Sökning: "tre c"

Visar resultat 1 - 5 av 1589 uppsatser innehållade orden tre c.

 1. 1. En studie i hur bildämnet ger utrymme för elever med flytande genusidentifiering att skapa sin identitet och vikten av att utbilda blivande bildlärare i normkritiskt arbete.

  Master-uppsats,

  Författare :Katarina Jansson Hydén; [2020-06-26]
  Nyckelord :B​ilddidaktik; bildkommunikation; flytandegenusidentifiering; genus; identitet; inkludering; könsdysfori; multimodala uttryck; normkr​itik; bildundervisning; skola; kärnämne;

  Sammanfattning : Elever i tonåren befinner sig i ett sammanhang där skapandet av identitet är centralt. Därför identitetsskapande är ett övergripande syfte för forskningen som beskrivs i denna artikel, att undersöka hur deras förutsättningar för ett identitetsskapande gestaltas genom ämnet bild i högstadiet och i gymnasieskolan (Bergström, 2007; Bremer, 2011; Hellman, 2017; Lindstrand, 2006; Lindström, 2006; Åsén, 2006). LÄS MER

 2. 2. Archaeologic inspection of the Milky Way using vibrations of a fossil : Seismic, spectroscopic and kinematic characterization of a binary metal-poor Halo star

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Amanda Byström; [2020]
  Nyckelord :Milky Way; Halo; galactic archaeology; asteroseismology; binary star; CEMP stars; CEMP-r s stars; stellar age; stellar mass; chemical abundance pattern; Gaia-Enceladus; Gaia-Sausage; Sequoia; spectroscopy; metal-poor;

  Sammanfattning : The Milky Way has undergone several mergers with other galaxies during its lifetime. The mergers have been identified via stellar debris in the Halo of the Milky Way. The practice of mapping these mergers is called galactic archaeology. To perform this archaeologic inspection, three stellar features must be mapped: chemistry, kinematics and age. LÄS MER

 3. 3. Stöttning i en klassrumssituation : Vilka arbetsmetoder lärare använder för att stötta andraspråkselevers muntliga interaktion och muntliga produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elina Wadman; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; second language learners; oral production; oral interaction; language development; Stöttning; svenska som andraspråk; muntlig interaktion; muntlig produktion; sfi; svenska för invandrare; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare på sfi arbetar med stöttning för andraspråkselever när det gäller muntlig produktion och muntlig interaktion i en klassrumssituation. Stöttning – scaffolding – är en arbetsmetod som används i klassrumsundervisning för att utveckla och stärka elevers språkproduktion. LÄS MER

 4. 4. Methane production in Swedish freshwater lakes at different temperatures : -A laboratory study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mattias Edström; [2020]
  Nyckelord :Methane; lakes; temperature; sediment;

  Sammanfattning : In this study, incubations of sediments from three Swedish lakes, Parsen, Södra Teden, and Venasjön, were made to examine CH4 production during different temperatures. The incubations took place in two different climate rooms, one with a decreasing temperature and one with an increasing temperature with analyses made on the temperature levels around 10 and 20°C. LÄS MER

 5. 5. Hydrothermally carbonized wood as a component in biobased material for 3D-printing

  L2-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Matilda Hendeberg; [2020]
  Nyckelord :Hydrothermal carbonization; 3D printing; biobased materials; biodegradable;

  Sammanfattning : Consumers put higher demands on low environmental impact from the products they use, and the materials they consist of. As a result, more research is being made on finding environmentally friendly production techniques and materials. Hydrothermal carbonization (HTC) is a relatively environmentally friendly method that has been used in this study. LÄS MER