Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 1. Personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Norén; Anna-Lena Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; cardiac rehabilitation; persons; support; experiences; Hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; personer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både män och kvinnor. Hjärtrehabilitering är en viktig funktion för att förbättra personens fysiska status och undvika återinsjuknande i hjärtinfarkt. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarnas metoder vid utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Hagberg; Norrström Anna-Lena; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; hälsa; lek; lärande; natur och utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder förskollärare använder sig av vid utomhusundervisning. Datainsamlingen är baserad på en webbenkät riktad till en Facebookgrupp för förskollärare och lärare. Webbenkäten bestod av 12 frågor och 116 respondenter deltog i studien. LÄS MER

 3. 3. Kemisk klassning och klassning av särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken : problematik kring antropogena metallers inverkan på naturmiljöer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Lena Ehrling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att övervaka utvecklingen i Sveriges sjöar och vattendrag används bland annat klassning av ekologisk- och kemisk status. Dessa faktorer ger information över vattendragets status och innefattar ett flertal parametrar som sammanställs till en slutlig klassning. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares resonemang om användning av surfplattan i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Alexandra Grigic; Lena Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Adekvat digital kompetens; digital kompetens; digitala verktyg; digitalisering; förskollärare; IKT; resonemang; surfplatta;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare använder surfplattan i förskolans verksamhet. Genom fem semistrukturerade intervjuer med förskollärare samlades data om deras resonemang om att använda surfplattan, som är det digitala verktyget som används mest i förskolan (Nylander, 2019), i förskolans verksamhet för att besvara studiens undersökningsfråga. LÄS MER

 5. 5. Höra, göra, beröra : En studie om förståelser av mening med en symbolhandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Christina Hedin; [2019]
  Nyckelord :gudstjänst; liturgi; symbolhandling; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : In this essay I have tried ways to understand the meaning of the symbolic act that took place in the morning service on November 24, 2019 in Mariakyrkan, Gävle. I have first tried how the symbolic act can be understood within the dominant tradition of worship in the Church of Sweden, and its historical background in Lutheran Orthodoxy. LÄS MER