Sökning: "pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet pragmatism.

 1. 1. RECOGNITION OF SUPRANATIONAL ENVIRONMENTAL GOALS IN SUBNATIONAL LAND USE PLANNING

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tiit Oidjärv; [2021-07-02]
  Nyckelord :Environmental policy; Environmental Goals; Land use planning; Spatial planning; European Green Deal; Multi-level governance; Pragmatism in planning; Estonia; Finland;

  Sammanfattning : Environmental goals are often agreed upon on the international level. Local municipality land use planning can contribute to various overall environmental goals, including those necessary to reach the European Green Deal. LÄS MER

 2. 2. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 3. 3. HOW HAS THE EUROPEAN IDENTITY BEEN ARTICULATED BY THE EUROPEAN COMMISSION? A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Berggren; [2021-02-12]
  Nyckelord :European identity; Integration; European Commission; Universalism; Particularism;

  Sammanfattning : The concept of European identity is a debatable topic in Europe. There have been several studies about European identity’s function and of its content, whereas the European Commission has tried to protect and maintain its common identity in Europe through peace and crises. LÄS MER

 4. 4. ”Allt du gör med fler av dina sinnen gör ju att dukommer ihåg bättre” : En kvalitativ intervjustudie gällande svensklärareserfarenheter av skrivutvecklande arbete gällande digitalaverktyg i kombination med estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kim Eriksson Skovby; [2021]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; digitala verktyg; skrivutveckling; grundskola; årskurs 1–3; pragmatism;

  Sammanfattning : Hösten 2017 fastslog regeringen att svenskt skolväsende skulle bli ledande i att använda sig avdigitaliseringens möjligheter. Strategin kom att kallas den nationella digitaliseringsstrategin.Till grund för detta reviderades styrdokumentet Lgr 11 rörande digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Perception of Leadership in Virtual Teams

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Renyu Kuang; Sanafatema Sumara; [2021]
  Nyckelord :Virtual Teams; Virtual Leadership; Leadership Styles; Motivation; Communication Technology; Culture.;

  Sammanfattning : Virtual working in organisations is becoming more popular with the regular developments oftechnology and swift globalization. In this virtual environment, the teams working dispersed arebetter work-life balance, feeling less stress while enjoying flexible working times. LÄS MER