Sökning: "market Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 3266 uppsatser innehållade orden market Strategy.

 1. 1. Narkotikans roll i polisens strategier och arbete : En kvalitativ studie om den svenska polisens arbete mot narkotika

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nova Bergman; Linnea Alke; [2024]
  Nyckelord :Narcotics; Police work; Crime prevention; Crime fighting.;

  Sammanfattning : Due to the fact that narcotics is a highly current topic in the mass media, which draws attention to the prominent change that has taken place in the drug market in recent years, there is therefore not much significant research in the research area linked to Sweden yet. Therefore, this study will focus on investigating how the crime prevention and crime fighting efforts against narcotics are applied by the police in Police Region North in Sweden, as well as which crime prevention efforts the police believe should be used against narcotics in the future. LÄS MER

 2. 2. Beyond the Crisis: A Safe Haven Analysis : Empirical Insights into the Divergence of Gold and Bonds for Portfolio Hedging

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anthony Baugi; Eugene Zhang; [2024]
  Nyckelord :Gold; Bonds; Safe Haven; Hedging; US Treasury; Volatility; Covid; Portfolio Theory; Asset Dynamics; Fiscal Policy; Monetary Policy; Financial Crisis; Asset Management; Risk Management; Portfolio Risk;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis investigates the relationship concerning traditional safe haven assets, gold and US 10-year treasury bonds during periods of market instability, specifically during the economic concerns raised by the COVID-19 pandemic. It assesses the hedging and safe haven properties of these assets and their dynamic nature throughout two periods of unconventional monetary and fiscal policy measures by the Federal Reserve & US Congress respectively. LÄS MER

 3. 3. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 4. 4. Analys av lönsamhetstrategier för elnätsanslutet batterilager i en kommersiell fastighet : En fallstudie med fokus på effekttoppskapning, låglastutnyttjande och anslutning till balansmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Ellinor Lernstål; [2024]
  Nyckelord :Kommersiell fastighet; batterilagring; litium-jonbatterier; batterianvändning; effekttoppskapning; låglastutnyttjande; flexibilitetsmarknaden; stödtjänster; FCR-D upp; elhandel.;

  Sammanfattning : This master thesis examines the economical profitability of integrating a battery storage system with the commercial property Pyramiden 19. The model is developed in Matlab and analyses three different profitability strategies for utilizing the battery storage: peak shaving, time of use arbritage and the grid supporting service FCR-D up. LÄS MER

 5. 5. Challenges for Artificially Intelligent Medical Devices in the Nordics and Suggested Strategies to Respond

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Alva Rampe; Linea Holström; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Medical Device; HealthTech; Innovation Barriers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With aging populations, unequal access to care, and shortages of staff, healthcare systems today are facing many challenges. Technology advancements, with artificial intelligence (AI) in particular, have been one of the main drivers of innovation in multiple industries. LÄS MER