Sökning: "elderly"

Visar resultat 1 - 5 av 3177 uppsatser innehållade ordet elderly.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER

 2. 2. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Kan man lära gamla hundar att sitta? : En kvalitativ intervjustudie om fyra äldre människors användning av digitala skärmar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Aspholm; [2024]
  Nyckelord :media-usage; elderly; uses and gratifications; affordances and constraints; adoption categories; digital screens.;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on how elderly people make use of digital screens. The study studies how these elderly individuals view their screen time and it highlights how they have adapted to an ever-changing media landscape. LÄS MER

 4. 4. Accessibility in Social Media : Facebook and the Older Adult

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Angie Jeansson Hall; Arshed Al-Hadeethi; Jenny Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Older Social Media Users; Heuristic Evaluation; Inclusive Design; WCAG Compliance; Digital Exclusion; Facebook Usability; User Study;

  Sammanfattning : In recent years, there has been a substantial increase in the percentage of seniors using social media, yet few studies have been conducted to understand the challenges underlying social network utilisation by seniors. By understanding what motivates seniors to use social media, the difficulties they encounter while using them and what would be an inclusive social media from their perspective is paramount for designing inclusive user interfaces that suit this growing population. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER