Sökning: "Distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade ordet Distriktssköterska.

 1. 1. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ studie om distriktssköterskans psykosociala arbetsmiljö : Med fokus på arbetsplats och yrkesverksamma år som distriktssköterska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Saeideh Mokhtarzadeh; Pernilla Weinfors; [2021]
  Nyckelord :public health nurse; psychosocial work environment; web enquiry; stress; distriktssköterska; psykosocial arbetsmiljö; webbenkät; stress;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är något som berör och påverkar alla distriktssköterskor oberoende av arbetsplats. Under en längre period har det skett neddragningar inom vården samtidigt som patienterna varken blir färre eller mindre sjuka. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av smärtbehandling vid ben- och fotsår inom hemsjukvården : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Fatin Aboud; Maria Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; home care service; leg and foot ulcers; pain management; qualitative content analysis; Ben- och fotsår; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ben- och fotsår förutses öka i världen då människor lever längre. Sårsmärta är vanligt förekommande hos patienter som har svårläkta ben- och fotsår och kan behandlas på olika sätt. Distriktssköterskor inom hemsjukvården har ett komplext ansvar för dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. En begreppsanalys av shinrin yoku (skogsbad) : en relevant naturterapi i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Frida Löfquist; [2021]
  Nyckelord :Concept analysis; district nurse; forest bathing; nature-based therapies; shinrin yoku; Begreppsanalys; distriktssköterska; naturbaserade terapier; shinrin yoku; skogsbad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att klargöra innebörden av shinrin yoku genom att identifiera begreppets förutsättningar, definierande attribut och konsekvenser för att om möjligt vidga distriktssköterskans hälsofrämjande kompetens och behandlingsalternativ. Bakgrund: Sveriges hälso- och sjukvård står inför ett antal betydande utmaningar och förbättringsbehov och satsningar eftersträvas för att förebygga sjukdomar och utvidga primärvården. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans erfarenheter av att delegera läkemedel i hemsjukvården : Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Elisabeth Lidevi; Vangie Franzén; [2020]
  Nyckelord :distriktssköterska; läkemedelsdelegering; hemsjukvård; patientsäkerhet; vårdpersonal; erfarenheter;

  Sammanfattning : Vård i hemmet har ökat då andelen äldre i samhället ökat, vilket i sin tur innebär ett ökat behov av distriktssköterskan i hemsjukvården. Många som är inskrivna i hemsjukvården behöver hjälp med hantering av läkemedel och detta är en uppgift som delegeras till vårdpersonal. LÄS MER