Sökning: "Straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 1025 uppsatser innehållade ordet Straffrätt.

 1. 1. Har golare några polare? - Några olika perspektiv på kronvittnets vara eller icke vara i svensk straffrätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Marelius; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar förslaget om att införa ett kronvittnessystem i svensk rätt – dvs. ett system som möjliggör strafflindring för personer som vittnar mot sina medbrottslingar. Förslaget diskuteras i kontexten av den svenska gängbrottsligheten och analysen görs utifrån två olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kan man rå för sig själv? En tvärvetenskaplig analys av ansvar i ljuset av fri vilja.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Hjort; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kan man rå för sig själv? Titeln på uppsatsen anspelar på dess syfte - att undersöka hur rätten ser på rättfärdigandet av klander av individen. Historiskt sett har detta skett genom anknytningen till den fria viljan, och därigenom en kapacitet för skuld. LÄS MER

 3. 3. Hetsande missaktning - En studie av missaktningsbedömningar i underrättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Åkesson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; yttrandefrihet; missaktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om straffbudet hets mot folkgrupp. Straffbudet tar sikte på meddelanden som innebär att en folkgrupp missaktas eller hotas. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att någon av de i lagen uppräknade anspelningsgrunderna har aktualiserats. LÄS MER

 4. 4. Folkdomstolen på sociala medier - Rättsliga konsekvenser av utpekanden av sexualbrottslingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ingrid Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 spreds hashtaggen #metoo som en lavin på sociala medier. Upprinnelsen till hashtaggen var ett utpekande av en filmproducent som avslöjades ha utsatt flertalet kvinnor inom den amerikanska filmbranschen för sexuella övergrepp. LÄS MER

 5. 5. Reception av europeisk straffrätt i Japan - En rättshistorisk och komparativ studie av den japanska och europeiska straffrättsutvecklingen från 1700-talet till tidigt 1900-tal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emi Johansson; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; komparativ rätt; straffrätt; Japan; reception; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Japans rättssystem före 1880 baserades på ett rättssystem av kinesiskt ursprung. Efter att Tokugawa-shogunatet föll 1867, genomförde den japanska regeringen en modernisering av rättssystemet genom reception av europeisk rätt. Inom straffrätten utfärdades 1880 och 1907 års Penal Code efter europeisk modell. LÄS MER