Sökning: "teach"

Visar resultat 1 - 5 av 1200 uppsatser innehållade ordet teach.

 1. 1. Lärares åsikter om undervisningsmetoder i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ambjörn Hagström; [2019]
  Nyckelord :Undervisningsmetoder i matematik; lärares åsikter; uppfattningar;

  Sammanfattning : Teachers many times talk about their opinions about how to teach, how to organize education and how school should be. What do studies about school say? Do teachers say the same thing like the researchers say? Do teachers agree with the researchers, or do they have different opinions? 10 teachers has been part of an interview, and their answers show that the teachers in most of cases agree to what the researchers say. LÄS MER

 2. 2. Barns syn på deras tillvaro på fritidshemmet : En kvantitativ studie i hur pojkar och flickor upplever fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cüneyt Ali Karakus; Kelley Björkroos; [2019]
  Nyckelord :boys; girls; after-school program; intersectionality; cognition; development; equality; pojkar; flickor; fritidshem; intersektionalitet; kognition; utveckling; jämlikhet;

  Sammanfattning : As of today, gender questions in Swedish schools is an emerging paradigm where pedagogues work with different kinds of methods in order to teach kids the importance of equality between the genders. However numerous studies and reports show that there is an asymmetrical balance in how boys and girls get differed based on group identity. LÄS MER

 3. 3. Demokratiteoretiska ideal av politiskt deltagande synliggörs i undervisningen : En kvalitativ studie om lärares utsagor om politiskt deltagande i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Filip Dibéus; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; politiskt deltagande; demokrati; undervisning;

  Sammanfattning : The forms of political participation is changing and the number of members of political parties and organizations decreases and even faster in youth assossiations. Though studies show that the political interest among youths are high and that they participate politically in other ways. LÄS MER

 4. 4. Musikundervisning och musikterapi : En kvantitativ studie om musiklärarnas arbete med elever med funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Olga Vetosjkina; [2019]
  Nyckelord :Music therapy; students with disabilities; student health; primary school; primary special education school; secondary special education school; cultural school.; Musikterapi; elever med funktionsnedsättning; elevhälsa; grundskola; grundsärskola; gymnasieskola; kulturskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att belysa frågan om förekomsten av musikterapeutisk kunskap och kompetens i olika skolformer i Sverige. Musikterapi kommer emellanåt till användning i musikundervisning med elever som har funktionsnedsättning, främst synes detta gälla då en musiklärare också är utbildad musikterapeut. LÄS MER

 5. 5. Bilders påverkan vid lösning av textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Winberg; Hanna Hultkvist; [2019]
  Nyckelord :dekorativ bild; essentiell bild; grundskola; matematik; representativ bild; schematisk bild;

  Sammanfattning : Texter i matematik är ofta multimodala, vilket innebär att de består av både ord, bilder och symboler. Forskning har visat att denna form av texter ställer höga krav på läsaren. Elever möter ofta olika sorters bilder, till exempel dekorativa, representativa och essentiella bilder, med olika syften i matematikundervisningen. LÄS MER