Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. Förbud mot sexuella handlingar med djur - innebörd och sanktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ewa Chmielewska; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; djurskyddslagen; sexuella handlingar med djur; tidelag; brott mot djurskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexuella handlingar med djur är ett brott som fortfarande anses vara stigmatiserat och omoraliskt. 2014 återkriminaliserades sexuella handlingar med djur med argumentationen om ett bättre djurskydd. Därför undersöker uppsatsen de huvudsakliga grunderna för nykriminalisering och sätter djur som ett skyddsvärt intresse under luppen. LÄS MER

 2. 2. På gränsen mellan liv och död : Barnamordsanklagade och deras barn, Gävleborgs län vid sekelskiftet 1800

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Margareta Danhard; [2019]
  Nyckelord :barnamörderskor; delaktighetsbrott; dödsstraff; Gävleborgs län; oäkta barn; sedlighetsbrott;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fyra anklagade barnamörderskor i Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800 ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade kvinnornas agerande kring sin oönskade graviditet vilket ledde till att deras barn dog, samt vilka faktorer som påverkade vilket straff de fick. LÄS MER

 3. 3. Har högre straff en avskräckande effekt? En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Patrik Torres; [2019]
  Nyckelord :Avskräckning; Avskräckningsteori; Avskräckningshypotes; Prevention; Straff;

  Sammanfattning : Hårdare straff motiveras av allmän opinion och politiker som ett effektivt sätt att avskräcka kriminella från fortsatt brottslighet. Denna syn går emot kriminologisk forskning som inte ser några klara samband mellan hårdare straff, avskräckning och minskad brottslighet. LÄS MER

 4. 4. Livstidsstraffet - normalstraffet för mord? - En straffteoretisk analys av lagens strängaste straff.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Livstids fängelse; Life imprisonment; Straffteorier; Criminal theories; Mord; Murder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år avlider i genomsnitt 100 personer i Sverige till följd av dödligt våld, däribland mord. På senare år har det höjts röster om att de som döms för mord många gånger döms till alltför lindriga straff, med hänsyn till att mord anses vara den mest klandervärda handling en människa kan begå. LÄS MER

 5. 5. Artbrottskonstruktionen - En intersektionell diskursanalys av artbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Artbrott; Brottslighetens art; Fängelsestraff; Allmänprevention; Straffrättsideologi; Diskursanalys; Intersektionalitet; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Kimberlé Crenshaw; Kritisk straffrätt; Hegemoni; Gramsci; Nodalpunkt; Diskursiv makt; Intersektionell analys; SOU 2012:34; Prop. 1987 88:120; Kön; Genus; Klass; Underordning; Påföljdssystemet; Straffrättssystemet; Gärningsperson; Rättsskyddssubjekt; Fängelsestraffets syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad syftar fängelsestraff till? Vem förtjänar fängelsestraff? Vad avser fängelsestraffet att skydda? Denna uppsats undersöker dessa allmänt hållna frågor genom en intersektionell diskursanalys av artbrottskonstruktionen. Artbrottskonstruktionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB och utgör ett undantag till det svenska påföljdssystemets huvudregel om att fängelse ska utdömas i sista hand. LÄS MER