Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. Särbehandling av unga myndiga lagöverträdare i påföljdsbestämningen - I ljuset av ändringen i 29 kap. 7 § brottsbalken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Tansjö; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomsrabatt; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 2nd of January an amendment came into effect that means young adult offenders in the 18-20 age group will no longer get special treatment in the determination of sanctions when the crime is of a more serious degree. This essay is about the amendment that has been done to chapter 29 section 7 in the Swedish Penal Code. LÄS MER

 2. 2. Ung och kriminell, men även mänsklig och sanktionskänslig - En straffteoretisk analys av huruvida särbehandlingen bör minska för de unga omyndiga lagöverträdarna vid allvarlig brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Rignell; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; påföljdssystemet; straffmätning; påföljdsval; unga lagöverträdare; särbehandling; slopad straffrabatt; ungdomsrabatten; ungdomspåföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a much debated topic. In the Swedish penal system, young offenders aged 15-20 are treated differently in sentencing and the choice of sanction. This means that crimes committed by young people are punshied less severely than if a corresponding crime is committed by someone who has reached the age of 21. LÄS MER

 3. 3. Svarta marknaden : En studie av dagspressens rapportering av den illegalahandeln med ransonerade varor i Sverige 1941–1945

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Therese Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Andra Världskriget; Livsmedelsransonering; Svartabörsen; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilken omfattning hade, och vilken syn förmedlade, den svenska dagspressen på ransoneringsbrottsligheten under kristidsåren 1941–1945. Studien behandlade åren 1941–1945 då den illegala handeln pågick som mest. LÄS MER

 4. 4. Straffet för mord: Tredje gången gillt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arianit Shabanaj; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; straffvärde; mord; livstids fängelse; tidsbestämt straff;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Holmström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER