Sökning: "teach"

Visar resultat 1 - 5 av 1121 uppsatser innehållade ordet teach.

 1. 1. USING EDUCATIONAL GAMES TO TEACH PERSONAL ACCOUNTABILITY IN A CORPORATE CONTEXT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Atanas Karadzhov; [2018-10-26]
  Nyckelord :educational games; personal accountability; organizational culture;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to design and evaluate two educational games on personalaccountability - one digital and one non-digital. The games are to be used as part of apersonal accountability training in an international manufacturing company. LÄS MER

 2. 2. USING EDUCATIONAL GAMES TO TEACH PERSONAL ACCOUNTABILITY IN A CORPORATE CONTEXT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Atanas Karadzhov; [2018-09-27]
  Nyckelord :educational games; personal accountability; organizational culture;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this project is to design and evaluate two educational games on personal accountability - one digital and one non-digital. The games are to be used as part of a personal accountability training in an international manufacturing company. LÄS MER

 3. 3. Instructional Designers’ and Faculty Learners’ Experiences with Online Course Development Program at a Jesuit University.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Marcin A. Wojnar; [2018-07-04]
  Nyckelord :motivators and inhibitors of online teaching; online faculty experiences; distance education; e-learning; flipped classroom; teaching online; online education; activity theory;

  Sammanfattning : The use of instructional technology in higher education has been growing at astounding rate worldwide, attracting students from diverse geographical locations, beyond the traditional reach. Considerable research exists that explored the strengths and challenges associated with online education and the desirable faculty skills related to online teaching. LÄS MER

 4. 4. LES METHODES D’ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE EN CLASSE DE FLE. Une étude sur les méthodes utilisées au lycée

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fanny Jonsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :franska; French; Teaching; vocabulary; methods; FLE; Enseignement; vocabulaire; méthodes; FLE; français;

  Sammanfattning : In this study we seek to examine the methods used in high school to teach vocabulary in French language classes. We want to compare our results with those obtained in a secondary school by Vinet (2011), therefore we are going to answer the following research questions: Are there any differences between the methods used in high school and the ones used in secondary school? If so, what do these differences consist of? According to research by Nation (2001), different aspects of what is involved in knowing a word have to be covered to be sure that the word is known by the learner. LÄS MER

 5. 5. Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – lärarsyn på identifiering och anpassning av undervisningen till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Gottfridsson; [2018-02-13]
  Nyckelord :teaching; gifted students; gifted child; mathematics; teachers view;

  Sammanfattning : Särbegåvade elever har alltid funnits i våra skolor men det är först på senare år som de haruppmärksammats och inte förrän år 2015 kom information om de särbegåvade eleverna ochderas behov på Skolverkets hemsida. Då det i genomsnitt finns minst en särbegåvad elev ivarje klass är det viktigt att lärarna lyckas identifiera dem. LÄS MER