Sökning: "teach"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade ordet teach.

 1. 1. Lärares åsikter om undervisningsmetoder i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ambjörn Hagström; [2019]
  Nyckelord :Undervisningsmetoder i matematik; lärares åsikter; uppfattningar;

  Sammanfattning : Teachers many times talk about their opinions about how to teach, how to organize education and how school should be. What do studies about school say? Do teachers say the same thing like the researchers say? Do teachers agree with the researchers, or do they have different opinions? 10 teachers has been part of an interview, and their answers show that the teachers in most of cases agree to what the researchers say. LÄS MER

 2. 2. Klang, form, struktur eller funktion? : En kvalitativ studie i hur gitarrlärare och gitarrelever ser på ackordundervisning på elgitarr.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Kvarnbrink; [2019]
  Nyckelord :electric guitar; chords; guitar chords; CAGED; drop 2; chord scales; guitar education.; Elgitarr; ackord; gitarrackord; CAGED; drop 2; chord scales; elgitarrmetodik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how a small selection of guitar teachers go about to teach chords on electric guitar, as well as how a small selection of guitar students have experienced the phenomena during their studies. To answer the research questions, two experienced guitar teacher and two guitar students were subjects to qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Lärarnas upplevelse av teknikämnet : En undersökning av teknikundervisning i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Linda Boberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To teach technologyeducation has a fair amount of struggles, where different factors influence the quality of the education. To conduct a qualitative education means that the teacher has the ability to combine the pedagogy and didactics. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie av elevers lärande inom geometri i grundskolan med stöd av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Cajander; Sanela Glamocic; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; elementary school; geometry; mathematics; student learning; teaching; Digitala verktyg; elevers lärande; geometri; grundskola; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Utifrån våra erfarenheter, litteratur och forskningslitteratur upplever vissa lärare att delar av geometri är svårt att undervisa om. De upplever också att de läromedel som finns har begränsningar att vara ett stöd i att utveckla deras undervisning. LÄS MER

 5. 5. Undervisning om hållbar utveckling : Utveckling, implementering och utvärdering av ett lärarstöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Love Berzell; Magdalena Hamlin; [2019]
  Nyckelord :sustainable development; teaching support; frame factors; hållbar utveckling; lärarstöd; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har en framträdande plats i läroplanen för grundskolan och ambitionen är att hållbar utveckling ska genomsyra skolans verksamhet. Det har dock visat sig att implementering av hållbar utveckling i undervisningen är svårt att utföra i praktiken. LÄS MER