Sökning: "empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 2344 uppsatser innehållade ordet empowerment.

 1. 1. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 2. 2. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 3. 3. Female Former Child Soldiers Perception of Power : Females captured by the LRA's attitudes towards the people in power in the bush and its effects on them as women

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ebba Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Empowerment; female empowerment; gender equality; gender inequality; feminism; child soldier; female former child soldier; SDGs; sustainable development goals; Lord s Resistance army; LRA;

  Sammanfattning : The research aims to understand how female former child soldiers describe the ones who had power over them in the bush of Lord’s Resistance Army (LRA) to understand how patriarchal beliefs in a society affect vulnerable women. The researcher wishes to enhance the importance of working against patriarchal beliefs and stopping child abductions for the sake of young women’s empowerment. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet, sexualitet och makt inom femdom: : En studie av diskussioner på digitala plattformen Darkside

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shani Thorell Walker; Rönnqvist Felicia; [2023]
  Nyckelord :BDSM; femdom; genus; makt; hierarki; dikotomi;

  Sammanfattning : This study examines how the discussion around femdom is conducted in comments on an internet forum. Femdom is a sexual role-taking where the woman is superior to the man in a sexual relationship. A large part of the previous research on sexual power structures is based on a role-taking where the woman is subservient to the man. LÄS MER

 5. 5. Exploring commoning as a tool for social integration: Re-use of abandoned buildings and plots for the creation of commons in the Greek context

  H-uppsats,

  Författare :Christina Saxoni; [2022-08-29]
  Nyckelord :housing as commons; social integration; newcomers;

  Sammanfattning : Since 2011, Europe has experienced an unprecedented influx of people fleeing countries facing political turmoil. Refugees in Greece have been admitted to state run camps, segregated and excluded from social life and have been denied their basic human rights. LÄS MER