Sökning: "empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 2084 uppsatser innehållade ordet empowerment.

 1. 1. ”Vi ska möta människor med Kristi omsorg och kärlek”. Kvalitativa intervjuer om hur personalen i en församling bemöter människor i behov av arbetsträning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louisa Carling; [2021-06-08]
  Nyckelord :arbetsträning; arbetsrehabilitering; empowerment; salutogent synsätt; KASAM; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur Svenska kyrkan verkar i samhället på ett nytt sätt att vara kyrka. Genom att ta emot människor i behov av arbetsträning bidrar Svenska kyrkan till välfärdsstatens mål. LÄS MER

 2. 2. "Mer än ett SPRÅKcafé?: En kvalitativ studie om hur ett språkcafé kan fylla fler funktioner än enbart det uppenbara"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nadine Nelander; [2021-01-29]
  Nyckelord :Language Cafe; Language; Integration; Women Empowerment; Community; multicultural meeting places;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to seek a better understanding of the meaning a language caféthat only welcomes women, can hold for the participants, who are all immigrant women, andthrough these narratives explore if the language café as a meeting place can promoteintegration and empowerment . Because of the global pandemic, caused by Covid-19, thelanguage café temporarily closed which provided an opportunity to examine if the breakaffected the women in any way, with accordance to above questions. LÄS MER

 3. 3. ”Hjälplös fast man önskade att man kunde rädda världen” - Tjejjourstjejers syn på rollen som stödjare via chatt och deras motivationskrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beatrice Norrman; Abbie Mellström; [2021]
  Nyckelord :young women empowerment centre; online chat counselling; volunteer emotional impact; volunteer motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how volunteers within young women online support chat experienced their supportive role. Further we wanted to explore what motivated these volunteers to continue with their voluntary work within the online support chat. LÄS MER

 4. 4. En beskrivning av syntetisk media i relation till folkhälsovetenskapligt arbete och empowerment hos hälsokonsumenten : En strukturerad litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica Nähr; [2021]
  Nyckelord :Synthetic media; health consumer; information and communication tools ICT ; health promotion; empowerment; Syntetisk media; hälsokonsument; informations- och kommunikationsverktyg IKT ; hälsofrämjande; empowerment;

  Sammanfattning : Introduktion: Syntetisk media omfattar teknik som berör många områden, t ex syntetisk text- och röstbearbetning, videomanipulation, bildmanipulation, digitala människor och ansikten. Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen accelererat ytterligare, till en informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som omfattar möjligheten att använda syntetisk media alltmer. LÄS MER

 5. 5. "Styrkelyft är fan min grej" : En kvalitativ undersökning av vad som händer när kvinnor börjar lyfta

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Astrid Iderström Lidén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sporten styrkelyft upplever en ökning av antalet kvinnliga utövare och att undersöka kvinnors upplevelser av att vara aktiva inom kraftsporter är ett till stora delar outforskat område. Det finns kunskapsluckor som behöver fyllas för att bättre förstå och fortsätta arbetet med att tillgängliggöra kraftsport som ett alternativ för flickor och kvinnor. LÄS MER