Sökning: "Straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 1141 uppsatser innehållade ordet Straffrätt.

 1. 1. Har golare några polare? - Några olika perspektiv på kronvittnets vara eller icke vara i svensk straffrätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Marelius; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar förslaget om att införa ett kronvittnessystem i svensk rätt – dvs. ett system som möjliggör strafflindring för personer som vittnar mot sina medbrottslingar. Förslaget diskuteras i kontexten av den svenska gängbrottsligheten och analysen görs utifrån två olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Straffrätt och penningtvätt: Ett rättssäkert medel mot smutsig brottslighet? 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Liif; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sexuellt självskade beteende inom svensk straffrätt - En analys av betydelsen av målsägandens sexuella självskade beteende vid rättstillämpningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Jelinek Boman; [2019]
  Nyckelord :Sexuellt självskadebeteende; sexualbrott; samtyckeslagstiftning; rättsfallsanalys.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Företagsbot ur ett straffprocessuellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elvira Näs; [2019]
  Nyckelord :Företagsbot; Straffprocess; Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan man rå för sig själv? En tvärvetenskaplig analys av ansvar i ljuset av fri vilja.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Hjort; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kan man rå för sig själv? Titeln på uppsatsen anspelar på dess syfte - att undersöka hur rätten ser på rättfärdigandet av klander av individen. Historiskt sett har detta skett genom anknytningen till den fria viljan, och därigenom en kapacitet för skuld. LÄS MER