Sökning: "Straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Straffrätt.

 1. 1. Har golare några polare? - Några olika perspektiv på kronvittnets vara eller icke vara i svensk straffrätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Marelius; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar förslaget om att införa ett kronvittnessystem i svensk rätt – dvs. ett system som möjliggör strafflindring för personer som vittnar mot sina medbrottslingar. Förslaget diskuteras i kontexten av den svenska gängbrottsligheten och analysen görs utifrån två olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. En sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet : Ett fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten eller ett luftslott?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Jarblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; sex; sexualitet; skyddsintresse; samtycke; frivillighet; jämställdhet; rättssociologi; rättshistoria; övergrepp; självbestämmanderätt; kvinnofrid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Billighetsskälet hög ålder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Hamnström; [2019]
  Nyckelord :Billighetsskälet hög ålder; åldersreduktionen; billighetsskälet; påföljdssystemet; påföljdsbestämningen; straffrätt; påföljdsreformen.;

  Sammanfattning : The topic of this thesis relates to the equity factor advanced age which is set forth in Section 5.2 of Chapter 29 of the Swedish Penal Code. LÄS MER

 4. 4. Sex i rätten, vad är egentligen straffbart? : Våldtäkt och hämndpornografi, en studie av den sexuella integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :rape; revenge pornography; sexual integrity; criminal law; sexual crimes; sexual law; våldtäkt; hämndpornografi; sexuell integritet; straffrätt; sexualrätt; praxis; olaga integritetsintrång; förtal; sexuellt ofredande; virtuell våldtäkt; blottning; spridande; naken; sexuellt material;

  Sammanfattning : Begrepp som personlig integritet, sexuell självbestämmanderätt samt sexuell integritet är vedertagna begrepp inom juridiken som används av såväl lagstiftare, rättsväsende och doktrin, men trots detta finns det ingen egentlig definition av endera begreppen.    Jag har i den här uppsatsen visat att sexuell integritet innebär rätten för den enskilde att själv bestämma när, var, hur och med vem denne vill delta i en sexuell aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Tortyrbrottets kriminalisering - Har Sverige gjort tillräckligt för det internationella samfundet och för tortyrens offer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Tortyr; kriminalisering; brottsoffer; folkrätt; straffrätt; Europakonventionen; Tortyrkonventionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER