Sökning: "Straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 1525 uppsatser innehållade ordet Straffrätt.

 1. 1. Barnfridsbrottet – fördelar, nackdelar och ändamålsenlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kasper ter Vehn Lexell; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; barnfridsbrott;

  Sammanfattning : Barn som tar skada och lider men av att ha bevittnat våld och övergrepp mellan närstående har länge stått i skuggan av offren för de brott som de bevittnat. Senare tids forskning har visat att dessa barn kan ta stor och bestående skada av sina upplevelser, vilket lett bland annat till införandet av en särskild straffskärpningsgrund för brott begångna inför barn och möjligheten för barn som bevittnat brott att i vissa fall erhålla brottskadeersättning. LÄS MER

 2. 2. Lika men olika : En straffteoretisk granskning av skillnaderna mellan återfall och gemensam påföljdsbestämning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julius Enberg; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; Gemensam påföljdsbestämning; Återfall;

  Sammanfattning : Återfall och gemensam påföljdsbestämning reglerar en situation när en person har gjort sig skyldig till flera brott. I teorin kan brottsligheten ha samma rubricering och straffvärde vid återfall och gemensam påföljdsbestämning, men resultera till olika strafflängder eller påföljder. LÄS MER

 3. 3. Ett effektivt skydd från omänsklig eller förnedrande behandling : Möjligheter för ett effektivt skyddande av grundläggande rättigheter vid överlämningsförfaranden inom ramen för den europeiska arresteringsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Hedvall; [2023]
  Nyckelord :Solange; principen om ömsesidigt förtroende; mänskliga rättigheter; EU; EU straffrätt; arresteringsordern; rambeslutet om en europeisk arresteringsorder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Anstiftarens ansvar vid error in persona : Betydelsen av den anstiftade gärningsmannens förväxling för gärningsmannen och anstiftarens ansvar i ljuset av NJA 2022 s. 675.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktorya Grigoryan; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis regarding the instigator’s intent in a case where the perpetrator, due to confusion, attacks another person, other than what the instigator had intended. The doctrine of error in persona and aberratio ictus is one of criminal law's most classic problems and highlights the conflict of intent when the act causes an intended result in an object other than intended. LÄS MER

 5. 5. INTERNATIONELLA NORMER I NATIONELL RÄTT : Något att sträva efter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nahal Noori; [2023]
  Nyckelord :Internationell normer; internationell straffrätt; ICC; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Internationell straffrätt behandlar de svåraste överträdelserna av folkrätten. Dessa överträdelser utgör folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Brotten regleras särskilt i Romstadgan. ICC lagför individer som bryter mot stadgans bestämmelser. LÄS MER