Sökning: "Distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade ordet Distriktssköterska.

 1. 1. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenhet av att främja värdig inkontinensvård hos äldre personer inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Karlgren; Elisabet Wallin; [2021]
  Nyckelord :Nurse practitioner; experience; incontinence care; municipal health care; dignity; Distriktssköterska; erfarenhet; inkontinensvård; kommunal hälso- och sjukvård; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inkontinens beskrivs som ett folkhälsotillstånd som ökar i relation till en åldrande befolkning och kan skapa olustkänslor, skam, isolering och depression. Tillståndet ökar med stigande ålder men orsak eller form av inkontinens utreds sällan bland äldre. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelse av stress i arbetet inom primärvården - en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linnea Vermelin; Frida Stennek; [2021]
  Nyckelord :work-related stress; district nurse; experiences; primary care; qualitative content analysis; arbetsrelaterad stress; distriktssköterska; upplevelser; primärvård; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress definieras som en obalans mellan kunskap, förmågor, krav och påfrestning. Långvarig stress utan chans till återhämtning kanleda till utmattningssyndrom och depression. Inom primärvården internationellt orsakas stress ofta av tidsbrist, stor arbetsbelastning och mycket administrativa arbetsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenhet av bedömningar gällande symtomlindring i livets slutskede : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Assessment; District nurse; Home health care; Relatives; End-of-life care; Bedömning; Distriktssköterska; Hemsjukvård; Närstående; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård omfattar förutom symtomlindring även ett teamarbete där distriktssköterskans kommunikation med patienten och närstående har stor betydelse. God palliativ vård i livets slutskede uppnås när patient och närstående känner trygghet och förtroende för distriktssköterskan. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelser av telefonrådgivningssamtal på vårdcentral med patienter med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Hannah Björkman; Veronica Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; telefonrådgivningssamtal; psykisk ohälsa; primärvården; upplevelser; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Psykisk ohälsa är en av de största hälsoutmaningarna i Europa idag avseende prevalens, sjukdomsbörda och funktionsnedsättning. I Sverige ökar sjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa och vid alla sjukskrivningar som varar längre än 14 dagar är psykisk ohälsa orsak till hälften. LÄS MER