Sökning: "Straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 1424 uppsatser innehållade ordet Straffrätt.

 1. 1. Error in persona vel objecto : En analys av relationen mellan uppsåtstäckning, uppsåtsbegrepp och skuld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Criminal Law; intent; principle of correspondence; mistake of fact; error in persona; error in objecto; fault; Straffrätt; uppsåt; uppsåtstäckning; error in persona; error in objecto; skuldprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förbjudet att vara kriminell? : Om kriminalisering av deltagande i och annat samröre med kriminella (och liknande) organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kevin Läräng; [2022]
  Nyckelord :kriminalisering; brott; straff; straffrätt; organiserad brottslighet; kriminell organisation; kriminella organisationer;

  Sammanfattning : A common method employed within various national jurisdictions, utilized to counter organized crime, extremism and similarly felonious activities has been to legislate criminal prohibitions against actively participating in the very organizations within which these activities occur. Such legislation, however, has turned out to be a frequent subject of discussion for criminal law theorists. LÄS MER

 3. 3. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER

 4. 4. Vedergällningslära och svensk straffteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Vedergällning; vedergällningslära; vedergällningsteori; retribution; prevention; allmänprevention; individualprevention; utilitarism; straffteori; bestraffningsideologi; Hart; förtjänst; förtjäna; straffrätt; defensiv; rättvisa; moralisk legitimitet; bestraffning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat förtryck : Legitim kontroll inom ramen för vårdnadsansvaret eller straffbara handlingar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Gyllander; [2022]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; straffrätt; barns rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER