubeSat mission, MIST. Its purpose is to detect high energy X-rays as well as to test various components in a space environment. Two CUBES will be placed on the satellite. Each CUBES consists of a printed circuit board (PCB) with three multi pixel photon counters (MPPCs). LÄS MER

 3. 3. Purification of Engineered Graphite for Advanced Application

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Lingfeng Zhao; [2022]
  Nyckelord :Graphite; Purification; Acid washing; Biomass; Biochar;

  Sammanfattning : Graphite has important applications in several key industries, which has been listed as a “criticalraw material” considered to be supply-risk by European since 2020. Purification of engineered graphite is one of the essential processes for the manufacturing of high-quality graphite. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan Javas och C++ mekanismer för parallell programkörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Fredrik Ismyren; [2022]
  Nyckelord :C ; Java; trådar; parallellism; prestanda; concurrency;

  Sammanfattning : I syfte att skapa beslutsunderlag vid val av programmeringsspråk granskas och utvärderas Javas och C++ mekanismer för parallell programkörning. Åtta testprogram skapas i syfte att undersöka vilka prestandamässiga skillnader som visar sig i tre testmiljöer. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om curcumins effekt och säkerhet vid behandling av knäartros : Kan curcumin användas som substitut för NSAID samt paracetamol hos patienter med knäartros?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Wanneborn; [2022]
  Nyckelord :Curcuma longa; gurkmeja; curcuminoid; curcumin; knäartros; osteoartrit; NSAID;

  Sammanfattning : Introduktion: Knäartros är en degenerativ och låggradig inflammationssjukdom, som ungefär 22,9 % av alla över 40 år lider av. Det drabbar oftare kvinnor än män, och risken ökar vid bland annat fetma samt tidigare ledskador. LÄS MER