Sökning: "tre c"

Visar resultat 1 - 5 av 1837 uppsatser innehållade orden tre c.

 1. 1. Analys av föda för vitryggig hackspett och rödlistade vedlevande skalbaggar : utvärdering av tre olika behandlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Emma Mattsson; Lena Ostermann; [2023]
  Nyckelord :Vitryggig hackspett; vedlevande skalbaggar; paraplyart; rödlista; biologisk mångfald; död ved; restaurering;

  Sammanfattning : Den vitryggiga hackspetten har sedan 1950-talet blivit en sällsynt art i det svenska landskapet. Nedgången beror främst på det moderna skogsbruket där barrskog till stor del har ersatt blandbestånd och gammal lövskog. LÄS MER

 2. 2. Bjälklag av limträdäck : En jämförelse av handberäkningar och databaserat verktyg för dimensionering av bjälklag i kontor och lager med hänsyn till svikt och vibration

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ahremark; Nicole Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Glulam; Limträ; Bjälklag;

  Sammanfattning : Det ökade kravet på minskad klimatpåverkan vid upprättande av nybyggnationer leder till ett större fokus på miljömedvetna materialval. Vägen till ett mer hållbart byggande kan vara att ersätta koldioxidbelastade material som betong med en förnyelsebar resurs som trä. LÄS MER

 3. 3. Impact of production strategies on inventory management - A case study at a Paper Mill

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Zakariya Ali; Josef Qya; [2023]
  Nyckelord :Produktionsstrategi; hybridsystem; lagerstyrning; lagerkostnader; genomloppstid; lägstalagernivå; pappersbruk; nyckeltal; Industriell ekonomi; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Kundundersökningar har visat att det undersökta pappersbruket bör förbättra sina leveransledtider. En lösning för detta anses vara en förändring av nuvarande produktionsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Improved Energy Benchmarking of Supermarkets Buildings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sahar Shaghiasl; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Amongst commercial spaces, supermarkets are the most energy intensive building and the presence of these building is expected to rise. Therefore, the study of energy efficiency and the impact of supermarket on environment is the important areas which needs a lot of research. LÄS MER

 5. 5. Att se och bli sedd av det heliga : en jämförelse mellan den ortodoxa kristendomens och hinduismens förståelse av den heliga bilden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Dan Bygdås; [2023]
  Nyckelord :darśan; ikon; hermeneutik; komparativ metod; hierofani; śilpiner;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker med hjälp av en hermeneutisk närläsning och en komparativ studie likheter och skillnader mellan ortodox och hinduistisk syn heliga bilder och statyer. Undersökningen har tre jämförelsepunkter: framställning, form och funktion. Undersökningen utgår från två böcker, Pavel Florenskijs Iconostasis. LÄS MER