Sökning: "lower"

Visar resultat 1 - 5 av 8606 uppsatser innehållade ordet lower.

 1. 1. Skrivvanor i relation till hälsorelaterad livskvalitet hos en grupp personer med afasi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Gabriel Andersson; Mathilda Engström; [2018-12-13]
  Nyckelord :Afasi; hälsorelaterad livskvalitet; skrivvanor; skrivfrekvens; SAQOL-39; Aphasia; health related quality of life; everyday writing; writing frequency;

  Sammanfattning : Aphasia can diminish communicative participation and result in alower health-related quality of life. This study aims to look into everydaywriting in people with aphasia and their health-related quality of life and itscorrelation to everyday writing. LÄS MER

 2. 2. Narrativ förmåga och verbalt arbetsminne hos en grupp 6-9 åriga internationellt adopterade barn med läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Johansson; Loisa Sandström; [2018-12-13]
  Nyckelord :Internationellt adopterad; läpp-käk-gomspalt; narrativ förmåga; verbalt arbetsminne; adoptionsålder; Internationally adopted; cleft lip and palate; narrative ability; verbal working memory; age at adoption;

  Sammanfattning : The present study examined the narrative ability and the verbalworking memory in 56 internationally adopted children aged 6-9 years. Thestudy consisted of two participant groups, one where the participants hadunilateral cleft lip and palate and one group without cleft lip and palate. LÄS MER

 3. 3. En studie av tillförlitligheten hos CELF-4 som språkbedömningsmaterial i åldrarna 13:0 - 15:3 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Gustafsson; Eli Hedman; [2018-12-12]
  Nyckelord :CELF-4; CELF-4; socioekonomisk status; socioeconomic status; flerspråkighet; bilingualism; språklig bedömning; language assessment; högstadieelever; adolescence;

  Sammanfattning : The current study aimed to evaluate whether CELF-4 is a tool suitable to assess language functions in adolescents between 13:0 and 15:3 years of age. 27 participants took part in the study. The Swedish version of CELF-4 including the Pragmatic Profile was used in the study. LÄS MER

 4. 4. Det handlar om vem man har framför sig – sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om fysisk aktivitet och kost med kvinnor som har utländsk bakgrund

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Roos; Åberg Linnéa; [2018-11-29]
  Nyckelord :kvinnor; utländsk bakgrund; fysisk aktivitet; kost; sjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women living in Sweden experience a lower health than Swedish women. Immigrant women are also in a lower socioeconomic status which can lead to bad eating habits and a lower level of physical activity. This could lead to an increased risk to be afflicted with lifestyle-related diseases. LÄS MER

 5. 5. Dark matter at 5800 An investigation of the quality of user-contributed entries on the topic of dark matter in Wikipedia and other types of texts

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lovisa Aijmer; [2018-10-25]
  Nyckelord :Wikipedia; encyclopaedias; quality; credibility;

  Sammanfattning : Statistics have shown that Wikipedia is very frequently used by the general public and that its articles rank high in online search engines. However, the accuracy and general quality of Wikipedia have been debated over the years. LÄS MER