Sökning: "Distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade ordet Distriktssköterska.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans ledarskap i hemsjukvård - ett förtroendefullt samarbete : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josephine Aarni; Linda Hornström; [2024]
  Nyckelord :Home health care; district nurse; to lead; experiences; Hemsjukvård; distriktssköterska; att leda; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom de närmsta åren kommer fler personer att behöva hemsjukvård i Sverige och den blir alltmer avancerad. Detta ställer höga krav på all vårdpersonal. Distriktssköterskan som ansvarar för patientens sjukvård i hemmet delegerar mer än hälften av sjukvårdsuppgifterna till omvårdnadspersonal. LÄS MER

 3. 3. När oron tar över : En kvalitativ intervjustudie om mångsökande patienter utifrån distriktssköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sara Lövgren; Hedström Anna; [2024]
  Nyckelord :Mångsökande patienter; primärvården; distriktssköterska; erfarenheter; utmaningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Alla ska ju bli inkluderade, det spelar ingen roll vem man är : Distriktssköterskans uppfattningar om att möta HBTQI-personer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Thomaz Persson; [2024]
  Nyckelord :District nurse; LGBTQI; treatment; Person-centered care; Distriktssköterska; HBTQI; bemötande; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduktion: HBTQI-personer har genom historien blivit diskriminerade och kränkta, och har sämre erfarenheter av vården jämfört med heterosexuella och cis-personer. Distriktssköterskans uppdrag är bland annat att arbeta för god och säker vård, och ska ha god kännedom om de kulturella och sociala skillnader som påverkar hälsan. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av riktade hälsosamtal i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Rosmari Björseth; [2024]
  Nyckelord :district nurse; health talk; person-centered care; primary care; qualitative interview study; Distriktssköterska; hälsosamtal; kvalitativ intervjustudie personcentrerad vård; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av huvudområdena hos sköterskan är att arbeta hälsofrämjande och därmed förebygga sjukdom, bland annat genom riktade hälsosamtal. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av riktade hälsosamtal i primärvården. LÄS MER