Sökning: "pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet pragmatism.

 1. 1. Demokrati och fostran. Skolans eller hemmets ansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Sundström; [2020]
  Nyckelord :democracy; Dewey; moral education; teachers and parents;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate relationships between pupil´s homes and schools, and parents and teachers, in terms of moral education and democracy. What tensions and conflicts exist, and how do they manifest themselves in practice? More precise research questions are: 
1. LÄS MER

 2. 2. Läsa utan böcker : En studie om lärarens arbete med och förhållningssätt till digitala verktyg som hjälpmedel för elever med lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Agnes Ekbrant; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; digital skills; reading difficulties; Digitala verktyg; digital kompetens; lässvårigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is, among other things, to examine how teachers work with and how they relate to the use of digital tools as an aid for students with reading difficulties, what teachers think of their own digital skills and the advantages and disadvantages of using digital tools as a teaching aid. The National Agency for Education (2018) states that digital tools are today a large part of our society and thus have a great impact on our lives as well as the school. LÄS MER

 3. 3. Describing the Strategic Value Creation Process in Corporate Venture Capital : The Importance of Building Interpersonal Relationships: A Case Study of Husqvarna

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Nicolas Rix; Felix Stamm; [2020]
  Nyckelord :Corporate Venture Capital; Knowledge Transfer; Relationships; Strategic Value Creation;

  Sammanfattning : Background and Purpose: In the past years, Corporate Venture Capital (CVC) investments have substantially gained relevance. Corporations engage in this practice to reap strategic benefits that are usually only associated with entrepreneurial ventures and thereby drive innovation. LÄS MER

 4. 4. Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; läsinlärning; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. LÄS MER

 5. 5. Elevinflytande på undervisningens innehåll i moderna språk : Tillämpningsproblematiken ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pamela Freeland; [2020]
  Nyckelord :Pragmatism; discourse analysis; students’ influence; teaching content; modern languages;

  Sammanfattning : In a similar spirit as in the Convention on the Rights of the Child’s 12th article (has entered into force in the Swedish law on January 1 st, 2020), the Swedish curriculums for primary and secondary schools state that implementation of students’ influence is part of the teacher’s mission. This study chooses to focus solely on the influence which students exercise over the teaching content. LÄS MER