Sökning: "lower"

Visar resultat 1 - 5 av 11101 uppsatser innehållade ordet lower.

 1. 1. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Nyckelord :Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Sammanfattning : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. LÄS MER

 2. 2. Climate change beliefs, environmental policies support and the fossil fuels industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Tommaso Piseddu; [2021]
  Nyckelord :Environmental Policies; Climate Change Beliefs; Deepwater Horizon Oil Spill; Coal Plants;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide a contribution to the analysis of how relevant the presence of the fossil fuels industry is in shaping the attitudes toward climate change and environmental policies. This presence is studied in the form of coal plants at county-level and in the aftermath of the Deepwater Horizon oil spill of 2010 in Louisiana, a state that largely relies on oil and gas extractive activities. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the impact of Cuban physician cooperation: Evidence from Brazil's Mais Medicos Program

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Sofie Appelkvist; [2021]
  Nyckelord :Mais Medicos Program; medical diplomacy; infant health; difference-in-differences;

  Sammanfattning : Cuba is a world leader in medical diplomacy, supplying health care workers to underserved and developing countries on a global scale. One of Cuba's largest cooperations, its participation in Brazil's Mais Medicos Program (More Doctors Program, MMP), ended in the abrupt withdrawal of cooperative Cuban physicians in 2018 following political disputes. LÄS MER

 4. 4. ADDITIVE MANUFACTURING FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY : Innovative Design for an Ankle Foot Orthosis

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Theresa Hoai-Thuong Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Ankle Foot Orthosis; Orthotics; Assistive Technology; 3D Printing; 3D Scanning; Additive Manufacturing; Self-Expression; Personalization; Customization; Human Rights;

  Sammanfattning : The following report presents a Master thesis project about a re-design of an ankle foot orthosis using additive manufacturing as the production method, conducted by a student in Spring 2020 as part of the Master’s programme Industrial Design at Jönköping University’s School of Engineering. Ankle foot orthoses are the most prescribed lower extremity orthoses worldwide and are worn in a visually obtrusive way making patients feel stigmatized for their disability. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat sviktar : En litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Diwan; Emma Törnblom; [2021]
  Nyckelord :chronic heart failure; patient perspective; life situation; Kronisk hjärtsvikt; patientupplevelse; livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 200 000 personer i Sverige uppskattas leva med symtom på hjärtsvikt. Risken för hjärtsvikt ökar med åldern och uppskattningsvis 10% av befolkningen över 80 år har hjärtsvikt. Hjärtsviktspatienter rapporterar att de har lägre livskvalitet och lider av psykiska besvär i högre utsträckning än de utan hjärtsvikt. LÄS MER