Sökning: "teach"

Visar resultat 1 - 5 av 2087 uppsatser innehållade ordet teach.

 1. 1. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER

 2. 2. ”Att blanda saft antar jag är kemi också” : Förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans kemiundervisning med barn 1–3 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Olsson; Linnéa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication AAC ; Early childhood education; Pre-school Teachers’ Opinions; Chemistry education; Communication; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Förskolepedagogik; Förskollärares uppfattningar; Kemiundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många barn behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att tillgodogöra sig undervisningen i förskolan. AKK kan därmed bidra till undervisningen av kemi, speciellt undervisning för de allra yngsta barnen. LÄS MER

 3. 3. Tävlingsinslag inom skolidrotten : En intervjustudie om idrottslärares syn på tävlingsinslag i undervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Hannah Potter; Nicholas Hillgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa iårskurs 4-9 ser på tävlingsinslag som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning. 1. Hur motiverar idrottslärare användningen av tävlingsinslag inom idrott och hälsa som ett pedagogiskt verktyg? 2. LÄS MER

 4. 4. Att undvika eller omfamna kontroverser : En intervjubaserad studie om lärares förhållningssätt till att undervisa omIsrael-Palestina konflikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nise Bilge; [2024]
  Nyckelord :Controversial issues; Israel-Palestine conflict; Teachers approaches; Social science studies;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social science teachers teach about controversial issues with an emphasis on the Israel-Palestine conflict. The method applied is qualitative semi-structured interviews. The theoretical framework consists of Diana E. LÄS MER

 5. 5. Kan man lära gamla hundar att sitta? : En kvalitativ intervjustudie om fyra äldre människors användning av digitala skärmar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Aspholm; [2024]
  Nyckelord :media-usage; elderly; uses and gratifications; affordances and constraints; adoption categories; digital screens.;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on how elderly people make use of digital screens. The study studies how these elderly individuals view their screen time and it highlights how they have adapted to an ever-changing media landscape. LÄS MER