Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. Motiverat från allmän synpunkt - Ett minskat straffhot vid upphovsrättsliga intrång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dennis Lavesson; [2021]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property; upphovsrätt; copyright; åtalsprövningsregler; prosecution rules; straffprocessrätt; criminal procedure law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett rättsområde i ständig förändring. Den svenska upphovsrättslagstiftningen påverkas till stor del av både EU-medlemskapet och internationella konventioner. I september 2020 införde lagstiftaren brottet grovt upp-hovsrättsbrott med en högre straffskala. LÄS MER

 2. 2. Straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Narin Banaee; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law .; Penningtvätt en. money laundering ; penningtvättsbrott en. money laundering offences ; straffvärde en. penal value ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En följd av den nya lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har varit att ett flertal myndigheter, i diverse rapporter, riktat kritik mot att det råder brist på rättspraxis avseende straffvärdebedömningar i mål om penningtvättsbrott. Utöver dessa myndighetspublikationer är litteraturen om den straffrättsliga regleringen av penningtvättsbrott knapphändig. LÄS MER

 3. 3. Utvisning på grund av brott - ett rättssäkert och effektivt rättsmedel eller ett slag i luften?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Utvisning; Brott; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En utlänning som begår brott med fängelse i straffskalan kan utvisas ur Sverige. Utlänningen måste, för att utvisning ska bli aktuellt, dömas till ett strängare straff än böter och det måste antingen föreligga en risk för återfall i brottslighet eller vara fråga om ett brott som är så allvarligt att utlänningen inte bör få stanna i landet. LÄS MER

 4. 4. Livstids fängelse som normalstraff för mord - är lagstiftarens avsikt förenlig med proportionalitetsprincipen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Isaksson Osmo; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; mord; straffmätning; proportionalitetsprincipen; försvårande omständigheter; livstids fängelse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legislator has during the recent years enacted legislation in order to increase the application of life imprisonment for murder. The intention is that cases of murder with aggravating circumstances should lead to life imprisonment. These cases of murder are currently punished with 15 – 18 years in prison. LÄS MER

 5. 5. Landskapsarkitekturen bakom galler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Schedin; [2020]
  Nyckelord :kriminalvård; fängelseanstalt; fängelse; välgörande grönska; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige sitter cirka 4400 personer frihetsberövade på någon av Sveriges fängelser. Frihetsberövandet utgör en belastning för individen och kan utlösa krissituationer med självskadande handlingar som följd. LÄS MER