Sökning: "Variability"

Visar resultat 1 - 5 av 752 uppsatser innehållade ordet Variability.

 1. 1. Combining Smart Energy Storage with a Nordic PV Park : An explorative study of revenue-improving and cost-reducing battery services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amanda Bränström; Jonna Söderberg; [2021]
  Nyckelord :battery storage; energy storage; PV park; primary frequency regulation; energy arbitrage; NPV; VRE; Li-ion; service stacking;

  Sammanfattning : With global climate change as the main driver, there is an increase towards including more variable renewable energy (VRE) sources in the electricity mix. Energy production from utilizing the photovoltaic effect, or PV power, is increasing rapidly and is visioned to cover 5 – 10 % of Sweden’s electricity demand in 2040. LÄS MER

 2. 2. Spatial Variability in the Ionosphere and GNSS Signal Delays in the L-band: A Direct Comparison of In-Situ Satellite- and Swepos-Data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen

  Författare :Oscar Suneson; [2021]
  Nyckelord :fysik; jonosfären; GNSS; GPS; astrofysik; navigationssystem; mätteknik;

  Sammanfattning : It has been shown that ionospheric irregularities can disturb our GNSS (Global Navigation Satellite System) communication. This disturbance is caused by scintillation of the radio signals when they pass through the ionosphere, leading to lock-on difficulties or in worst case, a loss of position for the GNSS-receiver. LÄS MER

 3. 3. Greenhouse gas emissions from three large lakes during the autumn 2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Veronica Bohlin; Anja Anderö Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :methane; carbon dioxide; dissolved inorganic carbon; pCO2; flux chambers; large lakes; methane budget; carbon budget; GHGs; freshwater; spatiotemporal; ebullition; diffusion; autumn; metan; koldioxid; upplöst oorganiskt kol; pCO2; kammarmetod; stora sjöar; metanbudget; koldioxidbudget; växthusgaser; sötvatten; spatiotemporal; ebullition; diffusion; höst;

  Sammanfattning : Methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) are two greenhouse gases and main drivers of global climate change. Lakes are known to be a source of CH4 and CO2 to the atmosphere. While the importance of these emissions is clear, their magnitudes and regulation are still uncertain due to the scarcity of flux measurement data from lakes. LÄS MER

 4. 4. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 5. 5. Influence of permafrost disintegration on wetland carbon fluxes in Abisko, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Aida Esmailzadeh Davani; [2021]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Permafrost; CH4 flux; CO2 flux; Abisko; Wetlands; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The northern permafrost regions are experiencing a rapid warming as surface temperatures are rising, causing a disintegration of permafrost and a deepening of the active layer (AL). This releases previously frozen carbon, making it available for decomposition by microbes. LÄS MER