Sökning: "4 3 3"

Visar resultat 1 - 5 av 5768 uppsatser innehållade orden 4 3 3.

 1. 1. Hitta rätt när det gått snett - en kvantitativ studie av studenters relation till droger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Agata Svensson; Alexandra Platonova; [2021]
  Nyckelord :students; illicit drug use; drug use onset; drug use experience; student health council; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study was conducted in order to answer the following questions: 1) Why do students start taking drugs in early adulthood?, 2) What does the ratio between students with early versus late onset drug use look like?, 3) Do students know where they could get professional help in case of drug use- related negative outcomes? and 4) What do they think of the healthcare available? Using the snowball sampling method, we reached out to students at Lund university. 150 students who adhered to the inclusion criteria answered an anonymous online survey about their relationship to drugs. LÄS MER

 2. 2. Using molecular dynamics simulations to study titration behavior of fatty acids

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Christina Autoshi Baidya; [2021]
  Nyckelord :Coarse-grained molecular dynamic simulation; medium chain fatty acid; aggregation;

  Sammanfattning : Medium chain fatty acids (MCFAs) are essential molecules for a wide range of pharmaceutical, biotechnological, and industrial applications. These are naturally occurring saturated or unsaturated fatty acids containing 6-12 carbons with complex and pH sensitive aggregation. LÄS MER

 3. 3. The Power of Ice : Effekten på livskvalitet till följd av köldterapi i kombination med andningsövning och meditation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johan Brage; Leonard Hellström; [2021]
  Nyckelord :Breathing Exercises; Cryotherapy; Holistic Health; Meditation; Quality of Life; Andningsgymnastik; Holistisk medicin; Kryoterapi; Livskvalitet; Meditation;

  Sammanfattning : Bakgrund Vården rör sig mot en mer patientcentrerad syn. Detta reflekteras i den fysioterapeutiska behandlingen där man kan se holistiska modaliteter göra ett inträde. En metod utanför skolmedicinens ramar som samlat uppmärksamhet det senaste decenniet är Wim Hof-Metoden. Den bygger på köldterapi, andningsövning och meditation. LÄS MER

 4. 4. Död och plundring eller fredliga demonstrationer? : En innehållsanalys av hur CNN, MSNBC och Fox News gestaltade Black Lives Matter på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elsa Engvall; Penellopé Ness; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; BLM; Instagram; social media; framing; news value; mixed methods research; news channels; US; Black Lives Matter; BLM; Instagram; sociala medier; gestaltning; nyhetsvärdering; flermetodsforskning; nyhetskanaler; USA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how the Black Lives Matter movement was constructed on Instagram by American television channels the week after George Floyd was killed. The purpose was to answer the following questions; (1) What proportion of the posts were dedicated to the Black Lives Matter movement during the chosen week? (2) How was George Floyd and Derek Chauvin portrayed on the media ́s Instagram? (3) What words and images were used to describe the Black Lives Matter movement? (4) What similarities and differences can be found between the channels ́ portrayals of the Black Lives Matter movement? The approach chosen was a multi-method research, thus using a both qualitative and quantitative design. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av sömn och vilken inverkan tyngdtäcke har på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen - En intervjustudie riktad mot personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lovisa Gustafsson; Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; aktiviteter i vardagen; arbetsterapi; psykisk ohälsa; sömn; sömnkvalitet; tyngdtäcke; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sömnproblem är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och kan få konsekvenser för aktivitet och delaktighet. Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeuter i syfte att främja sömn, men evidens kring dess inverkan på sömnkvalitet och aktivitet är otillräckliga. LÄS MER