Sökning: "distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet distriktssköterska.

 1. 1. Såret som aldrig läkte- en intervjuundersökning med distriktssköterskor i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Andersson; Jenny Johansson; [2019-11-25]
  Nyckelord :svårläkta sår; distriktssköterska; kommunal hälso- och sjukvård; samverkan; samarbete; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Background: Treating wounds are the most common care actions regardless care unit. Wounds that have not healed within six weeks are classified as chronic ulcers. The district nurse has a responsibility to supervise and organize the work as well as collaborating with other professions. LÄS MER

 2. 2. Patienter med hypertoni och deras upplevda behov av omvårdnad från distriktssköterskan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Englund; Susann Kero; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; distriktssköterskor; patientupplevelse; kvalitativ studie; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem och upptäcks ofta via allmänna hälsoundersökningar på hälsocentral. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja och informera patienter om dennes sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Att ge amningsstöd på barnavårdscentralen : En intervjustudie om distriktssköterskans erfarenhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Gunnarsson; Susanne Miller; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding; District Nurse; Support; Breastfeeding difficulties; Child Health Care; Amning; distriktssköterska; stöd; amningssvårigheter; barnhälsovård ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningsfrekvensen sjunker trots att forskningen visar på fördelar med amning. Flertalet faktorer påverkar mammans val att amma. Distriktssköterskan på barnavårdscentralen ska stödja föräldrar i föräldraskapet för att gynna en allsidig utveckling för barnet. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som har betydelse för äldre personers upplevelse av följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Madelen Glyckberg; Anna Wallenborg; [2019]
  Nyckelord :äldre; följsamhet; distriktssköterska; läkemedel; personcentrerad vård; hållbar utveckling; patientundervisning;

  Sammanfattning : Antalet äldre i Sverige över 65 år ökar i stadig takt. Med tilltagande ålder och ohälsa följer ofta ökad läkemedelsanvändning. Av populationen över 80 år hämtade nästan hälften ut tio eller fler läkemedel på recept förra året. Detta medför både positiva och negativa effekter på deras mående. LÄS MER

 5. 5. Faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning på hälsocentraler : distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Åsa Bergman; Ivy Warnström; [2019]
  Nyckelord :Telefonrådgivning; kommunikation; patientsäkerhet; distriktssköterska; sjuksköterska; hälsocentral; enkätstudie; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Abstrakt Telefonrådgivning är ett snabbt växande område som involverar allt fler sjuksköterskor och distriktssköterskor. Särskilt på hälsocentraler är telefonrådgivning ett nytt och allt mer omfattande arbetsmoment. En god kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan förstärka patientsäkerheten vid telefonrådgivning. LÄS MER