Sökning: "föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 6478 uppsatser innehållade ordet föräldrar.

 1. 1. En ojämlik samverkan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Mina Rundén; Matilda Gillén; [2023-12-07]
  Nyckelord :samverkan; ojämlikhet; utländsk bakgrund; föräldrar; faktorer;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie med utgångspunkt i vad forskning säger om ojämlikhet i samverkan mellan hem och skola. Vi har analyserat och reducerat material utefter det som är relevant mot vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Kommersiell sharenting - etiskt eller oetiskt? En kvalitativ studie som diskuterar och analyserar etiken bakom fenomenet kommersiell sharenting, då influencers använder sina barn i marknadsföringssyfte på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katja Gudmand-Höyer; Rebecca Svensson Miram; [2023-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier har kommit att bli en central och betydande del av många människors dagliga liv. I takt med digitaliseringen och teknikens utveckling har yrket influencer uppstått. Idag tjänar stora profiler miljoner på att publicera bilder och videos på sociala medier i samarbete med andra varumärken. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan fritidshem och hem efter pandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Edvin Skoglund; Hanna Palmgren; [2023-10-19]
  Nyckelord :coronapandemin; fritidshem; fritidshemslärare; fritidshemspersonal; föräldrasamverkan; samverkan med hemmet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Eftersom skolan har ett ansvar att arbeta för ett systematiskt kvalitetsarbete samt utvecklande arbete blir bristen på forskning kring fritidshemmet käppar i hjulet för detta. När coronapandemin 2020-2022 drabbade världen blev kontakten mellan skolan och hemmet annorlunda än den varit innan. LÄS MER

 4. 4. Barn i låg- och mellanstadiets trafiksäkerhet till och från busshållplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Lorentzon; Magnus Ryberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler barn åker buss till skolan idag. Lagstiftning medför att kommunerna behöver erbjuda eleverna skolskjuts. Där krav ställs på en säker miljö mellan skola och busshållplats. LÄS MER

 5. 5. Bollen är i rullning, men matchen är inte vunnen. En kvalitativ studie om jämställdhet inom fotbollen med fokus på kvinnliga tränare i barn- och ungdomslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Jakobsson; Freja Johansson; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att samla in och analysera kvinnors upplevelser av att vara fotbollstränare i barn- och ungdomslag för att skapa förståelse för varför tränaruppdraget domineras av män. Genom att prata med kvinnor som är aktiva tränare idag samt observera kvinnliga tränare under fotbollsträningar har vi sökt få fördjupade insikter om vad kvinnors upplevelser och erfarenheter kan säga om utvecklingen mot jämställdhet bland fotbollstränare. LÄS MER