Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. Straffet för mord: Tredje gången gillt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arianit Shabanaj; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; straffvärde; mord; livstids fängelse; tidsbestämt straff;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Holmström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER

 3. 3. Lika allvarliga mord - olika straff? - En studie av betydelsen av gärningens relativa svårhet vid omvandling av fängelse på livstid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Arrhén; [2021]
  Nyckelord :Omvandlingslagen; livstids fängelse; livstidsstraff; rättssäkerhet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the passing of the Act (2006:45) on conversion of life imprisonment (omvandlingslagen), prisoners serving life sentences can apply for conversion from a life sentence to a fixed sentence. The petitions for conversion are adjudicated by Örebro district court. LÄS MER

 4. 4. Ska myndiga lagöverträdare få ungdomsreduktion? - En rättsanalys av lagförslaget om slopad straffrabatt för myndiga lagöverträdare med hänsyn till straffrättsliga principer och teorier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michelle Komulainen; [2021]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Straffrätt; Straffrabatt; Ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga vuxna har länge varit särbehandlade i svensk straffrätt. Särbehandlingen sker i både straffmätning och val av påföljd. En av de allmänna uppfattningar som motiverar särbehandlingen är att ungdomar är omogna och har en outvecklad ansvarsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Godtagbara skäl i målvaktsbestämmelsen i aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Wilma Woode; [2021]
  Nyckelord :ABL; målvakt; målvaktsbestämmelsen; målvaktsförbudet; aktiebolagslagen; brott mot aktiebolagslagen;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad förståelse för vad målvaktsförbudet innebär och i vilka situationer godtagbara skäl kan anses föreligga i enlighet med 8 kap. 12 § ABL samt vad som kan utgöra sådana skäl. LÄS MER