Sökning: "pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet pragmatism.

 1. 1. Matlagning i Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om integreringen av teori och praktik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Gerd Azzarri Klingström; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hkk; undervisning; teori; praktik; matlagning; pragmatism; learning-by-doing; kunskap i handling;

  Sammanfattning : Background The teaching of Home Economics combines theory and practice. Most knowledge requirements are theoretical, but the subject includes practical cooking. The food is prepared with a purpose, which makes the food an educational tool. The student should be able to make healthy choices and gain knowledge to manage different everyday situations. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogikens plats i undervisningen. : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av utomhuspedagogikens olika hinder och möjligheter, samt samverkan med digitaliseringen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexander Armstrong; Stoppert Oskar; [2022]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; digitalisering; hinder; möjligheter; ramkategori; pragmatism.;

  Sammanfattning : Denna studie avser att bidra med kunskap till ämnet utomhuspedagogik. Syftet med studien är att få insyn i och analysera vilka hinder och möjligheter upplever lärare begränsar respektive motiverar dem i användandet av utomhuspedagogik? Samt hur påverkar det deras val av att använda utomhuspedagogik? Mot detta syfte formulerades följande forskningsfrågor, Vilka hinder upplever lärare begränsar dem från att använda utomhuspedagogik? Vilka faktorer upplever lärare motiverar dem till att använda utomhuspedagogik? På vilket sätt upplever lärare att utomhuspedagogik och digitalisering samverkar i deras undervisning? De teoretiska perspektiv som genomsyrar studien är ramfaktorteorin och pragmatismen. LÄS MER

 3. 3. Behöver vi gå ut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Olivia Klemm; Khattab Sumaia; [2022]
  Nyckelord :Förskola; kvalitativ intervju; pragmatism; utevistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera hur förskolepedagoger ser på begreppen utomhuspedagogik och utomhusvistelse men även om utomhuspedagogiken behövs i förskolan. Studien är genomförd med kvalitativ metod där vi intervjuat 5 förskolepedagoger, 2 som arbetar inom utomhuspedagogisk förskola och 3 som arbetar inom traditionell förskola. LÄS MER

 4. 4. Teknik, engelska och hållbar utveckling : En kvalitativ studie hur hållbar utveckling framträder i ämnena teknik och engelska i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Magnus Disebäck; Almina Alkhaldi; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Curriculum analysis; Technics; English; Hållbar utveckling; Läroplansanalys; Teknik; Engelska; Agenda 2030; Undervisning;

  Sammanfattning : Currently the Education for sustainable development practices obtain a critical spot in Swedish education, owing to its prominent position in international educational policy. This qualitative analysis, based on the Pragmatism Theory, aims in the first place to investigate in what way Agenda 2030 relate to the Swedish curriculum, and how it has changed between Lgr 11 and Lgr 22. LÄS MER

 5. 5. Ibland handlar det bara om att så ett frö till någonting : En intervjustudie kring hur samhällskunskapslärare inom SiS främjar medborgarbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samuel Tavajoh; [2022]
  Nyckelord :SiS- skola; medborgerligt deltagande; framtidssyn; tillit; självförtroende; relationsskapande; undervisning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how social study teachers within SiS perceive their students' vision of the future, their view of civic participation, and how the teachers work to promote a positive view among their students. The study is based on teachers' perspective on teaching in SiS-schools, both in youth homes and closed youth care. LÄS MER