Sökning: "4 3 3"

Visar resultat 1 - 5 av 7370 uppsatser innehållade orden 4 3 3.

 1. 1. Lärares syn på tystnadskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Edblad; Daniel Amby; [2023-09-07]
  Nyckelord :Chef; lärare; tystnadskultur;

  Sammanfattning : Det har påvisats att det finns en tystnadskultur bland lärare i Sverige. Hur den upplevs av lärarna är dock ännu inte klarlagt och syftet med studien är därmed att undersöka hur gymnasielärare i Göteborgsområdet upplever tystnadskultur på deras arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Högpresterande unga kvinnors upplevelse av stress på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Wallius; Elias Östman; [2023-08-29]
  Nyckelord :Stress; Högpresterande; KASAM; High stakes grades; Ekologisk systemteori; Emotionsteori; Skolpolitik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersökte upplevelsen av stress hos unga kvinnor som studerar på gymnasium med höga antagningspoäng. Tidigare studier har haft fokus på kvantitativ forskning, vilket denna studie komplementerar med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på den enskilda upplevelsen. LÄS MER

 3. 3. Introduktionsperioden för lärare. En jämförelse av strategier, processer och resultat i Sverige och Tyskland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Vera Kockler; [2023-08-29]
  Nyckelord :induction period; novice teacher training; comparison; Sweden; Germany; framework; processes; outcomes; sociocultural theory;

  Sammanfattning : This study compares the novice teacher induction period schemes of Sweden and the federal state of Hesse in Germany and subsequently discusses the results from a sociocultural perspective. In line with this purpose, the study investigates how the two schemes are compared to each other with respect to (1) the frameworks that guide the induction, (2) the processes involved, and (3) the outcomes reported. LÄS MER

 4. 4. The new era of Electric Vehicles: Rolling out the Energy Storage Solution of Tomorrow - A single case study investigating fleet customers' opportunities and challenges with adopting Vehicle-to-Grid technology, to identify complexities and important considerations when accelerating the implementation.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fanny Söderström; Maria Nordin; [2023-07-20]
  Nyckelord :Innovation; Sustainability; Technology Adoption; Electrical Distribution; Power Grid; Electric Vehicles; Energy Storage Solutions; Renewable Energy; V2X; Vehicle-to-Grid; V2G;

  Sammanfattning : The following thesis investigates the complexities of implementing the Vehicle-to-Grid (V2G) technology. It explores the perceived benefits and challenges that fleet customers within an automotive company have towards the technology. LÄS MER

 5. 5. Deciphering Sector Performance in the Finnish Stock Market: A Study on Systematic Risk and Investment Strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ville Viinikainen; [2023-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper offers an empirical analysis of the Finnish stock market with a focus on sector behaviour, performance, and the effects of systematic risk and economic downturns on sector returns. Despite the fact that Finnish sector classifications were found to differ from the GICS classifications, this research emphasizes the significance of local context in investment decisions. LÄS MER