Sökning: "market Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 3015 uppsatser innehållade orden market Strategy.

 1. 1. Establishment of Swedish start-ups in Germany : A study of start-ups establishing in a foreign country

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Wepplinger; Anna Rosén; [2022]
  Nyckelord :liability of foreignness; culture; competition; Sweden; Germany; barriers to entry; strategy; EU;

  Sammanfattning : Background: Sweden and Germany are closely linked with one another, with cultural similarities, long history of trade and close geographic proximity. Germany is an attractive country for Swedish companies to establish in due to its central location in Europe and its position as Europe's biggest economy. LÄS MER

 2. 2. Svensk industri på en europeisk elmarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Stenquist Leffler; [2022]
  Nyckelord :Electricity market; European Union; Energy-intensive industry; Market integration; Convergence; Business and Economics;

  Sammanfattning : The European electricity market is changing together with new EU strategies to address climate change, become climate neutral until 2050 and meet the needs for secure and efficient energy trade. The European market is not yet integrated, and prices tend to differ between regions. LÄS MER

 3. 3. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
  Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

 4. 4. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. The Magic Formula och Canslim på Mid- och Large Cap : Vilken investeringsstrategi ger högst avkastning på stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Nils Jadelind; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish people tend to save their money in saving accounts instead of investing it. This study will examine how the investment strategies Magic Formula and Canslim perform on the different subgroups Mid Cap and Large Cap on the Swedish stock market. The purpose of this study is to test which strategy yields the highest return. LÄS MER