Sökning: "Variability"

Visar resultat 1 - 5 av 709 uppsatser innehållade ordet Variability.

 1. 1. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 2. 2. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Natascha Jansson; [2021]
  Nyckelord :häst; muskel; omfångsmätning; måttband; rehabilitering;

  Sammanfattning : Idag finns det inget enkelt och objektivt sätt att bedöma muskelstyrka på häst. Antingen behöver bedömningen ske subjektivt med hjälp av palpation, genom analys av muskelbiopsier eller genom användning av icke-validerade metoder med diagnostiskt ultraljud. Detta försvårar uppföljning av såväl behandling som träning. LÄS MER

 3. 3. Clustering of Financial Account Time Series Using Self Organizing Maps

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Magnus Nordlinder; [2021]
  Nyckelord :Kohonen; financial accounts; self organizing maps; clustring; time series; Kohonen; finansiella konton; klustring; tidsserier;

  Sammanfattning : This thesis aims to cluster financial account time series by extracting global features from the time series and by using two different dimensionality reduction methods, Kohonen Self Organizing Maps and principal component analysis, to cluster the set of the time series by using K-means. The results are then used to further cluster a set of financial services provided by a financial institution, to determine if it is possible to find a set of services which coincide with the time series clusters. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Sammanfattning : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. LÄS MER

 5. 5. Growing crops or growing conflicts? : Climate variability, rice production and political violence in Vietnam

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :William Sundelin; [2021]
  Nyckelord :climate change; climate variability; security; agriculture; food security; political violence; Vietnam;

  Sammanfattning : This thesis contributes to research on climate change and violent conflict by testing the theory of a causal relationship between climate variability, agricultural production and political violence in the case of Vietnam 2010-2019. Climate-related negative shocks to agricultural production in developing countries are expected to lower the opportunity cost of violence through an income effect. LÄS MER