Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. "Bäst ni gör som jag säger annars skall vi återigen visa vår makt" : En studie av statiska och flytande tillstånd på interneringslägret i Rengsjö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Palmborn Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Sweden; Internmentcamp; World war two; Rengsjö; Interneringsläger; Rengsjö; Sverige; Andra världskriget;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to explore how the interns and those who worked in the Swedishinternment camp in Rengsjö viewed their time there and if their behavior and thoughtschanged during it. It compares this to the theory of historian Michael Fuccault regardingphysical and mental punishments on people. LÄS MER

 2. 2. Rättspsykiatrisk vård - en livstidsdom?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rossana Dinamarca; [2023]
  Nyckelord :Rättspsykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Om en person lider av en allvarlig psykisk störning och begår ett brott, för vilket påföljden inte kan stanna vid böter, kan rätten besluta att personen ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Om den brottsliga gärningen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten besluta att den rättspsykiatriska vården ska vara förenad med särskild utskrivningsprövning. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsfängelse - symbol för en offensiv kriminalpolitik? En diskursanalys av de kriminalpolitiska trenderna med utredningen om ungdomsfängelser som exempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michelle Lemoutzoglou; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; Kriminologi en. criminology ; Kriminalpolitik en. criminal policy ; Kriminalpolitiska trender en. criminal policy trends ; Ungdomsfängelser en. juvenile prisons ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I november 2021 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning för att göra en översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga. I augusti 2023 publicerades utredningen som ställer sig positiv införandet av s.k. ungdomsfängelser. LÄS MER

 4. 4. Ung och oansvarig - en kritisk analys om ungdomsrabattens slopande fyller tilltänkt funktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; ungdomsrabatt; ungdomsreduktion; ungdomsbrottslighet; straffrabatt; ungdomspåföljder; proportionalitet; kriminalpolitik; gängbrottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett sedan länge aktuellt och omdiskuterat ämne. Straffreduktionen för unga lagöverträdare, speciellt i åldern 18–20 år, har längre kritiserats för att vara alltför tam och inte ta offrens behov av upprättelse i tillräckligt stor åtanke samt att strida mot det allmänna rättsmedvetandet. LÄS MER

 5. 5. FAKTORER SOM KAN KARTLÄGGA EN KRIMINELL KARRIÄR : EN KVALITATIV STUDIE OM UTVECKLING AV KRIMINELLT BETEENDE, INDIVIDENS UPPLEVELSE, SOCIALA BAND OCH FAMILJESITUATION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jasmin Achkar; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : FACTORS THAT CAN CHART A CRIMINAL CAREER   A QUALITATIVE STUDY ON THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL BEHAVIOR, INDIVIDUAL EXPERIENCE, SOCIAL TIES AND FAMILY SITUATION    JASMIN ACHKAR Achkar, Jasmin. Factors that can chart a criminal career. LÄS MER