Sökning: "lower"

Visar resultat 1 - 5 av 10849 uppsatser innehållade ordet lower.

 1. 1. Hybrid walnut : results from a five year field trial in southwest Sweden 2015-2020

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Stefan Juravle; [2020]
  Nyckelord :hybrid walnut; NG23; NG38; fertilization; fork; future crop tree; nurse trees;

  Sammanfattning : A crossbreeding between american black walnut and Persian walnut lead to the development of a hybrid walnut (Juglans x intermedia). In a field trial from southwest Sweden have been tested the impact of different levels of nurse trees, fertilization and weed control on the early growth of two hybrid walnut varieties: NG23 and NG38. LÄS MER

 2. 2. An early-stage energetic and environmental analysis for the new district of Jakobsgårdarna in Borlänge, Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Filippo Pellegrino; [2020]
  Nyckelord :Building; District; Energy; Demand; LCA;

  Sammanfattning : To achieve the aim of low carbon cities and zero energy districts, it is important to adapt the efficient technologies while maintaining the thermal comfort and sustainable environment. The new challenge in design and building new districts lies in a sustainable and smart way to minimize energy consumption and thus carbon emission. LÄS MER

 3. 3. Optimization of a charging system for electric vehicles : A case study in Magangué, Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Lönnqvist; [2020]
  Nyckelord :Electric vehicles; electric boats; EV charging infrastructure design; charging strategy; optimization; mixed integer linear programming; Colombia; Elfordon; elbåtar; design av laddningsinfrastruktur; laddningsstrategi; optimering; linjär programmering; Colombia;

  Sammanfattning : To reduce the emissions from the transport sector, the electric vehicle (EV) is a promising alternative to the internal combustion engine vehicle (ICEV). An important aspect of implementing new transport systems in terms of EVs is the charging strategy, as many energy sources with different limitations can be utilized. LÄS MER

 4. 4. Konvergens och ökad effektivitet? : En undersökning av europeiska sjukvårdssystem efter 1950.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Nicklas Sandström; [2020]
  Nyckelord :Universalism; Social insurance systems; Health care; Health care expenditures and Economic history;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis examines convergence and increased efficiency in European healthcare systems after 1950 and beyond. The countries that is included in the study are Sweden, Norway, Finland, Denmark, Germany, the Netherlands, and the United Kingdom. LÄS MER

 5. 5. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER