Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 1. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 2. 2. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER

 3. 3. Från läroplan till individ och vidare ut i världen : En didaktisk analys av elevers perspektiv på religionskunskapens roll och funktion genom linsen av världscentrerat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskap; Världscentrerat lärande; didaktik; Gert Biesta; pragmatism; konstruktivism; gymnasieskola; läroplan;

  Sammanfattning : Religious education is one of the most debated school subjects in Swedish upper secondary education, primarily from an outside perspective where the secular and scientific norms of modern society often prompt questions about its relevance from politicians, media, and the public alike. This study investigates the relevancy of religious education from a student perspective, based on the aims and goals stated in the curriculum and through the theoretical lens of Gert Biesta’s theory on world-centred education. LÄS MER

 4. 4. Red Bull, mer än bara ett varumärke : En kvantitativ enkätstudie av konsumenters inställningar till varumärket Red Bull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Martin Bråtman; Linus Grötting; [2022]
  Nyckelord :Red Bull; marknadsföring; varumärkesarbete; influencers.;

  Sammanfattning : Den österrikiske entreprenören Dietrich Mateschitz grundade 1983 Red Bull tillsammans med thailändska investeraren Chaleo Yoovidhya. 38 år senare sålde Red Bull uppskattningsvis 9,8 miljarder burkar årligen. LÄS MER

 5. 5. Alla talar om sekularisering men vad är det? : En begreppsutredning och den didaktiska potentialen.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lena Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :#sekularisering; sekulariseringsteorin; tolkning; förändring; religionslärare; didaktik; gymnasiet;

  Sammanfattning : En studie i hur tolkandet av sekulariseringsteorin har förändrats över tid inom religionssociologin, då många religionssociologer i dag ändrat uppfattning om huruvida den tidigare tolkningen är hållbar eller om den saknar evidens. Att arbeta som religionslärare måste innehålla att man tar till sig nya förändringarna genom att studera ny forskning gällande sekulariseringens utveckling samt nya de nya tolkningarna vilket dagens religionssociologer har öppnat upp för. LÄS MER