Sökning: "tre c"

Visar resultat 1 - 5 av 1547 uppsatser innehållade orden tre c.

 1. 1. The use of and attitudes to voice amplification in higher education institutions

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Joshua David Ashok; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Voice is still the most important tool used by teachers, but voice is varied and subject to problems. Teachers who lecture for long hours or have taught for most of their professional lives, face issues such as voice discomfort, chronic voice disorders, occupational voice disorder, stress, physiological and psychological problems. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktygs roll för elevers skrivande av ut-texter : En litteraturstudie om digitala verktyg i förhållande till elevers stavning, redigering och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Nyberg; Jennifer Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Digital writing; handwriting; editability; spelling; middle school; motivation; writers.; Digitalt skrivande; skrivande för hand; textredigering; rättstavning; mellanstadiet; motivation; skribenter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur skrivande med digitala verktyg som en dator eller surfplatta, påverkar elevers skrivande av ut-texter. Studien består av tre teman: a) stavning b) redigering och c) motivation och utifrån dessa presenteras och diskuteras forskning om det digitala skrivandet. LÄS MER

 3. 3. Utilization of Hempseed Press Cake: Optimization of Protein Isolation and Ice Cream Formulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Erica Forsén; [2020]
  Nyckelord :Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hempseeds, a by-product from hemp fiber production, have a very good nutritional profile, both for essential fatty acids and amino acids, increasing the interest to use hempseeds as a food source. The aims of this project were to optimize the extraction of proteins from hempseed press cake, characterize the functions of the proteins and determine if an ice cream formulation can be created. LÄS MER

 4. 4. Experimental study of the temperature profile in an iron ore pellet during reduction using hydrogen gas

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Julia Brännberg Fogelström; [2020]
  Nyckelord :Iron ore; Iron oxide; Hematite pellet; Hydrogen reduction; Reduction; Intraparticle temperature; Temperature effect; Temperature profile; Järnmalm; Järnoxid; Hematitpellet; Vätgasreduktion; Reduktion; Invändig temperatur; Temperatureffekt; Temperaturprofil;

  Sammanfattning : We are facing an important challenge, to reduce the greenhouse gas emissions to make sure that we limit global warming to 2 °C, preferably 1.5 °C. Drastic changes and developing new methods may be our only chance to keep global warming under 1.5 °C. LÄS MER

 5. 5. Hardware Power Optimization of Base Station Using Reinforcement Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vamshi Pulluri; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 5G comes with requirements of much higher data rates for a digitally connected society where billions of new devices will be added in the coming years. From a RAN perspective, these demands will be served by an increasing number of eNB base stations. LÄS MER