Sökning: "pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet pragmatism.

 1. 1. Teknikämnet ur lärares perspektiv : att nå en likvärdig utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Ericsson; Erika Nordgren; [2019]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Grundskola årskurs 4-6; Teknikämnet; Likvärdig utbildning; Holistiskt lärande; Pragmatism;

  Sammanfattning : I dagens samhälle efterfrågas teknisk kunskap, trots det brister teknikämnet på flera av Sveriges skolor. Med bakgrund i en av Skolinspektionens granskningar har vi därför valt att undersöka hur behöriga tekniklärare i årskurs 4-6 upplever teknikämnet, i syfte att genom ett holistiskt lärande nå en likvärdig utbildning. LÄS MER

 2. 2. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Critical thinking produces lasting knowledge : A litterateur study on why critical thinking is necessary for student’s development, Illustrated through the high school subject religion and science in religion studies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicole Annis; [2019]
  Nyckelord :Critical thinking; Religion and science; Lgr11; Education; Pedagogy; John Dewey; Pragmatism; Marxism; Natalism; Hannah Arendt; Paulo Freire;

  Sammanfattning : This essay will present a discussion about why critical thinking is crucial for student’s long-term development with the subject religion and science in high school religion as an example of how this can be fulfilled. Three different theories will be applied in this essay in order to form a comprehensive discussion. LÄS MER

 4. 4. Preparing for the Next Big Wave of Disruption: A Case Study in Auto Industry

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anagha Anand; [2019]
  Nyckelord :Automobile Industry; Technological innovations; Business model; Business model changes;

  Sammanfattning : Problem The year 1886 is regarded the birth year of the modern automobile. Since then, there have been many innovations that have seen the surface and some that have had an influential effect in changing the paradigm itself. LÄS MER

 5. 5. Morot eller bromskloss? : En kvalitativ intervjustudie om undervisning om nutida konflikter i det mångkulturella Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Daniel Neuhaus; [2019]
  Nyckelord :Multiculturalism; Trigger warning; teaching social studies; Refugees; Pragmatism; Controversial issues;

  Sammanfattning : Sweden is a multicultural society which means that there is a lot of pupils in Swedish schools with a background as refugees and with experiences from potentially traumatic and horrible events in their home countries. This study works with two different theories, trigger warning and pragmatism. LÄS MER