Sökning: "Risk Management"

Visar resultat 1 - 5 av 3693 uppsatser innehållade orden Risk Management.

 1. 1. Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Genlid Johansson; Andreas Hernbo; [2021-08-30]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; impression management; organisatoriska fasader;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hotenmot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkanpå naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sinlegitimitet hos intressenter. LÄS MER

 2. 2. "Under pressure". A study of the Swedish Public Health Agency´s crisis - and reputation management during the COVID-19 pandemic.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Karlsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :COVID-19; crisis communication; societal crisis; public organizations; public agencies; reputation; reputational threat; Image Repair Theory; IRT; Bureaucratic Reputation Theory; BRT; rhetorical analysis; rhetorical criticism; kategoria; apologia;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Public Health Agency’s (PHA) crisis communication regarding the COVID-19 pandemic during the year of 2020. Departing from a synthesis of the frameworks of Image Repair Theory and Bureaucratic Reputation Theory, the PHA’s online press conferences are critically analyzed to map out how the PHA’s representatives react to reputational threats that occur alongside and in connection to its management of the crisis at hand. LÄS MER

 3. 3. Digital Transformation: Smart Supply Chains with Vendor Managed Inventory (VMI) - A Case Study for a medium sized Swedish healthcare company in VMI implementation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Xiaoxi Hu; [2021-07-08]
  Nyckelord :VMI; Supply Chain; VMI Implementation; VMI risk; Risk Management;

  Sammanfattning : Background &Purpose:Supply chain management (SCM) has become a hot topic in the currentglobal competitive markets that drives many companies to explore,especially in inventory management. Vendor Managed Inventory (VMI) asan SCM method enables all participants in the supply chain to achieve rapiddevelopment and obtained huge benefits. LÄS MER

 4. 4. Supply Chain Risk Management During the Covid-19 Pandemic From the perspective of global logistic providers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Nevalainen; Vera Stafström; [2021-07-06]
  Nyckelord :Supply Chain Risk Management; Covid-19; Global Logistics Providers; Risk; Disruption;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. The Power of Committed Consumers: A Quantitative Study of Branded Online Communities’ Impact on Brand Perception

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Holmquist; Alexandra Muhl; [2021-07-02]
  Nyckelord :Branded online communities; user-generated content; brand perception; interaction drivers; consumer engagement;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER