Sökning: "Risk Management"

Visar resultat 1 - 5 av 3351 uppsatser innehållade orden Risk Management.

 1. 1. BLUE GOVERNANCE: INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COOPERATION IN THE ARCTIC REGION Arctic environmental management and the constitution of regimes concerning rules, norms and governance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathias Carlsson; [2020-11-13]
  Nyckelord :The Arctic; Cooperation; Governance; Environment; Blue Economy;

  Sammanfattning : It has for a long time been called ‘the earth’s last frontier’ and its harsh environment has discouraged heavy investments in the region, up until now when all attention is directed towards the white dot on the map, the Arctic. By melting ices and permafrost, the natural resources of the Arctic have been made visible and actors are now preparing to exploit its assets. LÄS MER

 2. 2. The relationship between innovation and creative climate: A quantitative study on the effects of creative climate dimensions on individual innovation behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Ortisi; [2020-10-15]
  Nyckelord :innovation; innovation output; innovation performance; creativity; creative climate; innovation measurements; individual behaviour; individual innovation; individual creativity;

  Sammanfattning : The aim of the research is to define which type of statistical relationship exist between the independent variables of creative climate and the dependent variable of innovation output on the individual level, and therefore defined as individual innovation behaviors. The research is assessed through quantitative study and the tool chosen to collect the data is a survey, whose aim is to measure how companies manage creative climate within their organizations and which type con effects this has on the individuals’ innovation behaviors. LÄS MER

 3. 3. Vilken roll har du? En kvalitativ studie om rollfördelning och kommunikation i samband med uppköp av företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Byström; Elin Skärberg; [2020-09-02]
  Nyckelord :M A; role distribution; communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute with an increased understanding of how role distribution can be managed in connection with acquisition of companies. In order to better understand role distribution in combination with acquisitions we also examined the significance of communication for role distribution. LÄS MER

 4. 4. DET MINDRE FÖRETAGETS MEDARBETARSKAP - En studie om hur medarbetarskap upplevs och hanteras i ett småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rasmus Ekmark; Ludvig Sundqvist; [2020-09-02]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Co-workership; Small-size Company; HRM; Employee Engagement;

  Sammanfattning : In the Swedish labour market discourse, the term Medarbetarskap (co-workership) has takena key role. Medarbetarskap, in short, is a way of understanding the employee’s approach towork tasks and how organizational relations are conducted. The term Medarbetarskap isfound in both strategic HR and operational personnel work in Swedish companies. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans attityd gentemot patienter med opioidberoende som upplever smärta – Hur det påverkar smärtbehandlingen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Svensson; Jennifer Westergren; [2020-08-06]
  Nyckelord :Opioider; opioidberoende; smärtbehandling; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse av en obehaglig känsla som uppstår vidvävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Underbehandlad smärta är ett stort problem inomsjukvården och det är viktigt att lämplig smärtbehandling väljs utifrån varje enskild patient. LÄS MER