Sökning: "lower"

Visar resultat 1 - 5 av 8363 uppsatser innehållade ordet lower.

 1. 1. Regression Testing Selection and Dependency Analysis: A Design Science Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Pontus Laestadius; Isabelle Törnqvist; [2019-11-18]
  Nyckelord :software testing;

  Sammanfattning : Continuous Large Scale Software Systems (LS3)development depends on Regression Testing Selection (RTS)to uphold quality of the software in a cost-effective manner.Prioritization-, minimization- and selection techniques are examplesof this. We explore an existing technique and then classify itas a selection technique. LÄS MER

 2. 2. AI Safe Exploration: Reinforced learning with a blocker in unsafe environments

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marco Koivisto; Philip Crockett; Axel Spångberg; [2019-11-12]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Reinforcement learning; Safe exploration; Blocker; Machine Learning; Baby AI Game; Gym Mini Grid;

  Sammanfattning : Artificial intelligence can be trained with a trial anderror based approach. In an environment where a catastrophecan not be accepted a human overseer can be used, but thismight lower the efficiency of the learning. LÄS MER

 3. 3. Political budget cycles under single party- and coalition governments How the composition of local governments affects opportunistic fiscal policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :William Wedenberg Lisa Andersson; [2019-10-21]
  Nyckelord :Political budget cycles; ; veto player theory; local governments; power dispersion;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. VEM SKA TA ANSVAR FÖR DÖDEN? En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på skolans roll i det suicidpreventiva arbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Lindblad; Lina Rissvik; [2019-10-09]
  Nyckelord :Suicide prevention; school as an arena; health promotion work; high school counselors; adolescents;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine what school counselors opine of high schools’ part in thework with youth suicide prevention. The material consisted of interviews with six high schoolcounselors in Gothenburg. LÄS MER

 5. 5. Rosta sönder eller torka ut Praktisk konservering och bevarande av komposita föremål av järn och trä - en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Lagerberg; [2019-10-01]
  Nyckelord :Composites; iron wood; archaeological conservation; waterlogged;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:19.... LÄS MER