Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. Straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Narin Banaee; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law .; Penningtvätt en. money laundering ; penningtvättsbrott en. money laundering offences ; straffvärde en. penal value ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En följd av den nya lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har varit att ett flertal myndigheter, i diverse rapporter, riktat kritik mot att det råder brist på rättspraxis avseende straffvärdebedömningar i mål om penningtvättsbrott. Utöver dessa myndighetspublikationer är litteraturen om den straffrättsliga regleringen av penningtvättsbrott knapphändig. LÄS MER

 2. 2. Utvisning på grund av brott - ett rättssäkert och effektivt rättsmedel eller ett slag i luften?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Utvisning; Brott; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En utlänning som begår brott med fängelse i straffskalan kan utvisas ur Sverige. Utlänningen måste, för att utvisning ska bli aktuellt, dömas till ett strängare straff än böter och det måste antingen föreligga en risk för återfall i brottslighet eller vara fråga om ett brott som är så allvarligt att utlänningen inte bör få stanna i landet. LÄS MER

 3. 3. Landskapsarkitekturen bakom galler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Schedin; [2020]
  Nyckelord :kriminalvård; fängelseanstalt; fängelse; välgörande grönska; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige sitter cirka 4400 personer frihetsberövade på någon av Sveriges fängelser. Frihetsberövandet utgör en belastning för individen och kan utlösa krissituationer med självskadande handlingar som följd. LÄS MER

 4. 4. Förbud mot sexuella handlingar med djur - innebörd och sanktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ewa Chmielewska; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; djurskyddslagen; sexuella handlingar med djur; tidelag; brott mot djurskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexuella handlingar med djur är ett brott som fortfarande anses vara stigmatiserat och omoraliskt. 2014 återkriminaliserades sexuella handlingar med djur med argumentationen om ett bättre djurskydd. Därför undersöker uppsatsen de huvudsakliga grunderna för nykriminalisering och sätter djur som ett skyddsvärt intresse under luppen. LÄS MER

 5. 5. På gränsen mellan liv och död : Barnamordsanklagade och deras barn, Gävleborgs län vid sekelskiftet 1800

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Margareta Danhard; [2019]
  Nyckelord :barnamörderskor; delaktighetsbrott; dödsstraff; Gävleborgs län; oäkta barn; sedlighetsbrott;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fyra anklagade barnamörderskor i Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800 ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade kvinnornas agerande kring sin oönskade graviditet vilket ledde till att deras barn dog, samt vilka faktorer som påverkade vilket straff de fick. LÄS MER